Nettsider med emneord «Internasjonalisering» - Side 6

Publisert 11. aug. 2008 10:31

- Universitetet i Oslo kan berre auka talet på utanlandske studentar, viss staten byggjer fleire studentbustader. Det seier seksjonssjef Guri Vestad og seniorkonsulent Trine Merete Kvernmo i Studieavdelinga ved UiO til Uniforum. I dag får alle utanlandske studentar som treng det, tilbod om studentbustad.

Publisert 12. aug. 2008 13:37

Anders Jahres store medisinske pris på en million kroner tildeles professor Ole Petter Ottersen fra Senter for molekylærbiologi og nevrovitenskap ved Universitetet i Oslo. Han får prisen for sin banebrytende forskning på hjernens signalmolekyler og vannkanaler. En annen UiO-forsker, Mahmood Amiry-Moghaddam deler Anders Jahres pris for yngre forskere med professor Jussi Taipale ved Universitetet i Helsinki, melder UiO i ei pressemelding.

Publisert 14. aug. 2008 18:05

Universitetet i Oslo kjem på tredjeplass i Norden, på 17. plass i Europa og på 64. plass i verda på årets Shanghai-ranking over verdas beste universitet. Berre Karolinska Institutet og Københavns Universitet er betre i Norden. Harvard-universitetet tar nok ein gong tetplassen, medan Europas beste universitet, University of Cambridge kjem på fjerdeplass på denne verdsrankinga. - Eg er veldig glad for denne plasseringa, seier rektor Geir Ellingsrud til Uniforum.

Publisert 8. okt. 2014 05:00

Den kritiske rapporten fra UiOs Strategic advisory board er ikke lagt i en skuff. Oppfølgingsarbeidet er i gang, og rektor Ole Petter Ottersen antyder at styrket tverrfaglig samarbeid kan bli et av flere resultater.

Publisert 25. juni 2015 10:07

Utlendingsnemdas advokat mener forklaringene til de to NTNU-professorene som vitnet i iranersaken bar preg av at de ønsket å hjelpe stipendiatene sine. Beskyldningene blir blankt avvist.

Publisert 15. des. 2004 11:39

Den anerkjente indiske forskeren Sundeep Sahay er professor ved UiO, men nektes permanent opphold i Norge. - Dette viser at gjeldende regler gjør det vanskelig å rekruttere høyt kvalifiserte forskere fra land utenfor EØS-området. Vi oppfordrer myndighetene til å gå gjennom regelverket med sikte på å endre bestemmelser som gir utilsiktede og meningsløse utslag slik som i dette tilfellet, sier rektor Arild Underdal .

Publisert 20. okt. 2006 14:07

UiO-rektor Geir Ellingsrud opnar 22. november det norsk-kinesiske miljøforskingssenteret SINCIERE i Beijing. - Dette er eit konkret resultat av Kina-besøket til tidlegare rektor Arild Underdal i fjor haust, seier kjemiprofessor Rolf Vogt, som saman med Karen C. Johansen i Forskingsadministrativ avdeling har jobba beinhardt for å få realisert dette prosjektet.

Publisert 9. sep. 2008 11:09

- Vi vil leve i frihet og bringe kunnskap hjem til vårt folk. Det er Maiko Yamaguchi fra Japan og Hellia Maufouri fra Iran enige om. De er to av de 850 internasjonale studentene som er kommet til UiO i høst.

Publisert 1. juni 2012 15:44

UiO-rektor Ole Petter Ottersen er mellom deltakarane på konferansen om kvinne- og barnehelse i Oslo rådhus i ettermiddag. USAs utanriksminister Hillary Rodham Clinton held hovudinnlegget nett no.

Publisert 3. mai 2018 10:12

– Et tydelig tegn på det arbeidet som institusjoner, forskere og regjeringen har lagt ned for å løfte norsk forskning lykkes, sier statsminister Erna Solberg. Det gjør hun etter nyheten om at norske forskere har lykkes i å hente inn enda mer penger fra EU.

Publisert 7. nov. 2018 09:41

Terje Tvedt møter tre av sine hardeste kritikere til debatt på scenen i regi av Tvedts forlag. Jonas Gahr Støre skal ha meldt avbud.

Publisert 17. feb. 2021 04:30

For første gong har Universitetsstyret nytta seg av simultantolking for ein utanlandskspråkleg representant. – Det viser at UiO meiner alvor med inkludering, seier Elisabet García González.

Portrett av ein mann i ein park
Publisert 14. okt. 2021 08:56

UiO-professor Jan Helge Solbakk meiner det er ei uheldig timing med debatt om auken i talet på utanlandske forskarar, samtidig som ein ser politiske strøymingar i ei brunare retning i Europa. Han får motbør frå professorkollega Øyvind Østerud.

Publisert 9. sep. 2008 14:20

Norge er blant OECD-landene som har minst behov for lavt kvalifisert arbeidskraft. Arbeidstakere i Norge har også relativt mye å tape økonomisk på å ikke fullføre videregående utdanning. 42 prosent av personer mellom 25 og 34 år har fullført minst to år med høyere utdanning. 17 prosent i samme aldersgruppe har ikke en gang fullført videregående opplæring. Det viser tall som OECD la fram i dag.

Publisert 22. juni 2010 14:28

Fysikkprofessor Johan Moan får tildelt UiOs forskingspris for 2010. Det vedtok Universitetsstyret i dag. Det vedtok også å gi Formidlingsprisen til forskingsprogrammet Kulturell kompleksitet i det nye Noreg (Culcom) og å gi Læringsmiljøprisen til Internasjonale studieprogram ved Pedagogisk forskingsinstitutt.  

Publisert 6. mai 2012 22:47

Den britiske regjeringen krever åpen publisering for all offentlig finansiert forskning. Harvard University (bildet) har ikke lenger råd til tidsskrift, og 11 000 forskere boikotter forlagsgiganten Elsevier. Hva skjer? 

Publisert 25. mai 2012 14:04

Åtte norske universiteter og Norges forskningsråd oppretter i samarbeid med University of California at Berkeley et norsk universitetssenter på Berkeley. Senteret skal fremme samarbeid om forskning og studier.

Publisert 8. okt. 2018 04:00

– Elbilrevolusjonen er den viktigaste innovasjonen som er gjort i Noreg dei seinare åra. Det viser at når politikarane legg til rette for det, kan dei få både private og offentlege til å endra åtferd.  Det seier ein av Noregs  fremste innovasjonsprofessorar, Jan Fagerberg ved UiO.

Publisert 2. sep. 2008 16:17

- Den første læreboka i spansk i Norden er frå 1600-talet. Den blei spesialskriven til kronprins Christian av Danmark-Noreg. Heilt tilfeldig fann eg eit eksemplar av den her i Universitetsbiblioteket, og den skal me visa fram i Galleri Sverdrup, fortel José Maria Izquierdo stolt.

Publisert 28. juni 2010 14:33

– I våre land blir menneskerettane brotne kvar dag. No ynskjer me å spesialisera oss endå meir på feltet, seier Emebet Getachew frå Etiopia og Richard Kabate frå Tanzania. Begge tar det aller første menneskerettskurset i regi av Den internasjonale sommarskulen ved UiO.  

Publisert 11. juni 2010 10:22

Erasmus-programmet tilbyr no også teknisk/administrative tilsette ved europeiske universitet å delta i utveksling av tilsette.

Publisert 16. mai 2012 16:08

UiO har ti av dei 29 forskingsgruppene som går vidare til andre runde i konkurransen om å bli eitt av dei nye sentra for framifrå forsking (SFF). Ei av dei er forskingsgruppa Paradoxes of Gender Equality – PAGE ved Senter for tverrfagleg kjønnsforsking (biletet).

Publisert 11. mai 2012 09:37

Utanriksminister Jonas Gahr Støre skal halda ein tale om norsk tryggingspoltikk i Georg Sverdrups hus 16. mai.

Publisert 6. apr. 2018 18:26

Tysdag 10. april drar ein delegasjon på 21 personar frå Universitetet i Oslo til Kina.  – UiO ynskjer ei styrking av samarbeidet mellom Noreg og Kina i forsking og høgare utdanning. Samtidig skal me vera klare over at det framleis er utfordringar når det gjeld Kina, seier rektor Svein Stølen som leier delegasjonen.

Publisert 10. apr. 2018 11:26

Universitetet i Oslo hadde flest vitskaplege publiseringar i fjor fylgd av NTNU og Universitetet i Bergen.Til saman publiserte forskarar i Noreg 25 033 vitskaplege artiklar, bøker og bokkapittel i 2017.