Nettsider med emneord «Internasjonalisering» - Side 9

Publisert 8. juni 2007 10:18

Kunnskapsminister Øystein Djupedal drar i morgen på gjenvisitt til India etter at den indiske forskningsminsteren Kapil Sibal var på besøk i Norge høsten 2006. - India er blant verdens raskest voksende økonomier, og tilrettelegging av forskningssamarbeid med India er svært viktig for Norge, sier Øystein Djupedal i ei pressemelding.

Publisert 27. juni 2007 11:30

- Dersom FNs menneskerettighetsråd skal lykkes, er det nå enda mer enn tidligere opp til medlemsstatene og andre aktører. De vedtak som ble fattet i forrige uke gir ingen sikre garantier. Det sier direktøren for Norsk senter for menneskerettigheter ved UiO, Geir Ulfstein i en pressemelding.

Publisert 26. juni 2007 14:38

520 studentar frå 90 land deltok, då Den internasjonale sommarskulen ved UiO opna for 61. gong i Universitetets Aula i går kveld. - Målet på internasjonalisering bør også vera kor mange utanlandske studentar som kjem hit, ikkje berre kor mange me sender ut, sa leiar for Stortingets kyrkje-, utdannings- og forskingskomité, Ine Marie Eriksen i helsinga si til studentane.

Publisert 6. juni 2007 10:53

32 UiO-studentar tar eit eller to semester ved eit universitet i Latin-Amerika dette studieåret. Men svært få latinamerikanske studentar kjem til UiO. Fagmiljøet på spansk og portugisisk meiner difor det er behov for auka studiestøtte til studentar frå Latin-Amerika.

Publisert 26. juli 2007 14:30

Ei lærebok om demokrati skriven av norske forskarar har blitt ein braksuksess blant politikarar og akademikarar i Kosovo. - Etter at presidenten for parlamentet i Kosovo hadde lese boka, tinga han eit eksemplar av boka til alle medlemane i parlamentet, til alle ordførarane og til leiande folk i statsadministrasjonen, fortel pensjonert professor i statsvitskap Knut Midgaard til Uniforum.

Publisert 2. juli 2007 19:05

Institutt for helseledelse og helseøkonomi har uteksaminert de første internasjonale masterne i Health Economics, Policy and Management ved UiO. Ni av de 25 som startet på masterprogrammet for to år siden avsluttet nå før sommeren. De fremhever det tverrfaglige ved studiet og nytten de har hatt av praksisperioden i arbeidslivet.

Publisert 27. aug. 2007 10:37

For 30 år sidan drog ho som doktorstudent frå Oxford-universitetet til Chewong-folket i Malaysias jungel for å forska på leveviset og religionen deira. Neste år drar ho tilbake for å finna ut korleis denne minoriteten har klart seg gjennom ei globalisert verd. Møt vinnaren av UiOs forskingspris 2007, professor i sosialantropologi, Signe Howell.

Publisert 23. aug. 2007 14:58

UiO har over 120 Afrika-forskarar og bør difor etablera ei eining for Afrika-forsking. Det krev ni forskarar i eit debattinnlegg i Uniforum. - Me treng nokon som kan koordinera Afrika-forskinga, meiner initiativtakarane Kjetil Tronvoll og Desmond McNeill.

Publisert 7. aug. 2007 17:20

Helsingfors universitet har avansert tre plasser siden januar og ligger nå på 4. plass i Europa - og har dermed overtatt UiOs plass som det beste universitetet i Norden. Universitetet i Oslo er nå det sjette beste universitetet i Europa og nest best i Norden, ifølge rankinglista til spanske Webometrics. Undersøkelsen er foretatt i juli 2007 og bygger i stor grad på antall forskingsartikler på Internett.

Publisert 10. aug. 2007 15:25

Noreg bør etablera eit nasjonalt nettverk for Latin-Amerikakompetanse. Det er tilrådinga frå ei arbeidsgruppe nedsett av Utanriksdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Gruppa ynskjer også at det blir oppretta eit forskingsprogram og eit utvekslingsprogram øyremerkt Latin-Amerika.

Publisert 6. aug. 2007 11:18

- Det er rom for fleire sommarskular i Oslo, så lenge dei er supplement til kvarandre og ikkje blir kopiar. Det seier direktør Einar Vannebo i Den internasjonale sommarskulen ved UiO i ein kommentar til at både Handelshøgskolen BI og Universitetet for miljø- og biovitskap i år har hatt eigne sommarskular for første gong.

Publisert 22. aug. 2007 14:26

Den internasjonale sommarskulen kan i løpet av hausten bli nøydd til å flytta til Veglaboratoriet. - Me håpar at det kan finnast andre mellombelse løysingar, slik at me ikkje må flytta til Veglaboratoriet, seier direktør Einar Vannebo.

Publisert 24. sep. 2007 15:22

Norge skal være vertskap for sluttkonferansen etter Det internasjonale polaråret. Konferansen vil samle flere tusen polarforskere i Oslo i juni 2010. Det annonserte kunnskapsminister Øystein Djupedal 21. september.

Publisert 13. sep. 2007 15:10

Norske utviklingsforskere må i større grad holde politikere og embetsverk på en armlengdes avstand fordi den tette kontakten skader kvaliteten på forskningen. Dette mener et internasjonalt panel som nå har evaluert norsk utviklingsforskning, står det i en pressemelding fra Norges forskingsråd, som også har bestilt evalueringen. Utviklingsforskning skal gi ny kunnskap for fattigdomsreduksjon, utbredelse av menneskerettigheter og bærekraftig utvikling.

Publisert 7. sep. 2007 17:06

- Dette skal vera eit glimrande høve til å visa korleis kunnskap kan vidareforedlast i ein symbiose mellom universitet og næringsliv. Det seier innovasjonssjef Katrine Myhre og informasjonsansvarleg Marianne Torp i Birkeland Innovasjon, som inviterer alle interesserte til nyskapingsdag fredag 14. september i GlaxoSmithKline-bygningen i Forskningsveien.

Publisert 29. okt. 2007 14:56

- Det er nesten ingen av iranarane me har hatt kontakt med som støttar prestestyret, men også dei regimekritiske synest Iran skal ha eit atomenergiprogram. Og om USA går til åtak, vil alle gå saman om å forsvara landet sitt. Det er inntrykket persiskstudentane Harriet Toft og Magnus Aasrum sit igjen med etter eit seks veker langt studieopphald i Teheran.

Publisert 26. sep. 2007 11:39

Tiårsjubileet for starten på forskingssamarbeidet mellom Noreg og Sør-Afrika , Oslo Celebrations, skal 17. oktober markerast med eit moteshow på ein catwalk i foajeen i Georg Sverdrups hus (UB).

Publisert 26. okt. 2007 13:59

Fargerik haute couture og akrobatisk street dance i skjønn forening - og i tillegg god vin fra regnbuenasjonen. Det var det de 300 gjestene på det sørafrikanske moteshowet fikk oppleve rundt catwalken i vestibylen på Georg Sverdrups hus på Blindern sist uke.

Publisert 9. okt. 2007 15:41

Den norske sosiologiprofessor ved Universitetet i Oxford, Stein Ringen, slåss for mindre elitestyre og mer folkestyre i politikken, både i Norge og Storbritannia. Han er full av lovord for collegesystemet i Oxford, med røtter i middelalderen. Universitetet i Oslo sender hver høst en ny student til det britiske eliteuniversitetet. I år er det medisinstudent Sara Shah.

Publisert 3. okt. 2007 15:20

UiO får ein av tre nordiske nodar eller delmiljø av det europeiske forskingssenteret for molekylærbiologi (European Molecular Biology Laboratatory, EMBL). Det har hovudkvarter i Heidelberg i Tyskland. Den norske avdelinga får sete i Forskingsparken i Gaustadbekkdalen.

Publisert 30. okt. 2007 16:16

- En ny generasjon akademikere går tapt i Zimbabwe. Som en motkraft bør Universitetet i Oslo sette i gang et kriseinitiativ for å hjelpe zimbabwiske studenter og forskere, sier Anne Hellum, professor ved Institutt for offentlig rett.

Publisert 15. okt. 2007 15:32

Det norske koret Schola Cantorum gikk av med seieren i en internasjonal korkonkurranse i Tyskland søndag kveld. Schola Cantorum er et kammerkor tilknyttet Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Publisert 5. okt. 2007 13:20

- Ut ifra hvordan du definerer virkeligheten vil du også forholde deg, sier Elisabeth Eide, nyansatt forsker ved Culcom, og medredaktør av en ny rapport om karikaturstriden. Et slikt perspektiv mener hun kan være nyttig for at folk i en stadig mer diasporapreget verden skal kunne fungere sammen.

Publisert 15. nov. 2007 14:43

- Mange helse- og forskingsinstitusjonar har samarbeidsprosjekt med Russland, men få veit om kvarandre. No kan me treffast og dra nytte av dei ulike røynslene våre. Det seier Julia Ferkis, som er dagleg leiar for Russlandssenteret og ein av initiativtakarane til ein konferanse om forskingssamarbeidet mellom Russland og Noreg.

Publisert 22. nov. 2007 16:07

- Rettssikkerheten i USA er mer truet i dag enn i McCarthy-tiden. Vi ser en økt bruk av lover som gjør det mulig for politiet å overvåke personer kun på basis av mistanke. I hundre prosent av disse sakene er overvåkingen rettet mot muslimer, uttaler den amerikanske jussprofessoren Khaled Abou El Fadl. Han er årets vinner av UiOs Eitingerpris.