Nettsider med emneord «Klima. Miljøpolitikk»

Publisert 16. mai 2022 04:30

Forskningsprosjektet WAGE viser omstillingsholdningene til oljearbeidere i Nigeria, USA og Norge. – Veldig nyttig med nye tanker om rettferdig omstilling, sier forsker. 

Ein mann talar medan to kvinner held oppe eit banner
Publisert 11. mai 2022 16:51

For tredje gong i år arrangerte klimaengasjerte forskarar, andre tilsette og studentar på UiO i dag ein klimaprotest på Frederikkeplassen.

Et portrett av ei kvinne med mikrofon
Publisert 27. apr. 2022 16:30

Rektor Svein Stølen og viserektor for klima, miljø og tverrfaglighet, Mette Halskov Hansen, svarer på debattinnlegg fra forskere med å forsvare ‘business as usual’. Dette er akkurat hva Equinor ønsker at de skal gjøre.

Ein mann går forbi ei menneskeremengde
Publisert 20. apr. 2022 16:40

– Me står no midt oppe i ein intellektuell revolusjon. Miljøet vårt blir trekt inn både i samfunnsvitskapen og i humanistiske fag. Og det har skjedd veldig fort, sa professor i sosialantropologi, Thomas Hylland Eriksen i ein appell under klimademonstrasjonen på Frederikkeplassen på UiO i dag.

Bilde av et vindmøller til havs
Publisert 20. apr. 2022 07:52

Vi mener avtalen med Equinor er riktig i en tid hvor det er stort behov for økt forskningsinnsats knyttet til fornybar energi og omstilling.

Publisert 13. apr. 2022 11:40

For å få samfunnsviterne til å forske fram veien til grønn omstilling trengs det kanskje en annen modell enn FNs klimapanel (IPCC), tror IPCC-forfatter og statsvitenskap-nestleder.

Publisert 8. apr. 2022 04:30

Kjernen av problemet for oss, som forskere, og for universitetet generelt, er at Equinors finansiering av forskning ved universitetet er en form for grønnvasking.

Publisert 6. apr. 2022 14:54

– Målet er å fylla heile Frederikkeplassen med forskarar og studentar. Det sa SUM-student Jonas Kittelsen framfor dei 75  som møtte fram på dagens klimademonstrasjon på Blindern.   

Publisert 5. apr. 2022 13:00

Fredag går høringsfristen ut for klimatiltaksplanen. UiO-ledelsen vurderer alle innspill, men å protestere mot innføringen av parkeringsavgift er trolig bortkastet.

Publisert 4. apr. 2022 21:19

Å redde vårt livsgrunnlag haster, men er mulig – og behøver heller ikke være så dyrt, ifølge klimapanelets nye delrapport. Løsningene som trengs blir imidlertid stadig mer komplekse, forteller UiO-professor. 

Portrett av en mann og en kvinne
Publisert 31. mars 2022 04:30

UiO har fått mye ut av disse midlene, og vi tror de bidrar til å få tempoet i den nødvendige energiomstillingen opp, skriver viserektor Mette Halskov Hansen og UiO:Energi-direktør Vebjørn Bakken i et forsvar for Akademiaavtalen med Equinor.

Portrett av ei kvinne
Publisert 23. mars 2022 16:37

– Akkurat som Oslo kommune vil UiO innføra parkeringsprising. Men elbilane skal betala halvparten av fossilbilane. Det sa miljøkoordinator Lise Kolberg i Eigedomsavdelinga i ein debatt om tiltaksplanen for klima- og miljøstrategien ved UiO.

Publisert 8. mars 2022 23:57

Forskingssatsinga UiO:Energi kan halda fram til 2027 med det nye namnet UiO:Energi og miljø. Det vedtok Universitetsstyret samrøystes i dag. 

En parkeringsplass på Blindern
Publisert 3. mars 2022 14:59

Fra 2024 kan studenter og tilsatte på UiO måtte betale for parkering og elbillading. Samtidig kan det fra 2023 bli inngått en kollektivavtale med Ruter. Det foreslår UiO i en ny tiltaksplan.

Portrett av en kvinne med briller
Publisert 1. mars 2022 16:28

Vi skal forbedre vår praksis med resirkulering og innkjøp, og vi foreslår også å ta betaling for parkering og lading av privatbil på campus, skriver viserektor Mette Halskov Hansen ved Universitetet i Oslo. Hun viser til UiOs helhetlige klima- og miljøstrategi.

Publisert 1. mars 2022 11:02

Det grønne skiftet må komme «raskere og mer omfattende», sier Nils Chr. Stenseth. Den nye IPCC-rapporten viser at det ikke lenger er nok å bare kutte utslipp. Snart kommer rapporten som skal vise mer av veien ut av uføret. 

Publisert 10. feb. 2022 12:00

De siste årene har de kommet nærmere hverandre: Flere oljearbeidere vil ha miljøbevegelsen ved forhandlingsbordet når omstillingen skal konkretiseres, ifølge UiO-forskere bak ny studie. 

Portrett av ei kvinne i forgrunnen og ei i bakgrunnen
Publisert 8. feb. 2022 18:45

Klima- og miljøstrategien for UiO blei i dag samrøystes vedtatt av Universitetsstyret. Styremedlem Ingrid Lossius Falkum (biletet) ville gjerne ha fjerna ei formulering om eit mogleg berekraftssenter på Nedre Blindern.

Medlemar i Universitetsstyret sit langs eit langbord
Publisert 6. feb. 2022 20:24

Førstkomande tysdag får UiO sin eigen klima-og miljøstrategi. Det er ei av sakene som kjem opp i Universitetsstyret.

Publisert 29. okt. 2021 04:30

Lise Kolberg har ledet store prosjekter før. Hun blir først ut i stillingen som er omdøpt fra «miljøsjef» til «miljøkoordinator» for Eiendomsavdelingen.

En mann sitter på en benk og snakker og bruker hendene
Publisert 15. okt. 2021 12:22

Det er vanskelig å se at den akademiske frihet generelt skal kunne overprøves med basis i strategien, men det er naturligvis utmerket at man unngår formuleringer som kan mistolkes, i verste fall misbrukes.

Foto av en korridor i en forskningsbygning
Publisert 30. sep. 2021 13:20

Det mest effektive UiO kan gjøre i sin bærekraftssatsing er å styrke et allerede eksisterende Senter for utvikling og miljø. Gjerne – blir det nødvendig -  med et nytt navn.

To kvinner står ved eit bord
Publisert 24. sep. 2021 01:20

– Det er betre å satsa på at emnet berekraft skal  vera av høg kvalitet i staden for å satsa på kvantitet og pressa  inn berekraft i alle fag. Det sa prodekan Gunn Enli på HF under eit klimamøte på UiO onsdag.

Publisert 10. sep. 2021 11:47

– Eg er overraska over at norske politikarar ikkje tar innover seg klima- og naturendringane og held fram med tilnærma den same politikken som er opphavet til problema. Det seier seniorforskar Hege Westskog på Senter for utvikling og miljø ved UiO. Ho får både motstand og støtte frå politikarar.