Nettsider med emneord «Internasjonalisering» - Side 2

Publisert 22. mai 2002 16:24

Ei utstilling over matematikaren Niels Henrik Abels liv og verk blei opna i Georg Sverdrups hus onsdag 22. mai. Utstillinga skal stå fram til 10. august og er ei av markeringane i samband med Niels Henrik Abels 200 års fødselsdag. Det var visestyrar Hans Brodersen ved Matematisk institutt som opna utstillinga.

Publisert 8. mai 2002 10:50

- Voksende antisemittisme i Europa kan bunne i en overmett skyldfølelse blant europeerne overfor jødene på grunn av Holocaust, mener Berthold Grünfeld. - Beskyldninger mot Israel om at staten nå gjennomfører et nytt Holocaust mot palestinerne, bidrar kanskje til å dempe denne kollektive skyldfølelsen, men avslører en fantastisk mangel på perspektiv, sier han.

Publisert 13. mai 2002 14:12

- Her er lunsjen like viktig som forelesningene. I kantina foregår det en utveksling av erfaringer over landegrensene. Slik får jeg førstehåndskunnskaper om helsespørsmål i en rekke utviklingsland, sier Edle Fuglset Buer.

Publisert 19. apr. 2002 11:09

Professor Cathrine Fabricius Hansen ved Germanistisk institutt, UiO er tildelt den tyske Jacob og Wilhelm Grimm-prisen for 2002. Prisen er på 5000 euro og blir delt ut av Den tyske akademikarutvekslingstenesta (Deutschen Akademischen Austtauschdienstes (DAAD).

Publisert 14. mai 2002 12:05

Over 500 personar møtte opp på forelesinga til Sør-Afrikas president Thabo Mbeki i Georg Sverdrups hus måndag 13. mai. I forelesinga la han vekt på å forklara kva Den nye partnarskapen for Afrikas utvikling (NEPAD) går ut på. Etter foredraget måtte han også svara på kritiske spørsmål om korrupsjon, korrupte statsleiarar, valet i Zimbabwe og borgarkrigen i Sudan.

Publisert 16. mai 2002 12:15

Det Norske Vitskapsakademiet forsvarar at tidlegare justisminister for den greske militærjuntaen, professor Johannes Triantaphyllopoulos, framleis er medlem i akademiet.

Publisert 18. juni 2002 11:47

1000 skatteekspertar frå heile verda kjem til Oslo i august for mellom anna å drøfta problemet med at selskap klarer å omgå skatteplikta. - Det er første gong skatteekspertane sin årlege verdskongress blir arrangert i Oslo, seier leiar for den norske avdelinga av International Fiscal Association, jusprofessor Frederik Zimmer.

Publisert 24. juni 2002 10:07

- Etikk er i tillegg til FUGE og FUNMAT ett av tre definerte satsingsområder ved UiO for perioden 2002-2006. Vi tar opp tråden der Forskningsrådet slapp, og har således fått sterke skuldre å stå på, sier lederen for Etikkprogrammet ved UiO, professor og tidligere prorektor Rolv Mikkel Blakar.

Publisert 20. aug. 2002 14:50

- Engelsk er bannlyst på denne konferansen, seier Marianne Hobæk Haff, Hallvard Dørum, Anne Sletsjøe og Birte Stengaard, som alle er med i arrangementskomiteen for Den 15. skandinaviske romanistkongressen som fann stad i Georg Sverdrups hus i førre veke.

Publisert 16. aug. 2002 09:41

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit besøker fredag 16. august Universitetet i Oslo for å møte mastergradsstudent Yordanos Mequanint Tiruneh fra Etiopia. Stipendet hennes er finanisiert av UiOs bryllupsgave til kronprinsparet.

Publisert 16. aug. 2002 15:17

- Eg er stolt over at eg blei tildelt dette kongelege stipendet som gjer det mogleg for meg å kunne studera to år på mastergradsstudiet i internasjonal samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo. Det sa den kvinnelege etiopiske studenten, Yordanos Mequanint Tiruneh, i takketalen sin til kronprins Haakon Magnus, kronprinsesse Mette-Marit og universitetsleiinga under ei mottaking ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin i Frederik Holsts hus på Ullevål fredag 16. august.

Publisert 25. sep. 2002 13:15

- Før åtaka mot World Trade Centre og Pentagon 11. september i fjor hadde president George W. Bush ingen klar utanrikspolitikk. Etter åtaka blei "Krigen mot terror" hans offisielle utanrikspolitikk, seier den amerikanske jusprofessoren Jed Rubenfeld frå Yale Law School til Uniforum.

Publisert 21. aug. 2002 10:58

Bibliotek for humaniora og samfunnsvitskap har fått ei bokgåve på 200 000 yen eller 27 000 kroner frå The Japan Foundation. Ambassaderåd Yasuo Takase ved Den japanske ambassaden overrekte bokgåva til overbibliotekar Randi Rønningen og fagansvarleg i japansk, Naomi Yabe Magnussen onsdag 14. august.

Publisert 25. sep. 2002 09:53

- 40 dollar per innbygger per år er alt som trengs for å gi menneskene i fattige land en akseptabel helsestandard, sa den kjente amerikanske økonomen Jeffrey D. Sachs under helseprioriteringskonferansen i Oslo i forrige uke.

Publisert 30. okt. 2002 11:10

- Dei gledelegaste augneblinkane i livet mitt, opplevde eg den tida eg sat i fengsel. Då vitsa me med kvarandre og me opplevde ekte kvinnesolidaritet uavhengig av utdanning og sosial klasse. Det sa den pakistanske menneskerettsadvokaten Asma Jahangir i talen sin då ho fekk overrekt UiOs menneskerettspris for 2002 i Georg Sverdrups hus tysdag 29. oktober.

Publisert 9. okt. 2002 13:14

Da det etiopiske justisdepartementet bestemte seg for å gi 20 etiopiske jurister opplæring i hvordan man formidler kunnskap om menneskerettigheter innenfor rettspleien, falt valget på Norge og Institutt for menneskerettigheter ved UiO.

Publisert 24. okt. 2002 09:57

- I framtida må Noreg leva av høgteknologi og hjernekraft. Difor er Gründerskolen på jakt etter studentar som vil starta eiga bedrift. Det seier prosjektleiar Prasantha Devulapalli og førstekonsulent Kim Larsen.

Publisert 10. okt. 2002 09:57

Den kvinnelege menneskerettsadvokaten Asma Jahangir frå Pakistan er tildelt UiOs menneskerettspris for 2002. Ho er særleg kjent for arbeidet sitt med å forhindra utnytting av religiøse minoritetar, kvinner og barn både i Pakistan og i andre delar av verda. Prisen blir utdelt i Georg Sverdrups hus på Blindern 29. oktober.

Publisert 20. nov. 2002 13:45

5 millioner av Sør-Afrikas 40 millioner innbyggere er HIV-positive. 1 million har utviklet AIDS. - President Thabo Mbeki benekter at AIDS er forårsaket av HIV, men heller ikke Nelson Mandela tok tak i AIDS-trusselen i sin regjeringsperiode, mener Mark Heywood , som deltar i kampen mot denne epidemien i Sør-Afrika.

Publisert 28. nov. 2002 11:16

UiO-studentar kan frå neste år ta eit eller to semester ved eit sørafrikansk universitet som ein del av ein bachelor- eller mastergrad. Studieopphaldet blir finansiert av Lånekassen.

Publisert 8. okt. 2002 15:41

Kirgisistan er brått plassert på kartet som vertsland for dei norske F 16-flygarane som deltar i den internasjonale styrken mot terrornettverket Al Qaida i Afghanistan. På ei ny utstilling i Historisk museum kan du læra meir om den tidlegare sovjetrepublikken.

Publisert 4. okt. 2002 16:26

For første gang i Norge vises nå en enestående utstilling av bøker, manuskripter, kart og stikk fra verdens nest største bibliotek. Det skjer når utstillingen av bøker og kulturskatter fra Det russiske statsbibliotek åpnes av statssekretær Yngve Slettholm og Russlands visekulturminister Vladimir S. Malisjev i Georg Sverdrups hus fredag 11. oktober.

Publisert 14. nov. 2002 16:04

Tidlegare rektor ved UiO, Kaare R. Norum skal leia ei ekspertgruppe som Verdas helseorganisasjon (WHO) har oppretta for å få utvikla ein global strategi for betre kosthald, fysisk aktivitet og helse. Målet er å få ned talet på ikkje-smittsame sjukdomar som kreft, hjarte- og karsjukdomar, diabetes og overvekt.

Publisert 12. nov. 2002 10:54

- Det burde være en selvfølge for en redaktør å ha en stab med ulike sosioøkonomiske og etniske bakgrunner, mener Nazneen Khan , som er journalist og lektor ved Journalistutdanningen ved Høgskolen i Oslo. Men hun vil heller ha en holdningsendring i redaksjonene enn kvotering.

Publisert 27. nov. 2002 11:18

Femten prosjekter ble tildelt midler i NUFU-programmet på programstyrets møte 22. november. Av de tre prosjektene fra UiO som får støtte, er to lokalisert ved Addis Ababa University i Etiopia og det tredje ved University of Zimbabwe. Tredje programperiode, 2002 - 2006, finansierer dermed i alt 65 samarbeidsprosjekter knyttet til forskning og forskerutdanning mellom institusjoner i Nord og Sør. Det går fram av ei pressemelding fra Senter for internasjonalt universitetssamarbeid (SiU).