Nettsider med emneord «Kunst» - Side 3

Publisert 13. okt. 2006 20:14

De elleve Munch-maleriene i Universitetets Aula trenger sårt til ny konservering. Men rensing sliter på bildene. UiOs 200-årsjubileum i 2011 er en gyllen anledning til å pusse opp Aulabygningen, mener UiO-konservator Tine Frøysaker, som leder Aula-prosjektet. Innen den tid vil hun finne ut hvordan maleriene best kan bevares for ettertiden.

Publisert 30. aug. 2006 11:16

Torsdag 17. august ble Even Richardsons portrett av tidligere rektor Arild Underdal avduket. - Professor Arild Underdal er enhver malers drømmemodell, ifølge kunstneren.

Publisert 28. apr. 2006 17:03

Utviklingsminister Erik Solheim hyllet utdanningsrevolusjonen i Øst- og Sør-Asia i en appell han holdt for SAIH på Blindern. Samtidig tok han et drabelig oppgjør med Robert Mugabes regime i Zimbabwe.

Publisert 20. aug. 2004 09:32

- Personlig har jeg ikke så veldig sans for det pene bildet på veggen. Kunst skal utfordre, mener Ulla Uberg , nytilsatt seniorkonsulent med ansvar for å forvalte og formidle universitetets kunstsamling. Ikke minst ønsker hun å gjøre ansatte og studenter mer bevisst på den fabelaktige kunsten som omgir dem.

Publisert 24. okt. 2003 17:47

UiOs førre rektor, medisinprofessor Kaare R. Norum avduka fredag 24. oktober kunstmålaren Svein Strands portrett av Kaare R. Norum. Rektor Arild Underdal var blant dei første som fekk ein gløtt av måleriet.

Publisert 22. okt. 2002 14:41

I 1836 lanserte slottsarkitekten Hans D. F. Linstow planene om en paradegate mellom slottet og byen hvor storting og universitet skulle ha en monumental plassering langs gaten. Arkitekten Christian Heinrich Grosch fikk oppdraget med å utarbeide planene for universitetsbygningene, som stod klare til innflytting i 1852. Nå skal Domus Academica tilbakeføres til fordums prakt.