Nettsider med emneord «Israel»

Eit portrett av ein mann på Skype.
Publisert 7. juni 2021 04:30

Lege Dr. Khamis Elessi driv forsking på Det islamske universitetet i Gaza saman med Universitetet i Oslo. Etter å ha halde ut ti dagar med bombing orkar han ikkje meir. – No ynskjer eg og familien min å dra herifrå, og eg håpar det kan vera mogleg å få ei forskarstilling på Universitetet i Oslo, fortel han.

Publisert 19. feb. 2019 07:17

– Alle er einige i at observatørkorpset i Hebron har dempa den generelle spenninga mellom busetjarane og palestinarane i Hebron. Det seier UiO-forskar Olav Gjertsen Ørum som har arbeidd som tolk for observatørkorpset som no er lagt ned.

Publisert 6. des. 2017 14:09

Så lenge instituttet har en Midtøsten-satsing, er det helt uforsvarlig å legge ned hebraisk, skriver Lutz Edzard, som er professor i semittisk språkvitenskap ved UiO og Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg.

Publisert 3. nov. 2016 16:04

Me åtvarar mot at norske forskarar går inn i eit samarbeid med Israel der dei hjelper landet med å utvinna gass og olje frå den del av kontinentalsokkelen i Middelhavet som tilhøyrer det palestinske folket, skriv Uniforum-redaktør Martin Toft.

Publisert 28. okt. 2016 13:08

– Både Israel og Saudi-Arabia må boikottast fordi dei driv med apartheid av innbyggjarane sine. Medan Israel driv med diskriminering på etnisk grunnlag, held Saudi-Arabia på med kjønnsdiskriminering, sa førsteamanuensis Lars Gule ved Høgskolen i Oslo og Akershus under ein debatt i formiddag.

Publisert 6. apr. 2016 12:35

– Det er viktigare med dialog med andre akademikarar enn konfrontasjon, meiner filosofiprofessor Andreas Føllesdal ved UiO etter at NTL ved HiOA  i går gjekk inn for boikott av Israel.

Publisert 12. aug. 2010 09:49

NTL UiO er stolte av å være en del av en politisk aktiv fagbevegelse som tar standpunkt. På denne måten bidrar vi til utiklingen av det samfunnet vi er en del av. Vi er glad for å ha politisk aktive medlemmer som bidrar til å sette dagsorden, og vi er glad for at våre standpunkter kan være gjenstand for en fri og åpen debatt.

Publisert 10. aug. 2010 09:14

Benjamin E. Larsen er en politisk aktivist. Han har (mis)brukt NTL ved UiO for å fremme sine politiske synspunkter på konflikten mellom palestinerne og Israel. Min holdning er at slike forsøk bør avvises, og det gleder meg at styret ved UiO er av samme oppfatning.

Publisert 2. aug. 2010 11:14

Det synes å være på sin plass med noen oppklaringer etter Dag Harald Claes’ siste innlegg i debatten om akademisk boikott av Israel.

Publisert 1. juli 2010 11:56

Den 23. juni kommer Benjamin Endré Larsen med saftige karakteristikker av meg som ”trangsynt og etisk impotent”. Larsen er forfatter av NTLs oppfordring til akademisk boikott av Israel.

Publisert 23. juni 2010 14:43

Det som gjør Israel unikt når det gjelder akademisk boikott, er at staten er et demokrati. Israelsk akademia er også demokratisk organisert. Etter min mening er det grunn til å spørre seg om ikke israelske akademikere faktisk har et kollektivt ansvar når de opptrer i det kollektivet akademiske, demokratiske institusjoner utgjør.

Publisert 22. juni 2010 13:29

Universitetet i Oslo vil ikkje ha nokon akademisk boikott av Israel. Det er klart etter at Universitetsstyret med ni mot to stemmer gjekk imot styrerepresentant Helle Linné Eriksens forslag om å innføra akademisk boikott.

Publisert 21. juni 2010 16:08

Professor i statsvitskap, Dag Harald Claes har meldt seg ut av NTL i protest mot oppfordringa til akademisk boikott av Israel. – Fråsegna frå NTL gjer israelske akademikarar kollektivt ansvarlege for Israels politikk, seier Claes til Uniforum.  

Publisert 15. juni 2010 14:45

Akademisk boikott av Israel står på sakslisten når Universitetsstyret samles neste uke. Allerede i dag tilkjennegir rektor Ole Petter Ottersen at han ikke støtter Helle Linné Eriksens boikottforslag.

Publisert 15. juni 2010 13:59

Universitetsledelsen mener at en akademisk boikott av Israel vil krenke den individuelle, akademiske frihet ved UiO. Åpenhet og fri meningsutveksling er en grunnleggende forutsetning i akademia, skriver rektor Ole Petter Ottersen.

Publisert 12. nov. 2009 16:14

NTNUs styre gikk enstemmig mot akademisk og kulturell boikott av Israel. Flere av medlemmene mente at saken ikke burde ha kommet opp til formell debatt. Men Al Jazeera var der.

Publisert 9. nov. 2009 12:11

– Jeg er ikke tilhenger av akademisk boikott overfor Israel. Det er også regjeringens syn, sier forskningsminister Tora Aasland til Aftenposten. Hun støtter dermed NTNU-rektor Torbjørn Digernes som sier at han er motstander av en akademisk boikott av Israel.  

Publisert 6. feb. 2009 10:14

– Akademisk samarbeid med israelske forskarar kan verka betre som ein fredsskapande reiskap enn ein akademisk boikott av Israel. Det seier professor Andreas Føllesdal, som er forskingsleiar ved Norsk senter for menneskerettar ved UiO.  

Publisert 8. mai 2002 10:50

- Voksende antisemittisme i Europa kan bunne i en overmett skyldfølelse blant europeerne overfor jødene på grunn av Holocaust, mener Berthold Grünfeld. - Beskyldninger mot Israel om at staten nå gjennomfører et nytt Holocaust mot palestinerne, bidrar kanskje til å dempe denne kollektive skyldfølelsen, men avslører en fantastisk mangel på perspektiv, sier han.

Publisert 24. apr. 2002 16:54

Israel stengde dei palestinske universiteta fordi dei var ein del av infrastrukturen til dei palestinske terrorgruppene som fanst både på skular, i kyrkjer, på sjukehus og i flyktningleirar. Det skriv Israels ambassadør i Noreg, Liora Herzl, i eit svar på UiO-rektor Arild Underdals protestbrev mot stenginga av fleire palestinske universitet.

Publisert 16. apr. 2002 17:35

Israels stenging av dei palestinske universiteta på Vestbreidda er øydeleggjande, ikkje berre for undervisninga og forskinga, men også for heile arbeidet med å byggja institusjonar i Dei sjølvstyrte palestinske områda. Det står det i eit brev UiOs rektor Arild Underdal har sendt til Israels ambasssadør i Noreg, Liora Herzl.

Publisert 11. okt. 2001 16:57

- Eg ser berre ein person som treng hjelp, ikkje kva side av konflikten denne personen tilhøyrer. Slik må alle som jobbar for Israelske Raude Davidsstjerne Magen David Adom tenkja, meiner presidenten for denne organisasjonen, legen Moshe Melloul. Saman med presidenten for Palestinsk Raude Halvmåne, Younis Al-Khatib fekk han tildelt UiOs menneskerettspris, Lisl og Leo Eitingers pris , denne veka.