Nettsider med emneord «Jus» - Side 3

Publisert 24. apr. 2012 09:48

Noreg er den staden i verda der det er størst tal på utilreknelege forbrytarar. Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt meiner at Breiviksaka er eit eksempel på at juristane flyktar frå vurderingsansvaret sitt og kan gjere psykiatrane til nyttige idiotar.

 

Publisert 20. mars 2012 12:15

Etter massivt press ber statsråd Tora Aasland Justisdepartementet om å omgjøre sin vurdering, som førte til at studenters personopplysninger kunne utleveres til kommersielle formål, skriver Aftenposten.

Publisert 22. feb. 2012 10:18

Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt mener UiB brøt loven da en ph.d.-kandidat i forrige uke ble utestengt. Nå anbefaler han kandidaten å ta saken til Sivilombudsmannen. Samtidig skal rektor undersøke om UiBs regelverk er i tråd med loven.  

Publisert 18. jan. 2012 15:22

Jusprofessorene Jon Bing og Olav Torvund får nei til å kombinere partnerskap i advokatfirma med stilling ved Universitetet i Oslo.

Publisert 2. nov. 2011 16:26

Domstolane i India har ei viktig rolle å spele når det skal lagast system som kan sikre den store majoriteten fattige ein verdig levestandard, hevdar jusprofessor Mahendra Pal Singh.

Publisert 21. sep. 2011 12:48

Bør menneskerettane få eit sterkare vern gjennom Grunnlova, og i så fall: Korleis skal det gjerast? Eit seminar på Litteraturhuset nyleg avdekte mange ulike syn på desse spørsmåla.

Publisert 15. juni 2011 13:02

Studentene ved Det juridiske fakultet har mulighet til å få to grader for ett og samme studieårs innsats. Velvillig, kan hende, men er det lovlig? Dekanus, og dermed fakultetet, mener ja. Jeg mener at svaret er nei.

Publisert 14. apr. 2011 11:50

Høgsterett har ikkje lenger det siste ordet i alle lovsaker. Det har i ein viss grad blitt overtatt av menneskerettsdomstolane. Kva gjer dette med statens vande, overordna rolle i samfunnet? spør filosofiprofessor Andreas Føllesdal og jussprofessor Geir Ulfstein i  forskingsprosjektet ”The Legitimacy of Multi-level Human Rights Judiciary”.

Publisert 22. sep. 2010 15:00

På UiO har de fleste bygninger navn etter mennesker som har satt spor i vår historie. Administrasjonsbygningen har vært et unntak. Når bygningen nå har skiftet navn, så er dette fordi vi ønsker å hedre Lucy Smith.  

Publisert 22. sep. 2010 14:44

Instituttleder Aslak Syse fikk nei da han i en utlysning ønsket å gå lenger enn regelen for vanlig, moderat kvotering. – En avveining mellom kjønnsbalanse og hensyn til studenter, sier jusdekan Hans Petter Graver.

Publisert 31. aug. 2010 15:07

– Den albanske minoriteten i Makedonia vil ikkje læra seg makedonsk eller lata barna sine gå i klassar med makedonske barn. Det fremjar ikkje akkurat integrasjonen mellom folkegruppene i det landet, sa høgkommissær for minoritetar i Europa, Knut Vollebæk i ein samtale i regi av Norsk senter for menneskerettar.  

Publisert 17. aug. 2010 16:47

– Politikarane tok heilt feil då dei vedtok å skjerpa straffenivået fordi det skulle vera meir i samsvar med folks rettsoppfatning. Vår undersøking viser nemleg at folk flest dømmer mildare enn det domstolane har gjort i faktiske saker, seier førsteamanuensis i kriminologi, Leif Petter Olaussen.  

Publisert 2. aug. 2010 13:57

Den 8. juli 2010 døde Anders Bratholm 90 år gammel. Dermed har en særlig betydningsfull rettsforsker og samfunnsdebattant lagt ned sin vandringsstav.

Publisert 13. apr. 2010 16:48

– Industrilanda skal visa utviklingslanda at det er mogleg å skapa lågkarbonsamfunn. Det skjer ikkje, fordi dei rike landa kjøper opp klimakvotar i fattige land i staden for å setja i verk klimatiltak i eigne land, konstaterer postdoktor Christina Voigt ved Institutt for offentleg rett, UiO.

Publisert 18. mars 2010 11:09

I disputasen kan også andre enn de ordinære opponenter fra bedømmelseskomitéen gå inn i diskusjonen og fremme kritikk mot avhandlingen. Mulighetene for slik opposisjon er imidlertid begrenset på flere måter, skriver professor i arbeidsrett ved UiO, Stein Evju i dette leserinnlegget.

Publisert 19. feb. 2010 16:57

Jusstudentane skal ha honnør for at dei set menneskerettane i Iran på dagsordenen igjen. Det viser at det internasjonale engasjementet absolutt lever mellom dagens studentar.

Publisert 18. feb. 2010 16:01

– Styrken til opposisjonsrørsla i Iran er at den ikkje har leiarar. Dermed kan ikkje styresmaktene lamma den ved å arrestera leiarane. Det sa fredsprisvinnar Shirin Ebadi, då ho samla eit rekordpublikum i Frokostkjelleren i Universitetshagen i går.  

Publisert 17. feb. 2010 13:52

Er det rettferdig at Noreg kan kjøpa opp klimakvotar i utlandet for å sleppa å setja i verk tiltak som kan avgrensa våre eigne utslepp? Dette er eit av spørsmåla som blir tatt opp i boka ”Rettferdighet”, som UiO-professorane Beatrice Halsaa og Anne Hellum har vore redaktørar for.  

Publisert 16. feb. 2010 11:20

– Noreg kan ikkje redda kvar einskild som blir utsett for brot på menneskerettane, men me skal verna menneskerettsforkjemparane. Det sa utanriksminister Jonas Gahr Støre då Menneskerettighetsuka blei opna i den stappfullle Frokostkjelleren måndag 15. februar.  

Publisert 12. feb. 2010 13:08

Vinnaren av Nobels fredspris i 2003, Shirin Ebadi er det store trekkplasteret under Menneskerettighetsuka på Det juridiske fakultetet neste veke. Også utanriksminister Jonas Gahr Støre og tidlegare statsminister Kjell Magne Bondevik deltar. Amnesty Internationals juridiske studentnettverk er arrangør.  

Publisert 5. feb. 2010 15:45

UiO-professorane Nils Christie (82) og Thomas Mathiesen (76) er på ei internasjonal liste over dei 50 tenkjarane som har hatt mest å seia for kriminologien gjennom historia.– Det er sjølvsagt hyggeleg, seier dei to aktive veteranane til Uniforum.  

Publisert 21. jan. 2010 09:22

Ledelse og universitet er interessant! Når universitetsfolk sier at de ikke vil ha ledelse, setter det følelsene i kok hos utenforstående. Og når utenforstående sier at universitetet trenger ledelse, rasler professorer med sablene. Hva er det med dette temaet som gjør det så brennbart? spør jusdekan Hans Petter Graver.  

Publisert 7. jan. 2010 13:21

En måned etter at Det juridiske fakultets nye nettsider ble lansert skaper de fremdeles mye ekstraarbeid for professor Andreas Føllesdal. Nå er han i ferd med å flytte viktige sider over til et privat nettsted.

Publisert 7. des. 2009 14:16

Ikke alle jubler over de nye nettsidene til Det juridiske fakultet. Professor Andreas Føllesdal mener de nye sidene skaper merarbeid, blant annet fordi mye gammelt innhold er fjernet.

Publisert 1. des. 2009 12:38

I morgon lanserer Det juridiske fakultetet dei nye nettsidene sine. Dei blir også modell for dei andre nettsidene til Universitetet i Oslo. 25 000 filar er blitt overførte manuelt frå dei gamle til dei nye nettsidene. Sekssjonssjef og webredaktør Steinar Hafto Myre er godt nøgd med resultatet.