Nettsider med emneord «Jus» - Side 4

Publisert 1. des. 2009 12:38

I morgon lanserer Det juridiske fakultetet dei nye nettsidene sine. Dei blir også modell for dei andre nettsidene til Universitetet i Oslo. 25 000 filar er blitt overførte manuelt frå dei gamle til dei nye nettsidene. Sekssjonssjef og webredaktør Steinar Hafto Myre er godt nøgd med resultatet.  

Publisert 15. okt. 2009 10:23

Fleire og fleire vitskaplege artiklar blir publiserte elektronisk i opne, tilgjengelege nettidsskrift. Torsdag 22. oktober kl. 18.00 inviterer Vitskapsakademiet til debatt med professor i rettsinformatikk, Jon Bing som innleiar. – Då håpar me at alle interesserte vil ta turen til Drammensveien 78 for å høyra kva Jon Bing har på hjarta, fortel professorane Anne-Brit Kolstø og Erik Boye frå UiO og Radiumhospitalet.

Publisert 28. sep. 2009 13:10

UiO-professor og jurist Mads Andenæs er utnevnt av FNs menneskerettighetsråd til medlem i arbeidsgruppen som gransker vilkårlig fengsling, opplyser Utenriksdepartementet på sine nettsider. I tillegg er Andenæs gjenoppnevnt som medlem av komiteen for det franske vitenskapsakademiets internasjonale, juridiske Onassis-pris.

Publisert 19. feb. 2009 12:26

Jusstudiet står framfor ei reform, etter sterkt press frå rektoratet og Universitetsstyret. Målet er at det skal bli mindre karakterjag og meir læring. Både studentar og lærarar ser fram til det.

Publisert 6. feb. 2009 13:30

En jusprofessor ble engang spurt av en drosjesjåfør ute på landet som hørte at han var professor i lov og rett: ”Hva gjør du, da? ” Professoren svarte at han lærte opp studenter til å føre saker for domstolene. Reaksjonen var: ”Men….hvorfor i all verden gjør du dèt, da?!”  

Publisert 9. juni 2008 14:05

Offentlige bedrifter er det klart mest attraktive arbeidsstedet for jusstudenter. Åtte av de ti mest attraktive arbeidsplassene er offentlige virksomheter, skriver Dagens Næringsliv. Avisen refererer en undersøkelse som er gjort av konsulentselskapet Universum.

Publisert 7. juni 2008 16:13

Målprisen frå Juristmållaget for 2008 blei delt ut til jussprofessor Kåre Lilleholt ved Universitetet i Oslo under ei markering 5. juni på Institutt for privatrett ved Det juridiske fakultet i Oslo. - Det er fleire som skriv juss på nynorsk i dag enn det har vore nokon gong før, og det lovar godt for framtida for nynorsk, juridisk fagmål, seier ein nøgd prisvinnar til Uniforum.

Publisert 25. feb. 2008 12:50

- Det juridiske fakultetet er einig i at me må gi betre oppfylging av kvar student, men då må me få ein større bit av budsjettkaka til UiO. Det seier dekan Hans Petter Graver til Uniforum.

Publisert 8. feb. 2008 15:39

Master- og PhD-studiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo fyller de faglige kravene til akkreditering. Det har styret i NOKUT vedtatt denne uka. Det juridiske fakultet har bred faglig kompetanse og høyt kvalifisert personale tilknyttet studiet, skriver NOKUT i ei pressemelding.

Publisert 18. des. 2007 14:30

Fra og med 1. januar 2008 heter dekanen ved Det juridiske fakultet Hans Petter Graver. Til tross for fakultetets budsjettkrise og problemer med økonomistyringen gleder han seg til å starte i stillingen. - Jeg kan ikke love bedre tider, men jeg lover å gjøre så godt jeg kan, sier han.

Publisert 22. nov. 2007 16:07

- Rettssikkerheten i USA er mer truet i dag enn i McCarthy-tiden. Vi ser en økt bruk av lover som gjør det mulig for politiet å overvåke personer kun på basis av mistanke. I hundre prosent av disse sakene er overvåkingen rettet mot muslimer, uttaler den amerikanske jussprofessoren Khaled Abou El Fadl. Han er årets vinner av UiOs Eitingerpris.

Publisert 19. sep. 2007 15:00

En dempet stemning og en følelse av usikkerhet for framtiden hersker om dagen ved Det juridiske fakultet. Årsaken ligger hovedsakelig i et tap av studiepoengsinntekter på ca 7 millioner kroner.

Publisert 14. juni 2007 14:09

- Det er behov for eit senter for ny internasjonal rett ved UiO. Det er konklusjonen til stipendiat Christoffer C. Eriksen og førsteamanuensis Marius Emberland ved Det juridiske fakultetet, etter at dei fekk rekordoppslutnad på ein konferanse om internasjonal rett i Oslo.

Publisert 26. apr. 2007 18:39

- En mer kunnskapsbasert justispolitikk vil gjøre oss bedre rustet til å ta riktige avgjørelser, sa justisminister Knut Storberget på åpningen av Rettsvitenskapens dag i Oslo torsdag 26. april. Han signaliserte mer støtte til rettsvitenskapelig forskning.

Publisert 5. feb. 2007 10:09

Domus Bibliotheca byrja som eit bibliotek for heile universitetet i 1850. Men i 2006 markerte det 50-årsjubileum som Det juridiske fakultetsbiblioteket. Det ligg ei lang historie bak.

Publisert 23. feb. 2005 10:21

Det prestisjefylte EU-programmet Marie Curie Chair , ble utlyst for første gang i 2003. Blant åtte søkere fra hele verden som slapp gjennom nåløyet, var den belgiske jusprofessoren Nicolas de Sadeleer . Han søkte om støtte til et opphold ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.

Publisert 5. jan. 2005 16:01

Jusprofessor Lucy Smith ved UiO bør lede utvalget som skal granske norske myndigheteres håndtering av bølgekatastrofen i Sørøst- Asia. Det foreslår generalsekretær Eva Bjøreng i Norsk Folkehjelp. - Tidligere universitetsrektor Lucy Smith er en modig kvinne som kan gjøre en slik jobb, sier hun til NTB.

Publisert 20. okt. 2004 13:52

En byste av jusprofessor og tidligere rektor ved UiO, Lucy Smith , ble nylig avduket.
- Dette er en stor begivenhet. For det er ikke mange kvinner på universitetet som titter ned på oss fra vegger og sokler, bemerket dekan Jon T. Johnsen under avdukingen.

Publisert 29. sep. 2004 09:43

Fra torsdag 30.september til søndag 3. oktober vil Oslo bli verdens anti-korrupsjonshovedstad. Da inviterer Oslo-avdelingen til foreningen for de europeiske jusstudentene (European Law Students`Association/ELSA) til seminaret International Trade and Corruption . Regjeringens spesialrådgiver Eva Joly , Jan Borgen , som er leder for Transparency International, Norge og Petter Langseth i FNs verdensprogram mot korrupsjon, er blant foredragsholderne.

Publisert 1. juni 2004 16:10

Professor dr. juris Anders Bratholm ble tirsdag tildelt Røykfriprisens Ærespris for 2004, mens årets Røykfripris er tildelt fotografen Knut Bry, melder ntb. Det er Landslaget mot Tobakkskadene (LMT) og Røykfritt Miljø Norge (RMN) som har opprettet røykfriprisene, og et poeng tirsdag var at utdelingen skjedde på Norges første røykfrie utelivsdag.

Publisert 21. jan. 2004 11:12

- Hemn over gjerningsmannen er ikkje den første innskytinga til pårørande til eit offer. Det er langt viktigare å få svar på kvifor han gjorde den kriminelle handlinga. Det sa professor i kriminologi, Nils Christie då Universitetsforlaget lanserte boka hans "En passelig mengde kriminalitet" måndag 19. januar.

Publisert 1. okt. 2003 16:16

Jussprofessorane Jon T. Johnsen og Ulf Stridbeck ved Institutt for offentleg rett har fått tildelt fire millionar kroner frå Forskingsrådet til eit tre år langt forskingsprosjekt om kvitvasking i Noreg.

Publisert 1. okt. 2003 16:03

- Det bør setjast i gang eit eige forskingsprogram på korrupsjon innan offentleg og privat verksemd i Noreg, foreslår generalsekretær Jan Borgen i Transparency International Norge.

Publisert 3. juli 2003 14:49

Jusprofessor Johs. Andenæs er død. Andenæs blei 90 år gamal. Han sovna inn i heimen sin tidleg om morgonen torsdag 3. juli, melder NTB. Han blei fødd i Innvik i Sogn og Fjordane 7. september 1912, og var professor i rettsvitskap ved UiO frå 1945 til 1982 Andenæs var rektor ved Universitet i Oslo frå 1970 til 1972.

Publisert 28. okt. 2002 16:44

- Ved å oppheve totalforbudet mot politisk fjernsynsreklame vil demokratiet styrkes, sier Kyrre Eggen, nyslått dr.juris.De som ønsker å formidle et politisk budskap og ikke råder over et massemedium vil på denne måten få anledning til å kommunisere direkte med befolkningen.