Nettsider med emneord «Kvalitetsreformen»

Publisert 16. mai 2011 10:10

Åtte år tar det å bli doktor etter innføringa av Kvalitetsreforma i 2003. Det klarte 27-åringen Karoline Kjesrud med glans då ho disputerte 8. april.

Publisert 17. des. 2008 10:12

Manglende kunnskap og svak statistisk forståelse gjør at Econs konklusjoner om at det er finansieringssystemet som har bidratt til økt studiepoengsproduksjon og publiseringsfrekvens, mangler faglig fundament.

Publisert 28. apr. 2008 15:02

Det er fortsatt en for stor andel masteroppgaver som får karakterene A og B, men vurderingen av de enkelte masteroppgaver er stort sett sammenfallende. Det viser karakterrapporten for 2007 som Universitets- og høgskolerådets analysegruppe har lagt fram. Det er ellers liten endring i den totale nasjonale karakterfordelingen, står det i ei pressemelding.

Publisert 30. nov. 2007 16:50

- Det er enno uvisst om Kvalitetsreforma har auka kvaliteten i norsk høgare utdanning og forsking, konstaterte statsråd Tora Aasland då regjeringa la fram Statusrapport for Kvalitetsreforma i høgare utdanning (St.melding nr. 7) i dag. Men ho lova at regjeringa skal vurdera finansieringssystemet på nytt.

Publisert 20. nov. 2007 13:55

Et stramt 2008-budsjett vil blant annet føre til en reversering av Kvalitetsreformen ved flere fakulteter og sterk reduksjon i utlysinger av vitenskapelige stillinger.

Publisert 18. mai 2007 09:41

En statusgjennomgang av hvordan de europeiske landene ligger an i innføringen av Bolognaprosessen for europeisk høyere utdanning viser svært gode resultater for Norge. - Norge har spilt en sentral rolle gjennom hele Bologna-prosessen, og denne rapporten viser at Norge er nestbest i Europa, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal i ei pressemelding. Irland tar førsteplassen, mens Danmark deler andreplassen med Norge.

Publisert 15. feb. 2007 12:50

Kvalitetsreformen og høyere utdanning i Norge er én ting, men hva med Universitetet i Oslo? Er det mer eller mindre kvalitet i utdanningen her - i forhold til før og sammenliknet med de andre? Uniforum har spurt to som burde vite.

Publisert 23. jan. 2007 15:42

Målet om heltidsstudenten er like langt unna som før, og det er ikke klart om studentene faktisk lærer mer enn tidligere. - Om vi kommer til å foreslå endringer i Kvalitetsreformen på bakgrunn av denne evalueringen, er det altfor tidlig å si noe om nå, sa kunnskapsminister Øystein Djupedal da sluttrapporten ble lagt fram 23. januar.

Publisert 6. nov. 2006 19:52

- Kvalitetsreformen har kostet mye i form av tapt engasjement. Den har også kostet mye økonomisk, og universitetet har ikke fått igjen alt, sier viserektor Inga Bostad. Hun håper at evalueringen av reformen vil gi Universitetet i Oslo gode argumenter når det gjelder den fremtidige ressurstildelingen.

Publisert 25. apr. 2006 16:01

Studentane på UiO får betre oppfylging, men lærarane har fått mykje meir å gjera. Det var debattantane einige om då Akademisk forum sette Kvalitetsreforma under lupa måndag 24. april.

Publisert 26. mai 2005 14:15

- EU kan koma til å bruka Bologna-prosessen for å gjennomføra sine eigne mål, meiner førsteamanuensis Tor Halvorsen . - Bologna kan opna vegen mot ein ny europeisk arbeidsmarknad, meiner økonomiprofessor Sverker Sörlin . Begge deltok på ein internasjonal forskarkonferanse om Bologna-prosessen i Bergen.

Publisert 20. mai 2005 16:13

- Eg avviste eit forslag om å gjera Bologna-prosessen til ein EU-prosess. Det ville føra til at 20 land ville falla utanfor. Det sa statsråd Kristin Clemet til Uniforum etter ministerkonferansen om høgare utdanning i Bergen fredag 20. mai.

Publisert 19. mai 2005 16:53

- Innan 2010 skal det ha skjedd ei markert betring av kvaliteten på all høgare utdanning i Europa. Det sa utdannings- og forskingsminister Kristin Clemet då ho opna ministerkonferansen om høgare utdanning i Bergen torsdag 19. mai.

Publisert 18. mai 2005 15:33

Torsdag 19. mai åpner utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet Bologna-prosessens ministerkonferanse om høyere utdanning i Bergen. 50 ministre fra 45 land er påmeldt til konferansen. Bologna prosessen er det europeiske samarbeidet som nå pågår med sikte på et felles område for høyere utdanning innen 2010.

Publisert 9. mai 2005 14:48

UiO forenklar undervegsevalueringa av emne, kuttar ut begynnarstudentevalueringa av program og vil samla dei andre evalueringane i ei konsentrert pakke. - Dette vil gi mindre arbeid for frustrerte og potensielt evalueringstrøytte lærarar og studentar, meiner studiedekan på HF, Tor Egil Førland . Han har leia dette arbeidet.

Publisert 14. jan. 2004 10:30

- Det er klart at kvalitetsreformen går på bekostning av forskning. Det er et ledelsesansvar - på alle nivåer - å sørge for at forskningstiden kommer tilbake.

Publisert 14. jan. 2004 10:29

- Vi har mindre tid til å forske enn før. Forskning må nå i større grad skje "etter arbeidstid". Det rammer kvinnene hardest, mener førsteamanuensis Marianne Lien ved Sosialantropologisk institutt.