Nettsider med emneord «Kapellet på Blindern»

Publisert 2. feb. 2007 14:28

I kapellet på Blindern blir utstillingen "Riv Muren" vist, med bilder fra Vestbredden. Før jul ble deler av utstillingen ødelagt. I bønneboka er det skrevet sterke ytringer om muslimer. - Veldig, veldig trist, synes studentprest Inger Anne Naterstad.

Publisert 1. mars 2005 14:32

I kjetting henger fotografier av barn og unge som er tvunget til prostitusjon, slaveri og tigging. Historiene om dem lever nå i studentkapellet på Blindern.