Nettsider med emneord «Internasjonalisering» - Side 5

Publisert 8. sep. 2005 13:09

- Vi trenger et folkelig opprør àla den oransje revolusjonen i Ukraina før det er for sent og president Robert Mugabe har latt halve befolkningen sulte i hjel, sier den zimbabwiske juristen og opposisjonspolitikeren Welshman Ncube. Han besøkte Universitetet i Oslo der han mottok sitt æresdoktorat 2. september.

Publisert 24. aug. 2005 09:36

- UiO må ta vare på norsk fagspråk sjølv om engelsk er både det naturlege daglegspråket og fagspråket i mange internasjonale forskingsmiljø. Det konstaterer rektor Arild Underdal, som no set ned eit utval som skal koma med forslag til ein eigen språkpolitikk for universitetet.

Publisert 8. sep. 2005 17:46

Biologiprofessor Nils Chr. Stenseth blei nyleg utnemnd til medlem av Det franske vitskapsakademiet. Dermed blir han den første nordmannen sidan tidlegare rektor og geologiprofessor W.C. Brøgger var medlem på slutten av 1800-talet. - Dette kom som ei svært hyggeleg overrasking, seier Stenseth til Uniforum.

Publisert 28. sep. 2005 10:34

Teologiprofessor Halvor Moxnes, UiO, blir utnemnt til æresdoktor ved Københavns Universitet 17. november. Han blir ein av åtte framifrå utanlandske forskarar som får denne æra i år.

Publisert 15. sep. 2005 14:07

Den tidligere polske presidenten, fagforeningslederen og elektrikeren Lech Walesa kommer til UiO onsdag 5. oktober. Da skal han delta på et seminar i Georg Sverdrups hus i forbindelse med at det i år er 25 år siden han sto i spissen for en streik for frihet ved Leninverftet i Gdansk. Arbeiderne i Gdansk krevde rett til å streike og rett til å organisere seg - slik ble den berømte anti-totalitære fagbevegelsen Solidarnosc (Solidaritet) dannet, skriver Senter for utvikling og miljø, UiO i ei pressemelding.

Publisert 30. sep. 2005 15:13

- Legg ned de nasjonale forskningsrådene, og la alle pengene gå til et felles nordisk forskningsråd, foreslår Bo Samuelsson. Han leder ScanBalt, som er Europas første metanettverk innenfor biomedisinsk forskning og utvikling.

Publisert 27. okt. 2005 16:09

Geoffrey Nyarota var sjefredaktør for Zimbabwes eneste uavhengige dagsavis, The Daily News, til han ble tvunget til å flykte i januar 2003. Denne høsten er han Fritt Ord-professor på Institutt for medier og kommunikasjon ved UiO.

Publisert 13. okt. 2005 13:27

- Før UiOs rektor uttaler seg om menneskerettssituasjonen i Kina, må han ta omsyn til at det kan føra til at akademikarar som arbeider med politisk sensitive emne, får det vanskelegare, meiner Koen Wellens, som leier Kinaprogrammet ved Norsk senter for menneskerettar, UiO.

Publisert 27. okt. 2005 10:29

For å bevare norsk som nasjonalspråk her i landet må særlig næringsliv og universiteter skjerpe seg og bruke mer norsk. Det mener utvalget som torsdag 27. oktober legger fram en ny språkstrategi i Norge, skriver ntb.

Publisert 27. okt. 2005 09:28

UiO har rast ned fra en 16. plass til en 29. plass på Times Higher Educations liste over verdens fremste universiteter i humanistiske fag. Det viser årets rangering som offentliggjøres denne måneden.

Publisert 3. okt. 2005 13:23

På Middelaldersenterets kurs i runologi er det de utenlandske studentene som dominerer. Vikingtiden og futharken har en mystisk aura rundt seg, som særlig appellerer til unge europeere og amerikanere.

Publisert 12. okt. 2005 14:14

- Eg vil vera med og sikra forskingsfridomen og lokaldemokratiet på universitetet, seier informasjonsrådgjevar Dorte Skulstad ved Institutt for kulturstudium og orientalske språk. Ho er den aller første som er nominert som kandidat til valet på nytt universitetsstyre. Skulstad er nominert av Tenestemannslaget ved UiO for å representera dei tekniske/administrative tilsette i styret.

Publisert 2. nov. 2005 13:37

- Det er svært viktig for Europas framtid at Tyrkia blir EU-medlem. Motstandarane av tyrkisk medlemskap bør tenkja meir over kva konsekvensane kan bli om Tyrkia blir halde utanfor EU. Det sa tidlegare EU-kommisær Chris Patten på eit internt seminar på Institutt for statsvitskap tysdag 1. november.

Publisert 2. des. 2005 14:41

Dr. psychol. Nora Sveaass, UiO, ble 30. november valgt som nytt medlem av FNs torturkomité under statspartsmøtet for FNs torturkonvensjon i Genève. - Jeg er svært glad for å kunne gratulere Nora Sveaass med valget som medlem av FNs torturkomite, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding fra Utenriksdepartementet.

Publisert 23. mars 2006 15:07

Ernæringsforskarar klarte å få skuleelevar i tre land til å eta 18 prosent meir frukt og grønsaker etter å ha innført eit eige undervisningsopplegg for elevane og delt ut informasjon til foreldra. Parallelt prøvde dei å auka tilbodet av frukt på skulen. Det fortel professor Johannes Brug frå Erasmus-universitetet i Rotterdam i Nederland og Mona Bjelland ved Avdeling for ernæringsvitskap, UiO, som har administrert prosjektet.

Publisert 13. feb. 2006 16:06

I ei nyoppretta rankingliste over verdas beste universitet kjem Universitet i Oslo på 12. plass i Europa og på 90. plass på verdsstatistikken. På verdsbasis kjem Berkeley-universitetet, Massachusetts Institute of Technology og Harvard-universitetet på dei øvste plassane. Dei britiske universita, Cambridge, Oxford og Edinburgh toppar lista over dei beste europeiske universiteta, tett fylgde av Swiss Federal Institute of Technology i Zürich i Sveits.

Publisert 15. feb. 2006 13:18

Religionshistorikere ved Universitetet i Oslo bygger i samarbeid med Utenriksdepartementet et regionalt forskernettverk på det vestlige Balkan for å motvirke misbruket av religion i politikken.

Publisert 31. mars 2006 09:18

Den 26. desember 2004 slo tsunamien inn over strendene på Sri Lanka og i Aceh-provinsen i Indonesia. Begge stader var det borgarkrig, men det var berre i Aceh-provinsen tsunamien fekk partane til å leggja ned våpna. Dei to forskarane Kristian Stokke og Olle Törnquist har fått fem millionar kroner frå Noregs forskingsråd for å finna ut kvifor utviklinga blei så ulik på dei to stadene.

Publisert 30. mars 2006 09:25

Intervensjonssenteret på Rikshospitalet kan kjøpa inn ein ny og hypermoderne høgfelts MR-skannar til 18 millionar kroner. Det er klart etter at Forskingsrådet og UiO til saman har løyvd 8 millionar kroner til MR-forsking. Rikshospitalet dekkar resten av kostnadane. - Denne satsinga er naudsynt for å halda tritt med den teknologiske utviklinga, meiner avdelingssjef Erik Fosse.

Publisert 9. mars 2006 15:41

Medieingeniør Ferenc Kovacs ved Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) er slått til ridder av ungarsk kultur på grunn av sitt frivillige, ubetalte kulturarbeid mellom Norge og Ungarn. Han har blant annet oversatt norsk samtidslitteratur til ungarsk, i første rekke Jon Fosse og Cecilie Løveid.

Publisert 2. mars 2006 14:24

Regjeringen ønsker at Norge skal delta aktivt i det internasjonale polaråret og har satt av midler til å starte forberedelsene i 2006. - Polaråret er et stort internasjonalt samarbeid og vil gi viktige bidrag til regjeringens kunnskapssatsing om og i nordområdene, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Publisert 9. mars 2006 15:52

Et nytt utvalg skal foreslå tiltak som kan gjøre saksbehandlingen av søknader om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning enklere, raskere og mer brukervennlig og samtidig sikre at den er rettferdig. Utvalget ble oppnevnt av Kunnskapsdepartementet i dag, går det fram av ei pressemelding.

Publisert 3. mars 2006 17:27

- NATO vil også i framtida svara positivt dersom land ber oss om å hjelpa til etter ei naturkatastrofe slik Pakistan gjorde etter jordskjelvet i Kashmir. Det sa NATOs generalsekretær Jaap De Hoop Scheffer i eit foredrag i Georg Sverdrups hus på Blindern fredag 3. mars. Han opna for ei endå større tilnærming mellom NATO, FN og EU i framtida, men han avviste at NATO hadde ambisjonar om å bli verdas politimann.

Publisert 28. apr. 2006 17:03

Utviklingsminister Erik Solheim hyllet utdanningsrevolusjonen i Øst- og Sør-Asia i en appell han holdt for SAIH på Blindern. Samtidig tok han et drabelig oppgjør med Robert Mugabes regime i Zimbabwe.

Publisert 12. mai 2006 15:41

Fusjon eller ikkje fusjon. Det er spørsmålet folk er opptekne av på Aarhus Universitet, som både har tilsett rektor, ekstern styreleiar og eksternt styrefleirtal. Og blant dei eksterne styremedlemane finst også tidlegare UiO-rektor Arild Underdal.