Nettsider med emneord «Internasjonalisering» - Side 5

Publisert 9. des. 2010 11:21

Intet kan være bedre enn at vi nå har fått en strategisk plan som engasjerer.

Publisert 6. juni 2011 14:38

Alle som opp gjennom åra har arrangert konferanser i tilknytning til UiO, vet hvor kronglete det er å kjempe om den begrensede plassen på sjølve universitetet, og ha deltakerne boende rundt i byen.

Publisert 4. okt. 2012 13:36

Ingen i norsk debatt ser på hva som virkelig kreves for å være et internasjonalt toppuniversitet.

Publisert 23. aug. 2012 11:13

Vi skal glede oss over framgangen, men også huske på metodeproblemene ved slike rangeringer, skriver rektoratet i en kommentar til den nylig publiserte Shanghai-rangeringen.

Publisert 18. nov. 2010 11:47

Om ikkje det er mogleg å be om meir, så kunne Teknisk avdeling kanskje ha gjort eit unntak for internhusleiga i jubileumsåret 2011. Då er jo målet at det skal vera masse liv og aktivitetar på Blindern og på resten av universitetsområdet.

Publisert 9. des. 2010 00:27

Jubileumsåret 2011 må vera det perfekte året for å markera tre av dei verdskjende forskarane som har sett Universitetet i Oslo på kartet. 

Publisert 14. sep. 2012 11:08

Noreg må slå ring om dei små faga og ikkje lata dei gå med i dragsuget frå pålagde innsparingar frå sentrale styresmakter.

Publisert 22. mai 2013 23:39

For universiteta er det ei viktig oppgåve å prøva å finna svar på og spreia kunnskap om korleis verdas viktigaste utfordringar kan løysast.

Publisert 5. feb. 2010 16:38

Ved utgangen av januar har vårt rektorat sittet i seks måneder. I løpet av disse seks månedene har vi grepet fatt mange av de utfordringene vi trakk frem da vi stilte til valg. Et viktig punkt var å gjøre UiO mer synlig i den offentlige debatt.

Publisert 21. okt. 2010 09:28

Mange forskere i verden blir hindret i å forske på maktkritiske temaer og i å publisere resultatene sine. Gjennom arbeidet i Scholars at Risk kan UiO som institusjon være med på å gjøre en forskjell.

Publisert 9. des. 2010 00:35

Årets statsbudsjett viser at myndighetene har innsett at noe må gjøres, men styrkingen av budsjettet for 2011 må følges opp med større løft i årene som kommer

Publisert 2. feb. 2011 16:07

I slutten av januar 2011 – på Andenes – ble ”Også vi søker stjernene” satt inn i en mer konkret sammenheng. Det dreier seg om romforskning og ”rocket science” – men også om høye ambisjoner, skriver UiO-rektor Ole Petter Ottersen.

En hylle med vitenskapelige tidsskrifter
Publisert 26. okt. 2021 13:04

– De profittsøkende forlagene vinner, advarer ekspert.

Portrett av ein mann
Publisert 16. mai 2022 17:17

Den dødsdømte svensk-iranske forskaren Ahmadreza Djalali har sete i Evin-fengselet i Iran sidan han blei arrestert i 2016. No melder iranske styresmakter at han kan bli avretta førstkomande laurdag, men vurderer ei utsetjing. – Dette er gisseltaking og utpressing, seier Karolinska-rektor Ole Petter Ottersen.

Publisert 27. okt. 2004 15:07

- I Bosnia er det en møysommelig prosess å få folk til å tro at politikken skal løse problemer og gi dem mulighet til å straffe politikere som ikke gjør den jobben de har lovt å gjøre ved ikke å gjenvelge dem. Dette er nemlig et land uten demokratiske tradisjoner, sier Anne Julie Semb, post.dok ved Institutt for statsvitenskap. Hun er nylig kommet hjem etter en ukes studietur til Bosnia-Hercegovina sammen med tjue studenter fra det tverrfaglige masterprogrammet Peace and Conflict Studies ved UiO.

Publisert 29. sep. 2006 14:07

- Me treng omgrepet det samfunnsforpliktande universitetet som ein tredje veg mellom det borgarlege humboldtske universitetet og det marknadsstyrte universitetet. Det sa historieprofessor Knut Kjeldstadli i ein debatt i Forskarforbundets regi om framtida til norske universitet torsdag 28. september.

Publisert 7. aug. 2008 14:53

Universitetet i Oslo er det femte beste universitetet i Europa og det nest beste universitetet i Norden på rankinglista til Webometrics frå juli i år. Det aller beste universitetet i verda er Massachusetts Institute of Technology, tett fylgd av Harvard, Stanford, og Berkeley-universitetet. Cambridge-universitetet og Swiss Federal Institute of Technology er best i Europa medan Helsingfors universitet er på tredjeplass i Europa og best i Norden. Rankinglista er i stor grad basert på kor synlege universiteta er på weben.

Publisert 7. okt. 2014 15:20

– Dommen som kravde at Argentina skulle betala tilbake gjelda si til amerikanske hedgefond, blei tatt av ein 82 år gammal dommar som ikkje har peiling på økonomi. Det sa nobelprisvinnar i økonomi, Joseph Stiglitz i eit foredrag på UiO før helga.

Publisert 16. okt. 2014 13:06

Den svenske medisinprofessoren Hans Rosling avlyser alle avtalar og drar til Vest-Afrika for å hjelpa FN i kampen mot ebola. – Denne epidemien held på å vinna over oss, sa han i ein debatt med Melinda Gates på UiO i går.

Publisert 15. aug. 2018 15:11

Universitetet i Oslo er nummer 62 i verda på årets Shanghai-rangering. På topp ligg dei to amerikanske universiteta Harvard og Stanford og University of Cambridge.

To kvinner og to menn står og snakkar saman inne på eit møterom.
Publisert 30. okt. 2020 17:06

Universiteta og høgskulane må bruka forskingssamarbeid for å få til nye utvekslingssavtalar. Det er eitt  av tiltaka forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim trur kan få fleire studentar frå Noreg til å dra ut til både Tyskland og Japan. 

Publisert 11. jan. 2002 11:07

- Eg byrja mi akademiske karriere som universitetslærar i norsk ved Universitetet i Lyon. Der trefte eg den franske grundtvigianaren og folkehøgskuleeksperten Erica Simon som viste eit heilt utruleg engasjement for å utvida kontakten mellom franskmenn og skandinavar. Ho fekk mykje å seia for mitt seinare virke, og takka vera henne oppdaga eg eit Frankrike eg ikkje kjende. Slik blei eg klar over kor variert Frankrike er både geografisk, sosialt og kulturelt.

Publisert 8. sep. 2006 10:09

Dei norskpakistanske studentane føler seg framande overfor drikkekulturen til dei norske studentane, medan norskvietnamesiske studentar blir bedne om medlemskort når dei går på norske utestader. Somaliske studentar møter derimot ei meir open og fordomsfri haldning på studiestadene. Det fortel Mohammad Usman Rana, Thuy Mi Nguyen og Ilham Hassan som er talspersonar for Pakistansk studentersamfunn, Vietnamesisk studentforening i Oslo og Somalisk studentforening.

Publisert 28. sep. 2006 17:08

Kunnskapsminister Øystein Djupedal opna torsdag 28. september det nordiske Bologna-seminaret "Looking out! Bologna in a global setting" i Georg Sverdrups hus på Blindern. Formålet med seminaret er å finna ut korleis europeiske land skal kunna samarbeida med andre land om høgare utdanning.

Publisert 6. aug. 2008 10:53

Den norske Kina-forskeren Harald Bøckman har fått avslag også på sin andre søknad om visum til Kina. - En provokasjon, sier Kina-eksperten som har arbeidet med Kina hele sitt voksne liv, melder ntb. Harald Bøckman er forsker ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo og er koordinator for Nettverk for Asia-studier.