Nettsider med emneord «Juss» - Side 3

Publisert 9. mai 2014 16:09

Norgeshistoriens lengste forskermaraton TV-overføres fra Eidsvollsbygningen 9. til 10. mai. Forskere presenterer grunnlovshistorien og dens virkning fram til i dag. Sendingen starter  i dag  kl. 18 i NRK 2 og tar slutt 24 timer senere.

Publisert 11. feb. 2014 14:58

Da Norge fikk sin egen grunnlov, stod Det Kongelige Frederiks Universitet i sentrum av begivenhetene.

Publisert 20. nov. 2013 00:58

Det skal opprettast ein permanent havarikommisjon for helsevesenet, går det fram av regjeringserklæringa. Jussprofessor Aslak Syse ved Institutt for offentleg rett held fram med å leia utvalet som no har fått utvida mandatet sitt til å foreslå ein modell for ein slik kommisjon.

Publisert 24. okt. 2013 14:10

Universitetet i Bergen bryt lova i saka om den utestengde doktorgradsstipendiaten på Det medisinsk-odontologiske fakultetet. Han kan òg ha krav på erstatning, meiner jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.

Publisert 27. aug. 2013 11:14

Lucy Smith er død etter lengre tids sjukdom, opplyser Det juridiske fakultetet, UiO. Ho blei 78 år gammal. Smith vart Noregs første kvinnelege universitetsrektor, då ho blei vald til rektor for Universitetet i Oslo i 1992. Lucy Smith var også Noregs første kvinnelege jussprofessor.

Publisert 7. feb. 2013 11:22

JussBuss, Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) og de andre studentrettshjelpstiltakene i Norge lanserer i dag  den gratis appen "Rettshjelperen". Den skal gjøre det enklere for studenter å få svar på juridiske spørsmål.