Nettsider med emneord «Internasjonalisering» - Side 2

Publisert 25. sep. 2003 11:51

Førsteamanuensis Ole Moen ved Institutt for britiske og amerikanske studiar, UiO skal delta i oppbygginga av eit senter for USA-studiar ved The American University of Beirut. The Center for American Studies and Research skal ikkje berre tena dei tre amerikanske universiteta i Libanon, men heile Midtaustenregionen.

Publisert 30. sep. 2003 13:33

Måndag 13. oktober var Universitetsbibliotekets eldste alfabetiske kortkatalog over utanlandske bøker ferdig digitalisert og gjort tilgjengeleg og mogleg å søka i via Internett,fortel bibliotekdirektør Jan Erik Røed og hovudbibliotekar Berit Timm Marcussen.

Publisert 27. sep. 2003 14:28

Leder for Seksjon for internasjonale programmer (SIP) ved UiO, Hélène Ullerø, er tildelt den første Constance Meldrum Award for Vision and Leadership under en stor konferanse i Wien i september.
- Jeg ble forferdelig rørt. Det kom fullstendig overraskende på meg, forteller hun.

Publisert 2. sep. 2003 13:39

- 11. september bør bli felles internasjonal minnedag for alle offera for statsterror og terrorisme. Det foreslår pensjonert professor i psykiatri, Nils Johan Lavik ved Universitetet i Oslo overfor Uniforum.

Publisert 2. sep. 2003 09:17

- Hvor mye av vår rikdom skal vi gi fra oss til de sultende i fremmede land? spør mange borgere i det rike Vesten. Denne måten å forstå verdens fattigdomsproblem på er en alvorlig moralsk feilslutning, og en kostbar sådan for de fattige, sier filosofiprofessor Thomas Pogge fra Colombia University i New York.

Publisert 15. okt. 2003 11:15

Den verdenskjente økonomen Amartya Sen er tvetydig i synet på de globaliseringskritiske bevegelsene. - Jeg vil si at de stiller de rette spørsmålene, men jeg kan ikke identifisere meg med svarene de gir, de er for enkle, som at alt skal bli bra hvis man stopper internasjonal handel! Men verden er et bedre sted fordi disse bevegelsene er her, mener han.

Publisert 5. nov. 2003 16:55

- HIV-viruset og AIDS-sjukdomen er i dag det største trugsmålet mot verdstryggleiken og verdas økonomiske utvikling. Det sa USAs tidlegare president Bill Clinton til 400 inviterte deltakarar på eit møte i Georg Sverdrups hus onsdag 5. november.

Publisert 31. okt. 2003 15:30

USAs førre president, Bill Clinton skal halda eit foredrag i Auditorium 1 i Georg Sverdrups hus på Blindern onsdag 5. november kl. 1030. Tema for foredraget er behovet for å samla inn meir pengar til arbeidet med å hjelpa land der store delar av folket lir av AIDS eller er råka av HIV-viruset.

Publisert 16. okt. 2003 13:25

Norge har, som ett av fire land i verden, krevd ubegrenset adgang for sine utdanningsinstitusjoner til Sør-Afrika. Etter at den sørafrikanske utdanningsministeren, Kader Asmal, gikk skarpt ut mot det norske kravet på en konferanse i Bergen nylig, har regjeringen snudd.

Publisert 15. okt. 2003 16:04

Universitetet i Oslo har nylig inngått utvekslingsavtaler med tre ledende amerikanske universiteter: University of North Carolina - Chapel Hill, University of Oregon, og University of Washington- Seattle, går det fram av en pressemelding fra Norges ambassade i Washington.

Publisert 3. nov. 2003 17:12

Han blei fødd i 1904 som Neftali Ricardo Reyes Basoalto, men var verdskjent som Pablo Neruda då han døydde i 1973. 100-årsjubileet for den chilenske nobelprisvinnaren i litteratur skal markerast med ein eigen Neruda-dag i Georg Sverdrups hus 18. november.

Publisert 5. nov. 2003 11:52

De er attraktive for studenter og forskere ved UiO: Universitetene i Sør-Afrika.
I Western Cape-provinsen helt sør i landet fins tre av dem - med høyst ulik historie: Et liberalt og engelsk. Et svart og kampvillig. Og et hvor apartheid-ideologien ble klekket ut. Uniforum har avlagt besøk.

Publisert 2. des. 2003 20:33

Guvernøren i Izmir i Tyrkia stiller eit hus til disposisjon for eit norsk kultursenter like ved fortidsbyen Metropolis. - Dette vil gjera feltarbeidet mykje lettare for norske arkeologar som deltar i utgravingane, seier førsteamanuensis Håkon Ingvaldsen ved Universitetets kulturhistoriske museum.

Publisert 8. des. 2003 16:04

Rektor Arild Underdal er valgt inn i styret for universitetsnettverket UNICA . I forrige måned var han vert for representanter fra 30 universiteter over hele Europa da nettverket hadde sin generalforsamling i Oslo.

Publisert 4. feb. 2004 11:07

Universitetet i Oslo har som den første utdanningsinstitusjonen i Noreg skrive under ein samarbeidsavtale med Irans største universitet, Universitetet i Teheran. Student- og forskarutveksling kan bli resultatet.

Publisert 19. jan. 2004 09:22

Sidan 1999 og fram til juni 2003 var det stadig store studentdemonstrasjonar i Teheran og i andre byar i Iran. Hovudkrava var demokrati, ytringsfridom og frigjeving av politiske fangar, som reformtilhengjaren Hasjem Aghajari. Seinare har studentprotestane stilna. I november var Uniforum innom Universitetet i Teheran for å få eit klarare bilete av kva som hadde skjedd.

Publisert 5. feb. 2004 10:02

- Så lenge USAs president George W. Bush let oss vera i fred, ser eg lyst på framtidsutsiktene til Iran. Eg ser for meg ei stadig auka tilnærming mellom EU og Midtausten. Det seier sosiologen og teologen, Saied Ameli ved Universitetet i Teheran. Uniforum møtte han i november i fjor.

Publisert 9. feb. 2004 13:46

Norsk Studentunion kritiserer Universitetet i Bergen for å ha levert en liste med informasjon over 500 internasjonale studenter fra land utenfor EU/EØS-området og Nord-Amerika til Politiets sikkerhetstjenete. NSU mener at en slik liste vil bidra til å skape en kollektiv mistenkeliggjøring av internasjonale studenter som gruppe, går det fram av en pressemelding.

Publisert 16. mars 2004 12:59

Boneza Rumvegeri var professor i geologi og rektor ved Universitetet i Goma i Kongo då styresmaktene starta forfylginga av han. Han blei nøydd til å dra til Burundi og seinare til Uganda. Men heller ikkje der kjende han seg trygg. Difor skaffa organisasjonen Scholars at Risk han hausten 2002 forskarasyl ved Noregs geologiske undersøking i Trondheim.

Publisert 17. mars 2004 16:44

25 år sidan Den islamske revolusjonen opplever Iran ein stille revolusjon. Den handlar om korleis skuleflinke kvinner har marsjert inn på dei mest populære studia på universiteta. I dag er 64 prosent av studentane kvinner.

Publisert 25. mars 2004 17:12

Sir Michael Francis Atiyah , University of Edinburgh i Skottland og Isadore M. Singer , Massachusetts Institute of Technology i USA får tildelt Abelprisen for 2004. - Eg synest faktisk eg har fortent prisen, seier Isadore M. Singer til Uniforum på telefon frå California. Han får altså halvparten av prissummen på seks millionar norske kroner.

Publisert 21. apr. 2004 14:49

- Dette studiet har vist oss kor viktig det er med god leiing innanfor høgare utdanning. Det seier Martha Sauri Lütken frå Mérida i Mexico, Ernest Osei Poku frå Kumasi i Ghana og Jianmin Tang frå Xian i Kina. Medan Osei Poku er førsteårsstudent, er dei to kvinnene i ferd med å avslutta det to år lange masterkurset om høgare utdanning ved UV-fakultetet.

Publisert 22. apr. 2004 15:28

To tusen år gammel papyrus fra Egypt, et fragment av Koranen fra 1500-tallet og landets eldste arabiske grammatikk. I Universitetsbibliotekets dunkle arkiver finnes enestående litteratur fra og om Midtøsten. Nå skal godbitene fram i lyset.

Publisert 21. apr. 2004 13:48

Universitetet i Beograd etablerer eit senter for amerikanske studiar med assistanse frå førsteamanuensis Ole Moen ved Institutt for britiske og amerikanske studiar, UiO. - Det er på tide at me får meir kunnskap om USAs utanrikspolitikk og kultur, seier prodekan Dragan Simic ved Det samfunnsvitskaplege fakultetet.

Publisert 28. mai 2004 10:30

30 av dei 100 forskingsprosjekta ved UiO som søkte om støtte frå EUs 6. rammeprogram fekk positivt svar på søknaden sin. Det er ti prosent over landsgjennomsnittet på 20 prosent. - UiO kan og bør likevel gjera det betre, meiner EU-rådgjevar Ingrid Sogner.