Nettsider med emneord «Klima. Miljøpolitikk»

Presentasjon av en forskingsrapport på Powerpoint med folk stående foran skjermen
Publisert 29. juni 2022 12:00

80 prosent av italienere mener at klimaendringene er menneskeskapte, mens kun 60 prosent av nordmenn mener det samme, viser ny forskning.

Publisert 16. mai 2022 04:30

Forskningsprosjektet WAGE viser omstillingsholdningene til oljearbeidere i Nigeria, USA og Norge. – Veldig nyttig med nye tanker om rettferdig omstilling, sier forsker. 

Ein mann talar medan to kvinner held oppe eit banner
Publisert 11. mai 2022 16:51

For tredje gong i år arrangerte klimaengasjerte forskarar, andre tilsette og studentar på UiO i dag ein klimaprotest på Frederikkeplassen.

Et portrett av ei kvinne med mikrofon
Publisert 27. apr. 2022 16:30

Rektor Svein Stølen og viserektor for klima, miljø og tverrfaglighet, Mette Halskov Hansen, svarer på debattinnlegg fra forskere med å forsvare ‘business as usual’. Dette er akkurat hva Equinor ønsker at de skal gjøre.

Ein mann går forbi ei menneskeremengde
Publisert 20. apr. 2022 16:40

– Me står no midt oppe i ein intellektuell revolusjon. Miljøet vårt blir trekt inn både i samfunnsvitskapen og i humanistiske fag. Og det har skjedd veldig fort, sa professor i sosialantropologi, Thomas Hylland Eriksen i ein appell under klimademonstrasjonen på Frederikkeplassen på UiO i dag.

Bilde av et vindmøller til havs
Publisert 20. apr. 2022 07:52

Vi mener avtalen med Equinor er riktig i en tid hvor det er stort behov for økt forskningsinnsats knyttet til fornybar energi og omstilling.

Publisert 13. apr. 2022 11:40

For å få samfunnsviterne til å forske fram veien til grønn omstilling trengs det kanskje en annen modell enn FNs klimapanel (IPCC), tror IPCC-forfatter og statsvitenskap-nestleder.

Publisert 8. apr. 2022 04:30

Kjernen av problemet for oss, som forskere, og for universitetet generelt, er at Equinors finansiering av forskning ved universitetet er en form for grønnvasking.

Publisert 6. apr. 2022 14:54

– Målet er å fylla heile Frederikkeplassen med forskarar og studentar. Det sa SUM-student Jonas Kittelsen framfor dei 75  som møtte fram på dagens klimademonstrasjon på Blindern.   

Publisert 5. apr. 2022 13:00

Fredag går høringsfristen ut for klimatiltaksplanen. UiO-ledelsen vurderer alle innspill, men å protestere mot innføringen av parkeringsavgift er trolig bortkastet.

Publisert 4. apr. 2022 21:19

Å redde vårt livsgrunnlag haster, men er mulig – og behøver heller ikke være så dyrt, ifølge klimapanelets nye delrapport. Løsningene som trengs blir imidlertid stadig mer komplekse, forteller UiO-professor. 

Portrett av en mann og en kvinne
Publisert 31. mars 2022 04:30

UiO har fått mye ut av disse midlene, og vi tror de bidrar til å få tempoet i den nødvendige energiomstillingen opp, skriver viserektor Mette Halskov Hansen og UiO:Energi-direktør Vebjørn Bakken i et forsvar for Akademiaavtalen med Equinor.

Portrett av ei kvinne
Publisert 23. mars 2022 16:37

– Akkurat som Oslo kommune vil UiO innføra parkeringsprising. Men elbilane skal betala halvparten av fossilbilane. Det sa miljøkoordinator Lise Kolberg i Eigedomsavdelinga i ein debatt om tiltaksplanen for klima- og miljøstrategien ved UiO.

Publisert 8. mars 2022 23:57

Forskingssatsinga UiO:Energi kan halda fram til 2027 med det nye namnet UiO:Energi og miljø. Det vedtok Universitetsstyret samrøystes i dag. 

En parkeringsplass på Blindern
Publisert 3. mars 2022 14:59

Fra 2024 kan studenter og tilsatte på UiO måtte betale for parkering og elbillading. Samtidig kan det fra 2023 bli inngått en kollektivavtale med Ruter. Det foreslår UiO i en ny tiltaksplan.

Portrett av en kvinne med briller
Publisert 1. mars 2022 16:28

Vi skal forbedre vår praksis med resirkulering og innkjøp, og vi foreslår også å ta betaling for parkering og lading av privatbil på campus, skriver viserektor Mette Halskov Hansen ved Universitetet i Oslo. Hun viser til UiOs helhetlige klima- og miljøstrategi.

Publisert 1. mars 2022 11:02

Det grønne skiftet må komme «raskere og mer omfattende», sier Nils Chr. Stenseth. Den nye IPCC-rapporten viser at det ikke lenger er nok å bare kutte utslipp. Snart kommer rapporten som skal vise mer av veien ut av uføret. 

Publisert 10. feb. 2022 12:00

De siste årene har de kommet nærmere hverandre: Flere oljearbeidere vil ha miljøbevegelsen ved forhandlingsbordet når omstillingen skal konkretiseres, ifølge UiO-forskere bak ny studie. 

Portrett av ei kvinne i forgrunnen og ei i bakgrunnen
Publisert 8. feb. 2022 18:45

Klima- og miljøstrategien for UiO blei i dag samrøystes vedtatt av Universitetsstyret. Styremedlem Ingrid Lossius Falkum (biletet) ville gjerne ha fjerna ei formulering om eit mogleg berekraftssenter på Nedre Blindern.

Medlemar i Universitetsstyret sit langs eit langbord
Publisert 6. feb. 2022 20:24

Førstkomande tysdag får UiO sin eigen klima-og miljøstrategi. Det er ei av sakene som kjem opp i Universitetsstyret.

Publisert 29. okt. 2021 04:30

Lise Kolberg har ledet store prosjekter før. Hun blir først ut i stillingen som er omdøpt fra «miljøsjef» til «miljøkoordinator» for Eiendomsavdelingen.

En mann sitter på en benk og snakker og bruker hendene
Publisert 15. okt. 2021 12:22

Det er vanskelig å se at den akademiske frihet generelt skal kunne overprøves med basis i strategien, men det er naturligvis utmerket at man unngår formuleringer som kan mistolkes, i verste fall misbrukes.

Foto av en korridor i en forskningsbygning
Publisert 30. sep. 2021 13:20

Det mest effektive UiO kan gjøre i sin bærekraftssatsing er å styrke et allerede eksisterende Senter for utvikling og miljø. Gjerne – blir det nødvendig -  med et nytt navn.

To kvinner står ved eit bord
Publisert 24. sep. 2021 01:20

– Det er betre å satsa på at emnet berekraft skal  vera av høg kvalitet i staden for å satsa på kvantitet og pressa  inn berekraft i alle fag. Det sa prodekan Gunn Enli på HF under eit klimamøte på UiO onsdag.