Nettsider med emneord «Internasjonalisering» - Side 3

Publisert 4. okt. 2002 16:26

For første gang i Norge vises nå en enestående utstilling av bøker, manuskripter, kart og stikk fra verdens nest største bibliotek. Det skjer når utstillingen av bøker og kulturskatter fra Det russiske statsbibliotek åpnes av statssekretær Yngve Slettholm og Russlands visekulturminister Vladimir S. Malisjev i Georg Sverdrups hus fredag 11. oktober.

Publisert 14. nov. 2002 16:04

Tidlegare rektor ved UiO, Kaare R. Norum skal leia ei ekspertgruppe som Verdas helseorganisasjon (WHO) har oppretta for å få utvikla ein global strategi for betre kosthald, fysisk aktivitet og helse. Målet er å få ned talet på ikkje-smittsame sjukdomar som kreft, hjarte- og karsjukdomar, diabetes og overvekt.

Publisert 12. nov. 2002 10:54

- Det burde være en selvfølge for en redaktør å ha en stab med ulike sosioøkonomiske og etniske bakgrunner, mener Nazneen Khan , som er journalist og lektor ved Journalistutdanningen ved Høgskolen i Oslo. Men hun vil heller ha en holdningsendring i redaksjonene enn kvotering.

Publisert 27. nov. 2002 11:18

Femten prosjekter ble tildelt midler i NUFU-programmet på programstyrets møte 22. november. Av de tre prosjektene fra UiO som får støtte, er to lokalisert ved Addis Ababa University i Etiopia og det tredje ved University of Zimbabwe. Tredje programperiode, 2002 - 2006, finansierer dermed i alt 65 samarbeidsprosjekter knyttet til forskning og forskerutdanning mellom institusjoner i Nord og Sør. Det går fram av ei pressemelding fra Senter for internasjonalt universitetssamarbeid (SiU).

Publisert 18. des. 2002 09:31

Når stipendiat Samukele Hadebe fra Universitetet i Zimbabwe nå forlater UiO etter tre år, har han et godt grunnlag med seg i bagasjen for videre morsmålsarbeid i Zimbabwe, et land med 14 språk og vanskelige akademiske arbeidsvilkår.Han har vært med og utarbeidet en egen ordbok for sitt eget morsmål ndebele .

Publisert 18. des. 2002 10:51

Pensjonert førsteamanuensis i fransk ved UiO, Pedro Estop Garanto drar no til Cuba for å undervisa. - Dette er ei rein solidaritetshandling overfor kubanske studentar og lærarar, seier han.

Publisert 7. apr. 2003 12:20

Rundt 200 personar dukka opp då EUs miljøkommisær Margot Wallstrøm heldt årets ARENA-forelesing om EUs miljøpolitikk i Georg Sverdrups hus måndag 7. april.

Publisert 20. mai 2003 14:58

- Babylon skal tilby norske og andre skandinaviske lesarar akademisk, kritisk analyse av politiske, kulturelle og sosiale spørsmål i den arabiske og islamske verda. Det seier universitetslektor Jacob Høigilt, som er redaktør for det nye magasinet Babylon - tidsskrift om Midtøsten og Nord-Afrika .

Publisert 5. juni 2003 13:38

NTNU-studentane Endre Kvalheim og Anders Ytterland vann førstepremien på 250 000 kroner i Venture Cup 2003 med eit utaskjers oppdrettsanlegg. Anlegga som dei har utvikla skal bli meir effektive, meir automatiserte og større enn eksisterande anlegg. Førstepremien blei overrekt onsdag 4. juni.

Publisert 3. juli 2003 09:11

Ingen land kan ha ein identisk marknadsøkonomi eller planøkonomi. Alle modellane vil vera prega av dei nasjonale tradisjonane i dei landa dei blir brukte. Det er tesen til det internasjonale nettverket av vitskapsfolk som ser på samanhengen mellom kultur og økonomi.

Publisert 25. sep. 2003 11:51

Førsteamanuensis Ole Moen ved Institutt for britiske og amerikanske studiar, UiO skal delta i oppbygginga av eit senter for USA-studiar ved The American University of Beirut. The Center for American Studies and Research skal ikkje berre tena dei tre amerikanske universiteta i Libanon, men heile Midtaustenregionen.

Publisert 30. sep. 2003 13:33

Måndag 13. oktober var Universitetsbibliotekets eldste alfabetiske kortkatalog over utanlandske bøker ferdig digitalisert og gjort tilgjengeleg og mogleg å søka i via Internett,fortel bibliotekdirektør Jan Erik Røed og hovudbibliotekar Berit Timm Marcussen.

Publisert 27. sep. 2003 14:28

Leder for Seksjon for internasjonale programmer (SIP) ved UiO, Hélène Ullerø, er tildelt den første Constance Meldrum Award for Vision and Leadership under en stor konferanse i Wien i september.
- Jeg ble forferdelig rørt. Det kom fullstendig overraskende på meg, forteller hun.

Publisert 2. sep. 2003 13:39

- 11. september bør bli felles internasjonal minnedag for alle offera for statsterror og terrorisme. Det foreslår pensjonert professor i psykiatri, Nils Johan Lavik ved Universitetet i Oslo overfor Uniforum.

Publisert 2. sep. 2003 09:17

- Hvor mye av vår rikdom skal vi gi fra oss til de sultende i fremmede land? spør mange borgere i det rike Vesten. Denne måten å forstå verdens fattigdomsproblem på er en alvorlig moralsk feilslutning, og en kostbar sådan for de fattige, sier filosofiprofessor Thomas Pogge fra Colombia University i New York.

Publisert 15. okt. 2003 11:15

Den verdenskjente økonomen Amartya Sen er tvetydig i synet på de globaliseringskritiske bevegelsene. - Jeg vil si at de stiller de rette spørsmålene, men jeg kan ikke identifisere meg med svarene de gir, de er for enkle, som at alt skal bli bra hvis man stopper internasjonal handel! Men verden er et bedre sted fordi disse bevegelsene er her, mener han.

Publisert 5. nov. 2003 16:55

- HIV-viruset og AIDS-sjukdomen er i dag det største trugsmålet mot verdstryggleiken og verdas økonomiske utvikling. Det sa USAs tidlegare president Bill Clinton til 400 inviterte deltakarar på eit møte i Georg Sverdrups hus onsdag 5. november.

Publisert 31. okt. 2003 15:30

USAs førre president, Bill Clinton skal halda eit foredrag i Auditorium 1 i Georg Sverdrups hus på Blindern onsdag 5. november kl. 1030. Tema for foredraget er behovet for å samla inn meir pengar til arbeidet med å hjelpa land der store delar av folket lir av AIDS eller er råka av HIV-viruset.

Publisert 16. okt. 2003 13:25

Norge har, som ett av fire land i verden, krevd ubegrenset adgang for sine utdanningsinstitusjoner til Sør-Afrika. Etter at den sørafrikanske utdanningsministeren, Kader Asmal, gikk skarpt ut mot det norske kravet på en konferanse i Bergen nylig, har regjeringen snudd.

Publisert 15. okt. 2003 16:04

Universitetet i Oslo har nylig inngått utvekslingsavtaler med tre ledende amerikanske universiteter: University of North Carolina - Chapel Hill, University of Oregon, og University of Washington- Seattle, går det fram av en pressemelding fra Norges ambassade i Washington.

Publisert 3. nov. 2003 17:12

Han blei fødd i 1904 som Neftali Ricardo Reyes Basoalto, men var verdskjent som Pablo Neruda då han døydde i 1973. 100-årsjubileet for den chilenske nobelprisvinnaren i litteratur skal markerast med ein eigen Neruda-dag i Georg Sverdrups hus 18. november.

Publisert 5. nov. 2003 11:52

De er attraktive for studenter og forskere ved UiO: Universitetene i Sør-Afrika.
I Western Cape-provinsen helt sør i landet fins tre av dem - med høyst ulik historie: Et liberalt og engelsk. Et svart og kampvillig. Og et hvor apartheid-ideologien ble klekket ut. Uniforum har avlagt besøk.

Publisert 2. des. 2003 20:33

Guvernøren i Izmir i Tyrkia stiller eit hus til disposisjon for eit norsk kultursenter like ved fortidsbyen Metropolis. - Dette vil gjera feltarbeidet mykje lettare for norske arkeologar som deltar i utgravingane, seier førsteamanuensis Håkon Ingvaldsen ved Universitetets kulturhistoriske museum.

Publisert 8. des. 2003 16:04

Rektor Arild Underdal er valgt inn i styret for universitetsnettverket UNICA . I forrige måned var han vert for representanter fra 30 universiteter over hele Europa da nettverket hadde sin generalforsamling i Oslo.

Publisert 4. feb. 2004 11:07

Universitetet i Oslo har som den første utdanningsinstitusjonen i Noreg skrive under ein samarbeidsavtale med Irans største universitet, Universitetet i Teheran. Student- og forskarutveksling kan bli resultatet.