Nettsider med emneord «Kjemi» - Side 2

Publisert 29. mars 2004 13:10

Paul Kjetil Soldal Lillemoen frå Øystese gymnas i Hordaland vann sist helg finalen i Kjemiolympiaden med 89,5 poeng av 100 moglege. Soldal Lillemoen vann nyleg også finalen i Niels Henrik Abels matematikkonkurranse.

Publisert 22. sep. 2003 11:36

Kjemisk institutt har nyleg tatt i bruk eit integrert laboratorium for kjernemagnetisk resonansspektroskopi (NMR). UiO og samarbeidspartnaren Bruker-Biospin har investert 20 millionar kroner i laboratoriet.

Publisert 7. mai 2002 11:11

Norske kjemiforskarar feirer 150-årsdagen for norsk kjemi med eit stortstilt jubileumsarrangement i Georg Sverdrups hus, Blindern torsdag 16. mai. Utdannings- og forskingsminister Kristin Clemet opnar dagen før det blir helsingar frå UiO-rektor Arild Underdal og Forskingsrådets direktør Christian Hambro.

Publisert 7. mars 2002 10:54

Avdeling for analytisk kjemi ved Universitetet i Oslo opplever det igjen: Å få JA på søknad til EUs forskningsprogram. - Klart vi er glade. Dette er nesten for mye av det gode, utbryter Tyge Greibrokk og Elsa Lundanes ved Avdeling for analytisk kjemi.

Publisert 21. mars 2001 11:21

- Den nye studieordningen ved Kjemisk institutt representerer en av de mest radikale reformene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet de senere årene, sier professor Carl Henrik Gørbitz ved Kjemisk institutt. Et nytt faglig innhold og nye pedagogiske virkemidler skal trekke flere studenter til instituttet.

Publisert 9. mars 2001 15:43

Forstår kjemistudentene fagets grunnleggende læresetninger? Agnes Kunszenti retter et kritisk søkelys på undervisningen innenfor realfagene i sin doktorgradsavhandling Knowledge or understanding?