Nettsider med emneord «Internasjonalisering» - Side 8

Publisert 24. jan. 2007 15:34

Det skal bli både enklare og raskare å få godkjent utanlandsk utdanning i Noreg. Eit viktig verkemiddel blir å oppretta eit nasjonalt informasjonssenter for godkjenning av utdanning frå utlandet, foreslår eit utval sett ned av Kunnskapsdepartementet. Utvalsleiar Knut Brautaset overrekte innstillinga til kunnskapsminister Øystein Djupedal i dag.

Publisert 29. jan. 2007 15:03

Regjeringen vil at Norge skal delta i EUs nye utdanningsprogram for livslang læring. Samarbeidet er verdens største på sitt område, med en samlet økonomisk ramme på nærmere sju milliarder euro for perioden 2007-13. Den norske programkontingenten for 2007 er på 142 millioner kroner, melder Kunnskapsdepartementet.

Publisert 16. jan. 2007 15:27

InterMedia-direktør Sten Ludvigsen er utnemnd til ny vitskapleg sjef for det europeiske nettverket for toppforsking innanfor digital læring, Kaleidoscope. - Det er ei fjør i hatten både for UV-fakultetet og UiO, seier han til Uniforum.

Publisert 5. feb. 2007 14:00

FNs tidligere visegeneralsekretær Jan Egeland er invitert til å holde en ekstraforelesning på Universitetet i Oslo om "Folkemordet i Darfur".

Publisert 6. feb. 2007 21:21

- Vi har sviktet i Darfur når det gjelder å gi befolkningen sikkerhet og å bremse overgrepene, sa FNs tidligere visegeneralsekretær, Jan Egeland, i et foredrag på Blindern 6. februar. Han etterlyste en større vilje fra Norge og verdenssamfunnet til å levere sikkerhet til sivilbefolkningen i konfliktområder.

Publisert 14. feb. 2007 11:31

Som 14-åring skreiv Zhang Bin frå Beijing dikt og drøymde om å bli kunstmålar. Ho blei forskar i kunsthistorie. Men framleis både målar og skriv ho. Fredag 16. februar blir kunsten hennar stilt ut i Galleri Sverdrup på Blindern.

Publisert 9. feb. 2007 12:17

Den litauiske antropologen, Vytis Ciubrinskas, foreleser mandag 12. februar i Georg Sverdrups hus om endringen i litauisk nasjonalitetsfølelse i årene som er gått etter frigjøringen fra Sovjetunionen i 1990.

Publisert 22. feb. 2007 16:27

Et fond på 120 millioner kroner opprettes nå for å styrke forsknings-samarbeidet med Polen. Det polsk-norske fondet er øremerket områdene miljø og helse, og finansieres i hovedsak av Norge gjennom EØS-midlene, melder Utenriksdepartementet.

Publisert 26. feb. 2007 10:10

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen foreslår at utenlandske studenter bør få automatisk tillatelse til å arbeide opptil 20 timer i uken ved siden av studiene. Lederen for International Student´s Union, Eton Williams, mener forslaget er svært viktig for å fremme integrering.

Publisert 2. mars 2007 14:16

Norge vil delta i EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling. Programmet er verdens største på sitt område med en samlet økonomisk ramme på over 400 milliarder euro for perioden 2007-2013. - Dette programmet åpner nye og store muligheter for norsk forskning, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal i en pressemelding.

Publisert 9. mars 2007 13:57

Leif Ove Andsnes, en av verdens fremste pianister, skal spille på "Lunsj med kultur" fredag 16. mars.

Publisert 19. feb. 2007 09:29

- Universitetet må få studentane til å utvikla evna til kritisk tenking og etisk refleksjon, slik at dei kan ta sjølvstendige standpunkt uavhengig av autoritetar. Dei må ikkje bli oppgulpmaskiner. Det seier filosofiprofessor Andreas Føllesdal og historieprofessor John Peter Collett i ein samtale om universitetsideen.

Publisert 1. mars 2007 15:37

- Valdtekt blir brukt som eit våpen mot minoritetskvinner i Burma. Og det er ofte offiserar som gjer det framfor soldatane sine. Det sa vinnaren av Studentenes fredspris, Charm Tong, då ho besøkte Universitetet i Oslo i dag.

Publisert 15. mars 2007 11:40

- Desse maskene og figurane blir aldri stilte ut på museum i Japan, fordi dei tilhøyrer folkekulturen på Okinawa og ikkje den japanske tradisjonen. Kulturhistorisk museum er truleg det første museet i verda som viser dei fram, seier professor Arne Røkkum. Utstillinga opna onsdag 14. mars i samband med den internasjonale forskarkonferansen The Japan Anthropology Workshop (JAWS) i Oslo.

Publisert 9. mars 2007 15:37

─ Myndighetenes forfølgelse av forskere influerer mer enn den enkelte akademiker. En akademisk sensur vil påvirke ytringsfriheten til befolkningen som helhet, mener Robert Quinn. Han er direktør for Scholars at Risk Network, et nettverk bestående av universiteter og høyskoler som forsøker å bekjempe overgrep mot forskere og akademikere rundt om i verden. Uniforum har besøkt nettverkets hovedkvarter i New York.

Publisert 11. apr. 2007 15:09

Universitetet i Oslo inviterer fredag 13. april til åpen samtale mellom tre kvinnelige norske fysikkstudenter og den amerikanske astronauten Joan E. Higginbotham, som deltok på samme romferd som Christer Fuglesang.

Publisert 25. apr. 2007 15:25

To nordmenn har rullet opp og konservert 200 papyrusruller fra den romerske ruinbyen Herculaneum. Nå har de vært i Paris for å lære bort kunnskapen sin.

Publisert 18. apr. 2007 11:41

Utanriksdepartementet arbeider for å etablera eit kunnskapssenter om Latin-Amerika. - Målet er å styrkja og samla kompetansen om Latin-Amerika i Noreg, fortel underdirektør Hege Araldsen i Latin-Amerikaseksjonen i UD til Uniforum. Universiteta i Oslo og Bergen skal delta i planlegginga.

Publisert 20. apr. 2007 11:42

Hveem-utvalgets forslag om å opprette et språkkompetansesenter ved UiO blir styresak i juni. - Alle ansatte ved UiO bør få tilbud om opplæring i både muntlig og skriftlig engelsk, uttaler viserektor Inga Bostad.

Publisert 30. apr. 2007 11:52

Professor Terje Tvedt ved Universitetet i Bergen får Fritt Ord-prisen for sine uredde meninger om hvordan norske bistandsmillioner virker på U-landene som får dem, melder NRK. I sin begrunnelse sier Institusjonen Fritt Ord at Tvedt på faglig grunnlag har problematisert den norske bistands- og fredspolitikken.

Publisert 15. mai 2007 11:16

Irans tidlegare president Mohammad Khatami overrekte i formiddag ei gåve på fleire hundre bøker til persiskstudiet ved UiO. Bokgåva blei tatt imot av førsteamanuensis i persisk, Finn Thiesen. Khatami er i Noreg for å delta på eit seminar i regi av Kjell Magne Bondeviks institusjon Oslosenteret for fred og menneskerettar.

Publisert 11. mai 2007 15:46

To forskere ved Universitetet i Oslo har vært med på å identifisere et protein som kan være viktig ved utvikling av insulinresistens og diabetes, og muligens også prostatakreft. Studien er publisert i siste utgave av det prestisjetunge tidsskriftet Cell.

Publisert 22. mai 2007 15:03

Den indiske matematikaren Srinivasa S. R. Varadhan (67) fekk utdelt Abelprisen i matematikk for 2007 av kong Harald i Universitetets Aula i ettermiddag. Varadhan får prisen for bidraget sitt til teorien om det sannsynlege og særleg for arbeidet sitt med å utvikla ein einskapleg teori for store avvik.

Publisert 28. juni 2007 19:42

Universitetet i Oxford har en ærerik og til dels blodig historie som går 900 år tilbake i tid. Collegeuniversitetet vokste ut av klosterskolene som etablerte seg i Oxford på 1000-tallet og lå i konflikt med vertsbyen til langt ut på 1800-tallet. I dag er det største hodebryet for universitetet å skaffe nok private penger til å beholde posisjonen som et av verdens fremste.

Publisert 30. aug. 2007 13:47

Norge finansierer fire stipend innen norsk og sørafrikansk kjønnsforskning. Stipendet, som skal deles ut til to forskere fra Norge og to fra Sør-Afrika, utlyses i løpet av 2007. Dette ble klart i forbindelse med besøket av den sørafrikanske utdanningsministeren Naledi Pandor denne uken. Sist fredag deltok hun og kunnskapsminister Øystein Djupedal under åpningen av Oslo Celebrations.