Nettsider med emneord «Japan»

To unge japanere, en mann og en kvinne går med munnbind i Tokyo
Publisert 17. apr. 2020 10:55

Japanere er vant til å dekke til munnen, ofte av andre grunner enn de som gjelder smittevern, skriver doktorgradsstipendiat Nazuki Kobayashi i denne kronikken.

En mann sitter ved sitt skrivebord og slår ut med hendene
Publisert 4. des. 2019 16:00

Sør-Korea krever at det skal forbys å bruke det japanske orlogsflagget under OL i Tokyo neste år. Harry Solvang som er professor i japansk ved Universitetet i Bergen, forklarer i denne kronikken hvorfor.

Publisert 31. okt. 2016 15:11

Kyoto/Tokyo: - Høy alder er en årsak til at det japanske samfunnet behøver folk utenfra, sier Hitoshi Mikada ved Universitetet i Kyoto. - Dette må endre dersom vi skal klatre på internasjonale rankinger, sier  professorkollega Nobuhito Uhte (bildet)

Publisert 10. des. 2015 09:34

Universitetet i Bergen og NTNU spleiser på en rådgiverstilling i Tokyo, sammen med Innovasjon Norge og den norske ambassaden.

 

Publisert 2. des. 2015 05:00

– Eg likar aller beste å skriva om norsk politikk. Det seier masterstudent Asaki Abumi, som nyleg har fått pris av Innovasjon Noreg for reportasjane sine om Noreg i Japan.

Publisert 20. okt. 2015 05:00

– Studentane våre skal læra å tenkja kritisk og stilla spørsmål ved alt det blir undervist i. I Japan blir ikkje kritisk tenking sett på som noko positivt, seier universitetsgrunnleggjar Michael Lacktorin i Kofu i Japan.

Publisert 31. aug. 2015 12:53

Over 200 000 personer har i sommer sett primatfossilet Ida på den store evolusjonsutstillingen i Japans hovedstad Tokyo. I oktober vender Ida tilbake til Naturhistorisk museum.

Publisert 22. mai 2015 15:55

Fossilet Ida skal synast fram på ei utstilling om evolusjonen på  Naturhistorisk museum i Tokyo. – Eg gler meg,  seier Idas «far» Jørn Hurum.

Publisert 23. apr. 2015 04:30

– Eg blei rådd til ikkje å ta eit utanlandsopphald i Japan medan eg tok Lektorprogrammet på UiO. For meg var det heilt utenkjeleg ikkje å delta på studentutveksling på studiet. Då eg fekk sjansen til å dra, sa eg sjølvsagt ja, seier Ingvild Ulven Østbø.

Publisert 18. mars 2011 16:11

– Folk viser medkjensle og støttar offera etter jordskjelvet og tsunamien i Japan. Det seier dei japanske UiO-studentane, Asaki Abumi og Mai Yano, som samla inn pengar utanfor Nationaltheatret stasjon i ettermiddag.

Publisert 15. mars 2011 17:01

 27 studentar frå Universitetet i Oslo er i Japan. – No arbeider me med å få dei heim, seier Guri Vestad, som er seksjonssjef i Seksjon for internasjonalisering ved UiO. Samtidig er 18 japanske studentar registrerte på UiO. Dei skal delta i hjelpeaksjonen for offera i heimlandet sitt.

Publisert 15. mars 2007 11:40

- Desse maskene og figurane blir aldri stilte ut på museum i Japan, fordi dei tilhøyrer folkekulturen på Okinawa og ikkje den japanske tradisjonen. Kulturhistorisk museum er truleg det første museet i verda som viser dei fram, seier professor Arne Røkkum. Utstillinga opna onsdag 14. mars i samband med den internasjonale forskarkonferansen The Japan Anthropology Workshop (JAWS) i Oslo.

Publisert 13. apr. 2005 15:49

Talet på studentar som studerer asiatiske språk er femdobla sidan 2002. - Det morosame er at interessa ser ut til å vera stabil og ikkje er forbigåande, seier instituttleiar Mette Halskov Hansen .

Publisert 21. aug. 2002 10:58

Bibliotek for humaniora og samfunnsvitskap har fått ei bokgåve på 200 000 yen eller 27 000 kroner frå The Japan Foundation. Ambassaderåd Yasuo Takase ved Den japanske ambassaden overrekte bokgåva til overbibliotekar Randi Rønningen og fagansvarleg i japansk, Naomi Yabe Magnussen onsdag 14. august.