Nettsider med emneord «Kaupang»

Publisert 17. nov. 2011 11:13

Det tredje og siste bindet i bokserien fra utgravningene på Kaupang 1998-2003 ble lansert på Kulturhistorisk museum denne uka.

Publisert 15. mars 2007 17:57

Kaupang blei grunnlagt rundt år 800 og var ein av dei eldste byane i Danekongens rike, men ikkje Noregs første by, sidan Noreg ikkje eksisterte på den tida. Det er eitt av hovudfunna i boka Kaupang in Skiringssal, som omtalar hovudresultata i Kaupang-undersøkinga. Boka blei presentert av prosjektleiar, professor Dagfinn Skre i Gamle Festsal i Urbygningen torsdag 15. mars.

Publisert 7. juni 2004 08:59

Med statsminister til stede, med mjød-servering, fløytespill og håndverkere fra vikingtid, ble utstillingen Kaupang - vikingbyen åpnet den 3. juni. Av om lag 100 000 funn fra utgravingene, er 600 nå å se på Historisk museum.

Publisert 2. mai 2003 16:17

- Regjeringa gir 5 millionar kroner til fullføringa av undersøkinga av det det første kjente bysamfunnet i Noreg, Kaupang ved Larvik. Det sa statsminister Kjell Magne Bondevik i sin 1.-maitale på Gjennestad i Stokke torsdag. - Eg er ein svært glad mann etter denne avgjerda, seier prosjektleiar Dagfinn Skre i ein kommentar til Uniforum.

Publisert 3. aug. 2001 13:33

I veitraséen for nye E6 ved Svinesund i Østfold har arkeologer funnet en figur som kan være et fruktbarhetssymbol fra eldre steinalder. - Det er første gang en slik gjenstand fra denne tidsepoken er oppdaget i Norden. Dette kan være et funn i verdensklasse, sier Håkon Glørstad, leder for prosjektet og arkeolog ved Universitetet i Oslo.

Publisert 20. juni 2001 13:16

- Me har mange indikasjonar på at det var heilårs busetnad på Kaupang utanfor Larvik, men me manglar framleis det endelege provet, seier førsteamanuensis Dagfinn Skre frå UiO, som leiar utgravingane på Kaupang.