Nettsider med emneord «Klima. Miljøpolitikk»

Portrett av Mariel Cristina Støen
Publisert 6. okt. 2019 14:00

Jeg mener at UiO skal kunne tørre å satse på noe mer ambisiøst enn det som står i utkastet som ble sendt på høring. Det som er viktig med en strategi er visjonen, evnen til å skape ønsker og å forme en forestilling om en annen fremtid, skriver professor Mariel Cristina Støen.

Publisert 10. feb. 2022 12:00

De siste årene har de kommet nærmere hverandre: Flere oljearbeidere vil ha miljøbevegelsen ved forhandlingsbordet når omstillingen skal konkretiseres, ifølge UiO-forskere bak ny studie. 

En isbjørn vandrer på Svalbard
Publisert 3. des. 2020 00:14

Forskere har vært for forsiktige. Klimaet endrer seg mer og raskere enn tidligere antatt. Det går fram av dette innlegget fra preses Hans Petter Graver i Det Norske Videnskapsakademi  og Nils Christian Stenseth, leder for Akademiets klimautvalg.  

To menn står på ei scene med fire bord
Publisert 9. aug. 2021 19:56

– Rapporten slår fast som eit ugjendriveleg faktum at menneskeleg påverknad er årsaka til klimaendringane. Det sa klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn då han tok imot første delen av den sjette rapporten til FNs klimapanel frå CICERO-forskar Jan Fuglestvedt i Klimahuset på Naturhistorisk museum i ettermiddag.

Publisert 29. okt. 2021 04:30

Lise Kolberg har ledet store prosjekter før. Hun blir først ut i stillingen som er omdøpt fra «miljøsjef» til «miljøkoordinator» for Eiendomsavdelingen.

Publisert 12. apr. 2019 14:18

To veker etter at skuleungdommar deltok i klimademonstrasjonen i Oslo, er demonstrasjonen blitt til ei fotoutstilling like ved det påbegynte Klimahuset på Tøyen.

Bildet viser et solcellepanel
Publisert 8. jan. 2020 17:32

Nupi-forsker Indra Øverland sier at de vil  sette i gang en global underskriftskampanje med krav om at en større andel av midlene til klimaforskning går til samfunnsvitenskapene.

To kvinner står ved eit bord
Publisert 24. sep. 2021 01:20

– Det er betre å satsa på at emnet berekraft skal  vera av høg kvalitet i staden for å satsa på kvantitet og pressa  inn berekraft i alle fag. Det sa prodekan Gunn Enli på HF under eit klimamøte på UiO onsdag.

Portrett av ei kvinne
Publisert 23. mars 2022 16:37

– Akkurat som Oslo kommune vil UiO innføra parkeringsprising. Men elbilane skal betala halvparten av fossilbilane. Det sa miljøkoordinator Lise Kolberg i Eigedomsavdelinga i ein debatt om tiltaksplanen for klima- og miljøstrategien ved UiO.

Et portrett av en kvinne
Publisert 11. mai 2021 04:30

– Jeg mener at det vi mangler akkurat nå, er en felles visjon av hvor vi skal med miljø- og klimastrategien, skriver professor Mariel  Aguilar-Støen ved Senter for utvikling og miljø, UiO

Ein mann utan hår, med briller står framfor ein høg bygning
Publisert 22. okt. 2020 07:00

Universitetet i Oslo har ikkje vist stor nok vilje til å setja i verk konkrete tiltak for å få redusert klimaavtrykket. Slik grunngjev miljøsjef Øystein Liverød at han går frå jobben.

Portrettbilete av studentrepresentant Christen Andreas Orvin Wroldsen i Botanisk hage
Publisert 27. juni 2019 04:00

UiO må i 2021 kunna visa til tydelege utsleppskutt og nedgang i utslepp frå flyreiser. Det er eit av måla universitetsstyret vil ha med i den planlagde klima- og miljøstrategien til UiO.

Ein mann står på ein plass og held ein tale
Publisert 30. aug. 2021 00:17

Ein stor kunstinstallasjon som er ein megafon for å få ut Klimabrølet, er no sett opp på Tullinløkka. Laurdag blei opninga markert av både museumsdirektør Håkon Glørstad og UiO-rektor Svein Stølen.

Eit portrett av ei kvinne på ein dataskjerm
Publisert 9. des. 2020 05:30

Dersom ein ikkje tar høgde for framtidige konsekvensar av klimaendringane, vil innsatsen som er gjort for å førebu framtidige pandemiar, verta underminert. Det er konklusjonen i The Lancet sin siste rapport om helse og  klimaendringar. Før helga blei den lansert på UiO.

Foto av en korridor i en forskningsbygning
Publisert 30. sep. 2021 13:20

Det mest effektive UiO kan gjøre i sin bærekraftssatsing er å styrke et allerede eksisterende Senter for utvikling og miljø. Gjerne – blir det nødvendig -  med et nytt navn.

Publisert 4. apr. 2022 21:19

Å redde vårt livsgrunnlag haster, men er mulig – og behøver heller ikke være så dyrt, ifølge klimapanelets nye delrapport. Løsningene som trengs blir imidlertid stadig mer komplekse, forteller UiO-professor. 

To portrett av to menn
Publisert 1. juli 2021 15:08

Global oppvarming og endret arealbruk i land- og skogbruket øker risikoen for store vegetasjonsbranner, skriver Hans Petter Graver og Nils Chr. Stenseth i en meddelelse fra Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk. 

Publisert 10. sep. 2021 11:47

– Eg er overraska over at norske politikarar ikkje tar innover seg klima- og naturendringane og held fram med tilnærma den same politikken som er opphavet til problema. Det seier seniorforskar Hege Westskog på Senter for utvikling og miljø ved UiO. Ho får både motstand og støtte frå politikarar.

Universitetsbygning på Svalbard med snøkledde fjell i bakgrunnen
Publisert 8. jan. 2020 10:33

At samfunnsvitenskapene får så lite av midlene, får Nupi-forsker Indra Øverland til å lure på om det er klimaskeptikere som styrer finansieringa.

To portrett av to menn
Publisert 4. juni 2021 15:37

Nylig behandlet Stortinget regjeringens «klimamelding», som staker ut en kurs mot et Norge med radikalt lavere utslipp av klimagasser. En helhetlig plan er et viktig første steg, men Norges klimapolitiske ansvar er større enn det meldingen gir uttrykk for. 

Publisert 8. apr. 2022 04:30

Kjernen av problemet for oss, som forskere, og for universitetet generelt, er at Equinors finansiering av forskning ved universitetet er en form for grønnvasking.

En kvinne står foran en trapp
Publisert 20. mai 2021 16:29

Vi er ikke en høringsinstans - vi er en likeverdig part, skriver leder for NTL UiO, Natalia Zubillaga . Hun reagerer på  kommentaren fra universitetsdirektør Arne Benjaminsen på kritikken mot manglende medbestemmelse i arbeidet med UiOs klimastrategi. 

Publisert 13. apr. 2022 11:40

For å få samfunnsviterne til å forske fram veien til grønn omstilling trengs det kanskje en annen modell enn FNs klimapanel (IPCC), tror IPCC-forfatter og statsvitenskap-nestleder.

Portrett av en mann og en kvinne
Publisert 31. mars 2022 04:30

UiO har fått mye ut av disse midlene, og vi tror de bidrar til å få tempoet i den nødvendige energiomstillingen opp, skriver viserektor Mette Halskov Hansen og UiO:Energi-direktør Vebjørn Bakken i et forsvar for Akademiaavtalen med Equinor.