Nettsider med emneord «Internasjonalisering» - Side 9

Publisert 16. mars 2016 10:41

Norske forskingsinstitusjonar er gjennomsyra av «norskheit». Det skaper vanskar for innvandrar, heiter det i ein ny rapport.

Publisert 10. mars 2016 05:05

Det gjer det oss stolte at norske akademikarar no går i bresjen for å støtta akademikarkollegaene sine i Tyrkia, skriv Uniforum-redaktør Martin Toft.

Publisert 10. mars 2016 05:00

– Det er ikkje lenger rom for demonstrasjonar og protestaksjonar i Tyrkia. Alt blir slått ned på av politiet og undertrykkingsapparatet til president Recep Tayyip Erdogan, seier sosiolog Nil Mutluer til Uniforum. Ho mista jobben på universitetet etter å ha kravt fred i dei kurdiske områda.

Publisert 23. feb. 2016 16:53

Hvor blir det av solidariteten blant landets akademikere? spør professor emeritus Steinar Stjernø i Khrono. Han er blant initiativtakerne til et norsk opprop til støtte for akademikeres ytringsfrihet i Tyrkia.

Publisert 11. feb. 2016 15:14

Helsingfors universitet er framleis det mest synlege universitetet i Norden på Internett. Universitetet i Oslo kjem på andreplass, medan Københavns Universitet tar tredjeplassen, melder det spanske rankingbyrået Webometrics.

Publisert 8. feb. 2016 10:27

Helsingfors Universitet sier opp 1 000 ansatte, og 300 skal bort fra Aalto-universitetet.  Dette er noen av kuttene som ryster finsk akademia.

Publisert 27. jan. 2016 19:00

En forsker ved Universitetet i Agder har publisert over 100 forskningsartikler i året. Nå blir han gransket av Det nasjonale publiseringsutvalget.

Publisert 26. jan. 2016 16:09

En opprulling av skandaler rundt forskeren og stjernekiriurgen Paolo Macchiarini rammer arbeidsgiver Karolinska Institutet hardt.

Publisert 25. jan. 2016 21:52

Noregs mest berømte antropolog, professor emeritus Fredrik Barth døydde natt til i går, 87 år gammal, melder Universitetet i Oslo.

Publisert 11. jan. 2016 12:31

– Nasjonale forskingslaboratorium kan styrkja kvaliteten på norsk forsking. Det trur Kyrre Lekve, som er nestleiar for forskingsinstituttet Simula.

Publisert 10. des. 2015 09:34

Universitetet i Bergen og NTNU spleiser på en rådgiverstilling i Tokyo, sammen med Innovasjon Norge og den norske ambassaden.

 

Publisert 30. nov. 2015 10:10

En felles flernasjonal hurtig godkjennelsesprosedyre av utenlandsk kompetanse kan bli løsningen for at flest mulig flyktninger kommer raskere inn i arbeid eller studier. NOKUT foreslår derfor et europeisk kvalifikasjonspass.

Publisert 18. nov. 2015 14:58

30 prosent av budsjettet til Norsk senter for menneskerettar kan bli kutta. – Senteret sitt arbeid i Kina, Indonesia, Vietnam og Myanmar blir råka, seier direktør Inga Bostad.

Publisert 11. nov. 2015 05:00

Fem toppforskingsmiljø frå UiO skal samarbeida med forskarar frå mellom anna Russland, Kina, Sør-Afrika og USA med pengar frå Forskingsrådet. – Det er eit fantastisk høve til å vidareutvikla vårt internasjonale nettverk, seier biologiprofessor Nils Chr. Stenseth.

Publisert 10. nov. 2015 15:00

Universitetet i Oslo deler tredjeplassen i Norden i samfunnsvitskaplege fag med Copenhagen Business School. Københavns Universitet er best, medan Helsingfors universitet hamnar på andreplass, ifylgje ei ny rangering frå Times Higher Education.

Publisert 6. nov. 2015 13:06

Nå skal det bli lettere å få godkjent kvalifikasjoner i høyere utdanning på tvers av landegrenser. - Det kan bli viktig for å integrere flyktninger her i landet, tror kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.  

Publisert 4. nov. 2015 13:52

University of Oxford er verdas beste i livsvitskap, tett fylgt av naboen University of Cambridge, ifylgje Times Higher Education. Ingen norske universitet er mellom dei 100 beste på dette fagområdet.

Publisert 28. okt. 2015 14:31

Det private Stanford University i California er verdas beste i humanistiske fag, ifylgje ei ny rangering frå Times Higher Education. Ingen norske universitet er mellom dei 100 beste.

Publisert 22. okt. 2015 05:00

- Sjølv om vi veit at fleire institusjonar jobbar godt med kvoteordninga slik ho er i dag, viser ei evaluering av kvoteordninga at ordninga ikkje fungerer godt nok. Det seier statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet.

Publisert 21. okt. 2015 13:17

– Alle våre kvotestudentar har drege tilbake til heimlanda sine og deltatt i arbeidet med å byggja opp helsevesenet der. Derfor forstår eg ikkje kvifor regjeringa vil avskaffa ei så vellykka ordning, seier medisinprofessor Johanne Sundby.  

Publisert 20. okt. 2015 12:11

UiO hamnar på 83.-plass i verda over universiteta med det beste medisinske fagmiljøet. – Det er sjølvsagt hyggeleg å gå opp og at me no plasserer oss blant dei 100 beste i eit viktig fagområde, seier rektor Ole Petter Ottersen.

Publisert 20. okt. 2015 05:00

– Studentane våre skal læra å tenkja kritisk og stilla spørsmål ved alt det blir undervist i. I Japan blir ikkje kritisk tenking sett på som noko positivt, seier universitetsgrunnleggjar Michael Lacktorin i Kofu i Japan.

Publisert 19. okt. 2015 14:35

Karolinska Institutet har det høgast rangerte medisinske fagmiljøet i Norden. På verdsrankinga til Times Higher Education kjem den svenske forskingsinstitusjonen på 12. plass, medan UiO hamnar på 83. plass.

Publisert 14. okt. 2015 15:16

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener en utvist professor fra Universitetet i Agder er en trussel mot Norge. Derfor anker staten dommen fra Oslo tingrett som opphevet utvisningsvedtaket, melder NRK.