Nettsider med emneord «Internasjonalisering» - Side 6

Publisert 31. juli 2006 14:46

- Studentar får ikkje god nok opplæring i korleis dei skal formidla all den kunnskapen dei har. argument kan bli eit formidlingsinstrument for dei, seier Kristian Meisingset som er kulturredaktør i dette nye studenttidsskriftet.

Publisert 15. aug. 2006 09:48

Oslosenteret for fred og menneskerettigheter har inngått en avtale med masterprogrammet "Peace and Conflict Studies" ved Universitetet i Oslo, Fra våren 2007 skal mastergradsstudenter få anledning til å arbeide ved Oslosenteret i konkrete prosjekter. Arbeidet skal tilrettelegges slik at dette kan danne utgangspunkt for en masteroppgave, skriver UiO i en pressemelding.

Publisert 4. mai 2006 09:45

Gamalnorsk homiliebok frå 1200-talet er ein av dei eldste norrøne tekstane som me kjenner til. Boka inneheld preiker frå norrøn mellomalder. Neste veke er boka tema for eit tverrfagleg seminar som Mellomalderstudiar ved UiO og Menighetsfakultetet arrangerer. Inititativtakarar er professor i norrøn mytologi Gro Steinsland og førsteamanuensis Jan Schumacher på MF.

Publisert 4. mai 2006 13:51

Jo flere fremmedspråk man behersker, jo bedre sikrer man morsmålet, mener Vigdís Finnbogadóttir. Hun er UNESCOs goodwillambassadør for verdens språk og skal passe på at flest mulig av verdens 6000 talte språk overlever.

Publisert 19. juni 2006 11:42

Humboldt-universitetet i Berlin er kjent som «alle moderne universiteters mor». Det ble grunnlagt i 1810 på idéen om enhet mellom forskning og læring. Der Berlinmuren en gang gikk ligger nå Nord-Europa-instituttet. Her holder den norske Henrik Steffens-professoren, filosofen Helge Høibraaten, hus. Han markerer at det er Ibsen-år i år og at det var nettopp i Tyskland at Ibsen skrev mange av sine mest kjente verk.

Publisert 27. juni 2006 13:26

I 60 år på rad har universitetet i Oslo arrangert internasjonal sommerskole. Kronprins Haakon deltok under åpningen av jubileumssesjonen i Universitetets aula mandag 26. juni.

Publisert 28. aug. 2006 10:08

Eit datasystem som skal hindra feilmedisinering av pasientar. Ein alarm som seier frå dersom den berbare datamaskina er i ferd med å bli stolen. Eit dataprogram som kan gjera det lettare for folk flest å forstå rekneprogrammet Excel. Ein betre metode for å kroppsvisitera fangar. Dei gode ideane strøymer gjennom klasserommet i Santa Clara i Silicon Valley i California, der 24 norske studentar deltar på det tre månader lange praksisopphaldet til Gründerskulen.

Publisert 21. aug. 2006 15:46

Klimaendringar kan føra til fleire tilfelle av pest. Varmare vårar og fuktigare somrar kan skapa forhold som vil auka førekomsten av pestbakterien i ørkenrotter i Sentral-Asia. Det går fram av ein vitskapleg artikkel som biologiprofessor Nils C. Stenseth ved UiO denne veka får publisert i forskingstidsskriftet PNAS i USA. - Ein temperaturauke på ein grad om våren kan auka førekomsten av pestbakterien med opptil 50 prosent, opplyser han til Uniforum.

Publisert 25. aug. 2006 14:11

Den eine er 80 år og den andre 33 år. Den eine kjem frå USA og den andre frå Kamerun. Men begge har vore studentar på Den internasjonale sommarskulen ved UiO. Den første for 59 år sidan og den andre i år.

Publisert 24. aug. 2006 19:08

En gruppe marinbiologer fra Biologisk institutt ved Universitetet i Oslo skal delta i et stort forskningsprosjekt, som har som mål å kartlegge det biologiske mangfoldet på og rundt stillehavsøya Espiritu Santo.

Publisert 23. aug. 2006 14:50

- Hizbollah er ingen nikkedukke for Iran, slik USA og Israel hevder, sier Sharam Alghasi og Yadullah Shahibzadeh - begge iranere og forskere ved UiO. De frykter for landets framtid: - Det er åpenbart at USA vil angripe Iran før eller senere.

Publisert 28. aug. 2006 15:09

- På årsfesten kan alle gratulera UiO med dagen ved å få i seg ein ordentleg dose med forskingsformidling, kultur og høgtideleg feiring av prisvinnarane, seier Helga Bjørnes og Bente Hennie Strandh. Dei er arrangementsansvarlege for Universitetet i Oslos årsfest fredag 1. september.

Publisert 8. sep. 2006 10:09

Dei norskpakistanske studentane føler seg framande overfor drikkekulturen til dei norske studentane, medan norskvietnamesiske studentar blir bedne om medlemskort når dei går på norske utestader. Somaliske studentar møter derimot ei meir open og fordomsfri haldning på studiestadene. Det fortel Mohammad Usman Rana, Thuy Mi Nguyen og Ilham Hassan som er talspersonar for Pakistansk studentersamfunn, Vietnamesisk studentforening i Oslo og Somalisk studentforening.

Publisert 15. okt. 2006 21:11

Uniforum har møtt rektoren som rapporterer direkte til landets statsoverhode, er nasjonalkjendis og genierklært. Nei, vi snakker ikke om Geir Ellingsrud, men om vesterålingen Andreas Steigen.

Publisert 28. sep. 2006 17:08

Kunnskapsminister Øystein Djupedal opna torsdag 28. september det nordiske Bologna-seminaret "Looking out! Bologna in a global setting" i Georg Sverdrups hus på Blindern. Formålet med seminaret er å finna ut korleis europeiske land skal kunna samarbeida med andre land om høgare utdanning.

Publisert 29. sep. 2006 14:07

- Me treng omgrepet det samfunnsforpliktande universitetet som ein tredje veg mellom det borgarlege humboldtske universitetet og det marknadsstyrte universitetet. Det sa historieprofessor Knut Kjeldstadli i ein debatt i Forskarforbundets regi om framtida til norske universitet torsdag 28. september.

Publisert 6. sep. 2006 11:19

Den nederlandske menneskerettighetsrådgiveren for FNs utviklingsprogram, Patrick van Weerelt, vil ha mer samkjøring av "utviklingsindustrien", slik at menneskerettighetene alltid får en sentral plass i u-hjelpsarbeidet.

Publisert 20. okt. 2006 14:07

UiO-rektor Geir Ellingsrud opnar 22. november det norsk-kinesiske miljøforskingssenteret SINCIERE i Beijing. - Dette er eit konkret resultat av Kina-besøket til tidlegare rektor Arild Underdal i fjor haust, seier kjemiprofessor Rolf Vogt, som saman med Karen C. Johansen i Forskingsadministrativ avdeling har jobba beinhardt for å få realisert dette prosjektet.

Publisert 13. okt. 2006 18:04

- Det er meget gledelig og velfortjent, sier UiO-professor Bernt Brendemoen om tildelingen av årets Nobelpris i litteratur til den tyrkiske forfatteren Orhan Pamuk. Sammen med Alf Storrud og hans kone er han den eneste som oversetter Pamuks bøker direkte fra tyrkisk til et skandinavisk språk.

Publisert 25. okt. 2006 14:02

Universitetet i Oslo går opp på den ene og ned på den andre rankinglista over verdens beste universiteter. - Man måler her svært ulike ting. Det ligger ulike filosofier bak, og resultatet avspeiler også dette, sier den svenske bedriftsøkonomen Linda Wedlin, som er ekspert på denne type rangeringer.

Publisert 27. nov. 2006 10:44

- Norge har hatt ulike forskningssamarbeid med Kina på miljøområdet i 20 år. Nå har dette endelig fått en fastere form, sa rektor Geir Ellingsrud under åpningen av miljøforsknings-senteret SINCIERE i Beijing onsdag 22. november.

Publisert 13. nov. 2006 14:06

Både astronomen Nicolaus Kopernikus og pave Johannes Paul den andre har vore studentar ved Universitetet i Krakow. No håpar rektor Karol Musiol at pengeinnsprøytingane til EU-landet Polen frå EØS-landet Noreg kan føra til eit auka forskingssamarbeid mellom dei to landa. Bli med Uniforum på ein rundtur ved Polens eldste universitet.

Publisert 27. nov. 2006 11:32

- Uenighet om vann har til nå aldri vært en utløsende årsak til krig, men krig ødelegger infrastruktur, også vannforsyning, og hindrer økonomisk utvikling, sier fredsforsker Nils Petter Gleditsch.

Publisert 6. feb. 2007 12:03

- Medan andre samfunnsvitarar deltar i krinsmeisterskap og noregsmeisterskap deltar Johan P. Olsen i verdsmeisterskapen. Det sa avdelingsdirektør Morten Thornquist i Forskingsrådet då professor i statsvitskap, Johan P. Olsen blei utnemnt til Kommandør av Den Kongelege Norske St. Olavs Orden torsdag 1. februar.

Publisert 24. jan. 2007 15:34

Det skal bli både enklare og raskare å få godkjent utanlandsk utdanning i Noreg. Eit viktig verkemiddel blir å oppretta eit nasjonalt informasjonssenter for godkjenning av utdanning frå utlandet, foreslår eit utval sett ned av Kunnskapsdepartementet. Utvalsleiar Knut Brautaset overrekte innstillinga til kunnskapsminister Øystein Djupedal i dag.