Nettsider med emneord «Koronavirus»

Publisert 27. mars 2020 04:30

Det er endå strengare enn før koronakrisa å koma inn til forsøksdyra. – No prioriterer me dyrevelferd og dyrehelse, seier avdelingsleiar Espen Engh hos Dyreavdelinga til Institutt for medisinske basalfag, UiO.

Ei kvinne står med armene i kors
Publisert 26. mars 2020 16:43

Studenter som har mistet arbeidsinntekt vil kunne ta opp ekstra lån, men får ikke stipend. – Dette er utrolig skuffende, og ingen krisepakke, slik jeg ser det, sier Åste Solheim Hagerup, leder for Studenttinget NTNU.

En mann står i en trapp
Publisert 26. mars 2020 12:28

Steinar Holden skal lede et utvalg som skal analysere tiltakene regjeringen har satt i verk for å bekjempe smitte fra koronaviruset. Utvalget skal se på hva som virker og hva som ikke har noen effekt. 

Publisert 26. mars 2020 09:38

Statsråd Henrik Asheim lover å legge fram forslag for Stortinget for å hjelpe studenter som får problemer fordi de har mistet deltidsjobbene sine.

To kvinner står på et podium, en av dem snakker i en mikrofon
Publisert 25. mars 2020 13:11

Både Fafo og Norce sender ut varsler om permitteringer. Sintef holder aktivitetene gående og har foreløpig ingen umiddelbare planer om permitteringer.

Eit bilete av eit digitalt seminar, eller webinar, med deltakarane som små frimerke rundt omkring
Publisert 24. mars 2020 23:10

Litt over 600 personar fylgde debatten om fullmaktslova eller koronalova på Det juridiske fakultetets digitale plattform i går.

Eit skilt viser vegen inn til koronaklinikken i lokala til SiO Helse
Publisert 24. mars 2020 17:14

I dag klokka 12.00 opna feberpoliklinikken for koronasjuke i SiO Helses lokale på Blindern. – Dei tre legane fekk på kort tid fylt heile dagen med pasientar, seier bydeloverlege Bjørn Sletvold i Nordre Aker. 

Publisert 21. mars 2020 13:36

Personar med mogleg koronasjukdom skal no få undersøking av lege på feberpoliklinikk-korona på Blindern. Det er bydelane Nordre Aker, Bjerke og Sagene som måndag opnar feberpoliklinikk i lokala til SiO Helse.

Publisert 19. mars 2020 14:26

Klinikkane til odontologi skal no i koronakrisa brukast til munn- og kjevekirurgi og oral medisin for pasientar frå heile Austlandet. UiO gir smittevernutstyr til Helse Sør-Aust.

Publisert 19. mars 2020 12:27

Det er ein overreaksjon og eit brot på demokratiske konsensus i samfunnet vårt, når regjeringa no ber Stortinget om å få innført ei kriselov som kan lata regjeringa setja i verk tiltak utan å konsultera Stortinget.

Publisert 18. mars 2020 15:34

– Vi jobber på spreng for å lage en modell som kan forutsi geografisk spredning av koronaviruset med mobildata, sier Arnoldo Frigessi, professor ved UiO og Oslo universitetssykehus. Han er statistiker og leder for Big Insight-senteret.

Publisert 17. mars 2020 16:19

Både bygginga av livsvitskapsbygget til Universitetet i Oslo og rehabiliteringa av Brøggers hus i Naturhistorisk museum held fram som planlagt også under koronakrisa.

To kvinner og to menn held pressekonferanse om koronaviruset i Sverige
Publisert 17. mars 2020 12:21

Alle universitet, høgskular og vidaregåande skular i Sverige vil stengja i morgon som eit vern mot smitte frå koronaviruset. Det kunngjorde statsminister Stefan Løfven på ei pressekonferanse i dag. 

Publisert 17. mars 2020 02:00

– Vi blir involvert i prosessene og blir løpende spurt til råds i saker som angår studentene. Det sier leder for Studentparlamentet, Christen Andreas Orvin Wroldsen

Publisert 16. mars 2020 19:00

UiO-ansatte som har brukt opp sykt barn-kvoten, får velferdspermisjon med lønn. Det går fram av personalreglene til UiO etter at de er blitt oppdaterte på grunn av koronatiltakene.

Eit portrett av ein mann med briller og blå skjorte
Publisert 16. mars 2020 16:03

– Eg er imponert over kor raskt heile universitetet har klart å kasta seg rundt etter at statsminister Erna Solberg torsdag varsla drastiske tiltak for å hindra spreiing av koronaviruset. Det seier rektor Svein Stølen.

En mann holder foredrag stående med en skriveblokk i hånden.
Publisert 16. mars 2020 10:20

Forskning som deles i ekspressfart er nødvendig for å møte global koronasmitte. Men noen etiske dilemma må håndteres underveis.

Et oversiktsbilde av alle sykehusbygningene på Ullevål
Publisert 14. mars 2020 16:15

Det medisinske fakultet ved UiO har underskrevet en avtale med Oslo universitetssykehus om å låne ut ansatte til sykehusets håndtering av koronaepidemien. Det opplyser medisindekan Ivar Prydz Gladhaug. 

To kvinner og to menn held ein felles pressekonferanse
Publisert 12. mars 2020 15:32

Alle universitet, høgskular, skular og barnehagar i Noreg vert stengde frå og med i morgon og fram til 26. mars.  Det  gjorde statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie  klart i ettermiddag.

Publisert 12. mars 2020 12:31

All normal undervisningsaktivitet ved Universitetet i Oslo skal opphøre fra fredag 13.mars 2020. Fra i morgen skal undervisning gis digitalt. Det har universitetsledelsen bestemt.

Publisert 12. mars 2020 11:00

NTNU besluttet torsdag formiddag å stenge alle fysiske undervisningsaktiviteter på campus. Alle ansatte som ikke fyller kritiske funksjoner anvises hjemmekontor, melder Universitetsavisa.

Ein mann står mot veggen, og det heng ein kvit frakk på stumtenaren til høgre for han.
Publisert 12. mars 2020 10:20

Odontologi stengjer studentlinikkane i Geitmyrsveien for å hindra spreiing av koronasmitte. Barneklinikken er allereie stengt medan vaksenklinikken stengjer klokka 13.00 i dag, opplyser dekan Pål Barkvoll.

Et portrett av en kvinne med briller
Publisert 11. mars 2020 18:03

UiO kan bidra til å forhindre spredning av koronaviruset med virtuelle forelesninger, og på samme tid sette fart på utviklingen av en høyst nødvendig virtuell kultur.

Publisert 11. mars 2020 12:54

Mest mogleg undervisning skal gå føre seg digitalt på Universitetet i  Oslo frå torsdag 12. mars. Alle tilsette får råd om å arbeida heimifrå, så sant dei kan det.  Det er to av tiltaka UiO-leiinga no set i verk for å hindra koronasmitte.