Nettsider med emneord «Kriminologi og rettssosiologi»

Portrett av en mann med briller
Publisert 30. mai 2021 23:11

Professor emeritus i rettssosiologi Thomas Mathiesen  døde 29. mai , 87 år gammel. Det melder Institutt for kriminologi og rettssosiologi. 

Mange personer står med banner og demonstrerer i München, Tyskland
Publisert 13. okt. 2020 13:46

Det er forsket lite på ytterste venstre. Nå har to forskere sett på hva det gjør med dem når de blir stemplet som voldelige. Det er grunn til å tro at resultatene også kan overføres til ytterste høyre, mener ekstremistforsker.

Publisert 19. jan. 2018 10:51

Hvis gjengkriminaliteten, skuddvekslingene og drapene hadde skjedd i overklasseområder som Täby eller Östermalm, tror jeg politiets mottiltak for lengst ville vært satt inn på en helt annen måte. Det tror Uniforum-skribent Sigurd Allern, som i denne kronikken analyserer begrepet "svenske tilstander."

Publisert 9. sep. 2011 14:21

– Arbeidet med romanen og den seinare filmen ”Hard asfalt” er noko av det kjekkaste me har gjort i heile forskarkarrieren vår. Det seier kriminologiprofessorane og forfattarane Cecilie Høigård og Liv Finstad ved UiO, 25 år etter filmpremieren på ”Hard asfalt.” I helga blir filmen vist på Cinemateket i Oslo.

Publisert 17. aug. 2010 16:47

– Politikarane tok heilt feil då dei vedtok å skjerpa straffenivået fordi det skulle vera meir i samsvar med folks rettsoppfatning. Vår undersøking viser nemleg at folk flest dømmer mildare enn det domstolane har gjort i faktiske saker, seier førsteamanuensis i kriminologi, Leif Petter Olaussen.  

Publisert 21. mai 2010 13:02

Nils Christies artikkel ”Fangevoktere i konsenstrasjonsleire” frå 1952 er ein av dei fem første tekstane som er plukka ut til å utgjera sosiologiens kanon i Noreg. Denne veka er nyutgåva av artikkelen saman med dei fire andre tekstane komen på utstilling i Universitetsbiblioteket.  

Publisert 5. feb. 2010 15:45

UiO-professorane Nils Christie (82) og Thomas Mathiesen (76) er på ei internasjonal liste over dei 50 tenkjarane som har hatt mest å seia for kriminologien gjennom historia.– Det er sjølvsagt hyggeleg, seier dei to aktive veteranane til Uniforum.  

Publisert 29. sep. 2009 12:16

Kriminologiprofessor Kjersti Ericsson ved Universitetet i Oslo er tildelt Språklig samlings litteraturpris for 2009. Ho får prisen på 25 000 kroner for språket i sine faglitterære og skjønnlitterære bøker.

Publisert 22. juni 2009 15:44

– Dysleksi, anomi og stratifisering er farlege ord som pedagogar, sosiologar og juristar har skapt for å symbolisera makt. Dette er ord som skapar avstand i staden for å inkludera alle i samtalen, meiner kriminologiprofessor Nils Christie, som no går til kamp mot faguttrykka, med boka ”Små ord for store spørsmål” som våpen.  

Publisert 5. mars 2008 13:36

- Cuba er det einaste landet som ikkje har gitt meg lov til å besøkja fengsla. Der er fengsla ein statsløyndom. Det seier kriminologiprofessor Nils Christie, som nettopp har runda 80 år. No er han på krigsstigen mot PISA-undersøkinga.

Publisert 27. juni 2005 11:57

Dei 15 første uteksaminerte masterstudentane blei gjort stor stas på av Institutt for kriminologi og rettssosiologi fredag 17. juni. I ein høgtideleg seremoni i Gamle festsal fekk dei overrekt vitnemål og blomar av instituttleiar Liv Finstad og nestleiar Kristian Andenæs .

Publisert 7. feb. 2005 12:26

Norsk kriminologi er halvveis til hundre, men bare et lite stykke på vei til å endre kriminalpolitikken i landet. - Kriminalpolitikken er basert på følelser og ikke på forskning, konstaterer stipendiat Nicolay B. Johansen.

Publisert 18. jan. 2005 09:36

- Institutt for kriminologi og rettssosiologi blei fødd for 50 år sidan fordi samfunnet hadde behov for forsking på kva straff som ville passa til kvar einskild lovbrytar. I staden utvikla faget seg til forsking på kva samfunnsmessige skadeverknader straffeapparatet fører til. Det fortel professor Cecilie Høigård .

Publisert 13. jan. 2005 15:23

Professor i kriminologi, Nils Christie , er tildelt Norsk Sosiologforenings hederspris for 2005. - Det føles litt som å komme hjem, sier han.