Nettsider med emneord «Koronavirus»

Publisert 5. mars 2021 16:03
Publisert 2. mars 2021 15:00

Universitetsledelsen ber alle ansatte og studenter som er innom campus på Blindern de tre første ukene i mars, om å ta en koronatest.

 

Ein mann med munnbind står framfor eit lite bord
Publisert 28. feb. 2021 20:56

Byrådet i Oslo har bestemt at alle serveringsstader skal stengjast frå natt til tysdag.  Dermed blir heller ikkje studentkjellarar og pubar på universitetsområda  opna igjen 1. mars. 

En mann sitter i Stortinget
Publisert 27. feb. 2021 11:55

I går fikk de første studentene tilbud om å søke et tilleggslån på 26 000 kroner. 10 400 kroner av lånet kan senere bli omgjort til stipend.

Portrett av ei kvinne
Publisert 27. feb. 2021 04:30

Plutselig, for ett år siden, ble globalisering og helse relevant for oss også. Det ble klart at markedsliberalismens globalisering, med hyppig forflytning av mange mennesker raskt over lange avstander på kort tid, var akkurat det et lite virus trengte for å trenge seg på menneskene og skape sykdom og død, skriver Uniforum-skribent Johanne Sundby.

Ein lesesal med studentar
Publisert 25. feb. 2021 15:15

10 100 lesesalsplassar har vore booka av 3167 studentar sidan studentane kunne venda tilbake til UiO torsdag 18. februar.

Et portrett av en mann
Publisert 23. feb. 2021 22:43

–Kritikken er fullstendig skivebom fra Arbeiderpartiet. Slik reagerer Roy Steffensen (FrP), leder for Utdannings- og forskningskomitéen på Arbeiderpartiets angrep på  FrP for koronapakken for studenter som Stortinget vedtok i dag. 

Ein mann står midt i ei gate og smiler
Publisert 23. feb. 2021 15:59

Framstegspartiet braut med dei andre opposisjonspartia og støtta regjeringa sitt forslag til koronastøtte til studentane. Dermed blei den lova milliarden redusert med 250 millionar.

En mann sitter og gestikulerer med hendene
Publisert 19. feb. 2021 15:40

Regjeringen åpner for at flere studenter på fagskoler, høyskoler og universitet kan bruke lokalene og få fysisk undervisning i små grupper.

To kvinner sit på ein lesesal med munnbind
Publisert 18. feb. 2021 14:03

I dag inntok 1000 studentar lesesalane på UiO. Det er framleis 1500 ledige plassar.

Ein mann snakkar i ein mikrofon
Publisert 17. feb. 2021 13:44

Universiteta og høgskulane får også grønt lys frå Oslo kommune til å opna lesesalane og universitetsområda for studentane. Dermed står UiOs avgjerd om å lata studentane venda tilbake frå i morgon, fast. 

En mann med slips står foran en mikrofon
Publisert 16. feb. 2021 14:51

Helsedirektoratet anbefaler at studenter i Oslo-regionen kan få returnere til lesesalene og campus fra torsdag. UiO tar anbefalingen til følge og åpner lesesaler og Universitetsbiblioteket for studenter fra 18. februar.

Ein mann med kjede står og talar i Universitetets aula
Publisert 15. feb. 2021 15:51

– Me treng eit samfunn som set pris på vitskap og forsking og har forståing for den rolla ekspertar spelar i samfunnet. Det er vårt felles ansvar å oppnå det målet. Og det er det Oslo Life Science også skal bidra til, sa rektor Svein Stølen då han opna konferansen i ettermiddag.

Publisert 11. feb. 2021 06:00

ꟷ Skal studentene ta igjen ferdighetstreningen de har mistet på grunn av koronapandemien, må vi holde aktiviteten på universitetsklinikkene oppe, understreker UiOs odontologidekan Tiril Willumsen. Sammen med lederne for utdanningene i Bergen og Oslo, har hun bedt Folkehelseinstituttet om å prioritere lærestedene i vaksineprogrammet.

Ein mann står framfor ein mikrofon og snakkar
Publisert 9. feb. 2021 23:49

– Når me får oversyn over dei andre variantane av viruset, må me ta omsyn til helsa for barn og unge og til næringslivet. Det sa byrådsleiar Raymond Johansen i dag. Men Oslo vil tidlegast letta på koronatiltaka i neste veke.

Publisert 8. feb. 2021 15:35
Publisert 7. feb. 2021 21:29
Ein stor bygning i glas på Blindern
Publisert 2. feb. 2021 10:30

Universitetsbiblioteket  på UiO opnar dørene for sjølvbetjening for studentar i morgon, men lesesalane vert framleis stengde. Det er klart etter at Oslo kommune har avgjort å opna alle biblioteka i byen. 

En mann  står og snakker foran en mikrofon
Publisert 1. feb. 2021 18:40

Biblioteker, enkeltstående butikker og serveringssteder gjenåpnes når Oslo letter på koronatiltakene fra onsdag 3. februar. 

En kvinne står foran et bord og snakker
Publisert 29. jan. 2021 13:03

Opprettelse av studentjobber på universitetene, høgskolene og studentsamskipnadene og omgjøring av lån til stipend og 30 millioner til forebygging av psykisk helse. Det er blant tiltakene i studentpakken til regjeringen. 

En høyblokk på Blindern
Publisert 26. jan. 2021 14:02

En student på Det samfunnsvitenskapelige fakultetet er bekreftet smittet med covid-19-viruset. Det melder UiO på sine nettsider i dag. Det er den andre studenten UiO har rapportert om som har fått påvist viruset i 2021.

Ein mann sit og snakkar på ei hytte
Publisert 23. jan. 2021 11:57

Universiteta, høgskulane og fagskulane i Oslo-regionen vert stengde for studentar frå måndag. På grunn av eit mutert virus i Nordre Follo må all undervisning og arrangement anten utsetjast eller gjennomførast digitalt. Det opplyste helse- og omsorgsminister Bent Høie på ein pressekonferanse i formiddag.

Et portrett av en kvinne
Publisert 20. jan. 2021 16:57

Alle HF-studentene skal sikres digital undervisning fram til sommeren. Det har fakultetsledelsen besluttet i dag for  å skape forutsigbarhet for studenter og ansatte som følge av situasjonen med Covid-19.

En mann sitter ved en mikrofon og taler
Publisert 20. jan. 2021 13:56

Oslo kommune holder fram med de strenge koronatiltakene som ble innført i november.  Skjenkestoppen blir ikke opphevet, men alle barn i barneskolealder kan begynne med innendørs trening og andre fritidsaktiviteter.