Nettsider med emneord «Internasjonalisering» - Side 9

Publisert 14. nov. 2011 00:12

Skal vi håndtere vitenskapelig usikkerhet på en god måte, må vi slutte å dyrke myten om det ensomme vitenskapelige geniet, mener vitenskapshistoriker Naomi Oreskes.

Publisert 21. mai 2015 05:00

Det blei mykje bråk etter at Aarhus Universitet fusjonerte med fire mindre institusjonar i 2007. – Den største feilen me gjorde, var å sentralisera administrasjonen, seier dagens rektor Brian Bech Nielsen.

Publisert 18. juni 2015 15:00

NTNU-stipendiatene fra Iran sier de bare vil sørge for mer miljøvennlige prosesser, men norske myndigheter mener kunnskapen kan benyttes til å produsere kjernefysiske våpen.

Publisert 26. juni 2015 11:29

Fem toppforskningsmiljøer i språk, psykologi, medisin, materialvitenskap og samfunnsøkonomi skal bli enda bedre og hevde seg i verdenstoppen. Universitetet i Oslo gir dem derfor 31,2 millioner kroner ekstra.

Publisert 23. feb. 2016 16:53

Hvor blir det av solidariteten blant landets akademikere? spør professor emeritus Steinar Stjernø i Khrono. Han er blant initiativtakerne til et norsk opprop til støtte for akademikeres ytringsfrihet i Tyrkia.

Publisert 9. mars 2008 18:19

Forskere ved CEES har funnet ut at kongepingvinene, som lever i havområdene rundt Antarktis, er truet av utryddelse på grunn av den globale oppvarmingen. Den fører til lavere produksjon av plankton, som igjen fører til reduksjon av fiskebestanden og færre sjøfugler.

Publisert 4. mars 2008 18:01

Dei to rapportane frå komiteen som har evaluert Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT), vart lagde fram på skotårsdagen. Komiteen er positiv til NOKUT og verksemda deira, men kjem med klare tilrådingar om forbetringar. Til dømes er NOKUT i for stor grad opptatt av kontroll og i for liten grad av institusjonell og akademisk utvikling.

Publisert 14. aug. 2013 16:03

Universitetet i 0slo er på 69.plass over verdas beste universitet på Shanghai-rankinga for 2013. Dermed held UiO posisjonen universitetet har hatt dei siste åra.

Publisert 16. feb. 2008 13:10

Stockholms universitet startet som en serie åpne forelesninger innen matematikk, fysikk, kjemi og geologi høsten 1878. Da lærerutdanningen ble en del av universitetet fra årsskiftet, ble det Nordens største universitet, med 52 000 studenter. Stockholms universitet ligger i verdens første nasjonalbypark og er i forskningsfronten på klimaforskning.

Publisert 25. sep. 2003 11:51

Førsteamanuensis Ole Moen ved Institutt for britiske og amerikanske studiar, UiO skal delta i oppbygginga av eit senter for USA-studiar ved The American University of Beirut. The Center for American Studies and Research skal ikkje berre tena dei tre amerikanske universiteta i Libanon, men heile Midtaustenregionen.

Publisert 15. okt. 2007 15:32

Det norske koret Schola Cantorum gikk av med seieren i en internasjonal korkonkurranse i Tyskland søndag kveld. Schola Cantorum er et kammerkor tilknyttet Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Publisert 6. okt. 2009 16:02

Antallet studenter med utenlandsk statsborgerskap i Norge har økt med over 120 prosent de siste åtte årene, ifølge tall fra Mobilitetsrapport 2009, som Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) gir ut denne uken.

Publisert 28. mai 2013 16:55

Ein forfylgd kvinneleg akademikar frå Iran og ein forfylgd mannleg akademikar frå Kongo. Dei er hovudpersonane i stykket «The Forbidden Science Monologues» som blir framført av den forfylgde dramatikaren Naila Al Atrash frå Syria.

Publisert 4. mai 2018 10:15

- Vi ønsker økt internasjonalisering og da vil det bli mer engelsk, sa rektor Gunnar Bovim da Språkrådet inviterte til debatt om bruken av engelsk i undervisning, forskning og formidling.

Ein mann sit og snakkar
Publisert 2. mars 2021 09:39

Regjeringa vil bruke minst 27 millionar kroner på auka mobilitet innan mellom anna helse- og sosialutdanningar.

Ei kvinne og ein mann sit ved eit langbord
Publisert 23. feb. 2022 14:52

Rektor Svein Stølen ber regjeringa samarbeida med andre land om eksportkontroll av kunnskapsoverføring: – Me kan laga ein arena der me samhandlar med Sverige, Finland, Danmark og Island og dei baltiske landa.

Publisert 29. okt. 2007 14:56

- Det er nesten ingen av iranarane me har hatt kontakt med som støttar prestestyret, men også dei regimekritiske synest Iran skal ha eit atomenergiprogram. Og om USA går til åtak, vil alle gå saman om å forsvara landet sitt. Det er inntrykket persiskstudentane Harriet Toft og Magnus Aasrum sit igjen med etter eit seks veker langt studieopphald i Teheran.

Publisert 25. okt. 2011 10:47

EUs neste rammeprogram Horizon 2020 vil få tre særprogrammer med tre hovedområder:  samfunnsutfordringer, industriell utvikling og et bedre forskningssystem. Stortinget vil trolig bli invitert til å vedta norsk deltakelse høsten 2013 eller senest våren 2014, skriver Forskningsrådet i ei pressemelding.

Publisert 21. okt. 2011 12:17

Vitenskapelig ansatte ved NTNU og andre norske universiteter har betalt dyrt for å få skrive profileringsartikler i tidsskriftet Public Service Review. En dobbeltside kan koste over 70 000 kroner, og forskere over hele Europa reagerer kraftig på tidsskriftets fremgangsmåte.

 

Ein mann med kjede står og talar i Universitetets aula
Publisert 15. feb. 2021 15:51

– Me treng eit samfunn som set pris på vitskap og forsking og har forståing for den rolla ekspertar spelar i samfunnet. Det er vårt felles ansvar å oppnå det målet. Og det er det Oslo Life Science også skal bidra til, sa rektor Svein Stølen då han opna konferansen i ettermiddag.

Portrett av en mann med briller
Publisert 28. jan. 2022 10:24

Universitetet i Oslo hentet inn 1,7 milliarder kroner fordelt på 256 prosjektdeltakelser fra Horisont 2020, og var dermed best av universitetene. Forskningsinstituttet SINTEF har skaffet over 2,2 milliarder kroner.

Publisert 8. okt. 2009 12:10

UiO sikret seg i dag 101.-plassen på Times Higher Educations rankingliste over verdens beste universiteter. Men listen er ikke direkte god, mener rådgiver Arve Aleksandersen i Forskningsadministrativ avdeling.

Publisert 2. nov. 2009 17:16

Universitetet i Oslo kommer på 65. plass på en rangering av verdens universiteter utarbeidet av Shanghai Jiao Tong universitetet i Kina. Dette er en plass ned fra i fjor. I Europa ligger UiO på 18. plass og i Norden er det nummer tre etter Københavns Universitet og Karolinska Institutet i Stockholm, står det i ei pressemelding fra UiO.

Publisert 22. jan. 2019 13:01

Forskerne trodde at usannheter sprer seg like lett som kvalitetsinformasjon i sosiale medier, men de bommet i studien sin.