Nettsider med emneord «LØP»

Publisert 29. mars 2011 14:36

I dag går SAPUiO-prosjektet inn i historia. – No er HR-portalen innført ved heile UiO. Med dette er den siste brikka i samband med prosjektet på plass, opplyser delprosjektleiar Lise Tviberg og ekstern prosjektleiar Jøran Strøm i Zalaris til Uniforum.

Publisert 14. sep. 2007 14:30

- No har me fullt trykk på å løysa alle utfordringane med det nye personal- og lønnssystemet (POLS). Det seier universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe og prosjektdirektør Benedicte Rustad etter at Universitetsstyret denne veka vedtok at UiO sjølv skal ta ansvaret for vedlikehald og drift av POLS frå 1. mars 2009.

Publisert 24. mai 2007 12:39

- Problemene rundt innføringen av det nye lønns- og personalsystemet (POLS) er svært alvorlig for universitetet, sier Grete Berget , som sitter som ekstern representant i UiO-styret. - Manglende funksjonalitet og sviktende kapasitet og kompetanse hos leverandøren har skapt de store problemene for UiO, mener lønningssjef, Trond Ryd.

Publisert 24. mai 2007 12:20

- Alle problemene med innføringen av det nye lønns- og personalsystemet (POLS) har lammet store deler av Organisasjons- og personalavdelingen (OPA). Det hevder leder i fagforeningen Parat, Ole Martin Nodenes . - Et ikke-fungerende personalsystem gjør også at det er umulig å få ut statistikk over lønnsutviklingen ved UiO. Uten denne oversikten blir lokale lønnsforhandlinger enda mer tilfeldig og urettferdig, påpeker NTL-leder, Ellen Dalen.

Publisert 9. nov. 2006 10:11

Ein systemfeil i det nye personal- og lønnssystemet førte til at dei som skulle ha lauslønn 31. oktober, fekk utbetalt pengane først tre dagar seinare. - Dei fekk heldigvis pengane på lønnskontoen sin rett før helga, seier assisterande universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen til Uniforum.

Publisert 9. nov. 2006 09:35

Fleire av dei 27 terminalvaktene ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultetet har ikkje fått lønna si på den dagen dei blei lova. Tillitsvald Joachim Moe Graff gir innføringa av det nye personal- og lønnssystemet POLS skulda for dette. Lønningssjef Trond Ryd har engasjert ti ekstra personar for å få unna ekstraarbeidet vanskane har ført til.

Publisert 11. okt. 2006 15:37

Det nye personal- og lønnssystemet POLS blei innført ved UiO frå 1. mars. Resultatet har blitt at mange UiO-tilsette ikkje har fått tilbakebetalt reiseutlegg og andre utgifter tidsnok. - Me seier oss svært leie for alle problem folk har hatt på grunn av det nye systemet, seier prosjektleiar Jan Thorsen. Universitetsleiinga gir Senter for statleg økonomistyring skulda.

Publisert 3. feb. 2006 09:53

Universitetet er i ferd med å innføre et nytt personal- og lønnssystem (POLS). - I første omgang vil de ansatte ikke merke noen endring, sier prosjektleder Jan Thorsen i Organisasjons- og personalavdelingen (OPA).

Publisert 19. jan. 2004 10:51

IBM har inngått eit forlik med staten for å unngå rettssak om den mislykka innføringa av nytt løns- og personalsystem ved universiteta i Oslo, Bergen og Trondheim. Forliket kostar IBM rundt 20 millionar kroner, melder Dagens Næringsliv.

Publisert 8. jan. 2004 15:18

Universiteta i Bergen, Oslo og Trondheim saksøkjer dataselskapet IBM for 46 millionar kroner. 19. januar møter universiteta IBM i Follo tingrett. Årsaka til søksmålet er at løns- og personalsystemet som selskapet skulle levera hadde store feil og manglar, og difor blei avtalen heva i 2001.

Publisert 7. juni 2002 10:37

- Det var ei stor utfordring å byggja opp eit tilsynsorgan som Eining for Intern revisjon i ein kultur der kontroll er eit banneord, og der kontroll er basert på tillit. Det seier revisjonsdirektør Gerd Thorsen som etter 28 år ved UiO takkar for seg.

Publisert 21. feb. 2001 13:08

Universiteta i Bergen og Oslo og Noregs Teknisk-Naturvitskaplege Universitet i Trondheim har bestemt seg for å heva kontrakten med IBM om levering av lønns- og personalsystemet PR (Personal Ressurs). - Me har ikkje fått ein leveranse med dei eigenskapane som er skildra i avtalen, uttalar universitetsdirektør Tor Saglie i ei pressemelding frå UiO.

Publisert 5. sep. 2000 14:46

IBM står ikkje særleg høgt i kurs blant dei som har hatt prosjektansvaret for innføringa av LØP-systemet ved dei tre største norske universiteta. Det seier både økonomidirektør Stein Helgesen og assisterande personaldirektør Jan Thorsen. Begge gir IBM skulda for oppstartingsvanskane med det nye løns- og personalsystemet PR 2000.

Publisert 29. aug. 2000 10:20

- Universitetsleiinga må no leggja alle kostnadane ved innføringa av LØP-systemet ved UiO på bordet. Det krev dei tre største fagforeiningane ved universitetet.