Nettsider med emneord «Internasjonalisering» - Side 13

Publisert 7. okt. 2014 15:20

– Dommen som kravde at Argentina skulle betala tilbake gjelda si til amerikanske hedgefond, blei tatt av ein 82 år gammal dommar som ikkje har peiling på økonomi. Det sa nobelprisvinnar i økonomi, Joseph Stiglitz i eit foredrag på UiO før helga.

Publisert 16. okt. 2014 13:06

Den svenske medisinprofessoren Hans Rosling avlyser alle avtalar og drar til Vest-Afrika for å hjelpa FN i kampen mot ebola. – Denne epidemien held på å vinna over oss, sa han i ein debatt med Melinda Gates på UiO i går.

Publisert 15. aug. 2018 15:11

Universitetet i Oslo er nummer 62 i verda på årets Shanghai-rangering. På topp ligg dei to amerikanske universiteta Harvard og Stanford og University of Cambridge.

To kvinner og to menn står og snakkar saman inne på eit møterom.
Publisert 30. okt. 2020 17:06

Universiteta og høgskulane må bruka forskingssamarbeid for å få til nye utvekslingssavtalar. Det er eitt  av tiltaka forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim trur kan få fleire studentar frå Noreg til å dra ut til både Tyskland og Japan. 

Publisert 18. feb. 2002 15:09

Institutt for menneskerettar fryktar at Justisdepartementets framlegg til lovtiltak mot terrorisme kan råka solidaritetsarbeid med opposisjonelle miljø i andre land. Det er spesielt tiltaka som er retta mot finansiering av terrorisme som kan gi slike fylgjer, går det fram av høyringsfråsegna frå instituttet.

Publisert 13. jan. 2005 10:18

Over 1320 elevar frå heile landet deltok i den landsomfattande konkurransen om beste prosjekt om dei tyskspråklege landa. Vinnarane blei Heimdal videregående skole i Trondheim, Stordal skule på Sunnmøre og Aronsløkka skole i Drammen. Til saman kom det inn 85 klasseprosjekt. Arrangør var Nasjonalt ressurssenter for tysk ved UiO.

Publisert 19. aug. 2010 15:02

Byen York har ikkje berre eit vikingmuseum. Den har også eit studiesenter for norske studentar som vil perfeksjonera engelskkunnskapane sine. I dag er The Norwegian Study Centre ein del av University of York, opplyser nyleg avgått senterleiar, Angela Hasselgreen.

Publisert 4. aug. 2010 15:52

Reiser du med fly, varmer du opp kloden mer på kort sikt enn om du kjører samme distanse alene i en bil. Men på lengre sikt tar bilen over som transportsektorens største bidragsyter til global oppvarming. Det viser en ny studie av norske og østerrikske forskere, melder CICERO. 

Publisert 11. juni 2012 16:57

Den svenske professoren Sverker Sørlin skryt over historieverket ”Universitetet i Oslo 1811-2011” i dagens utgåve av Dagens Nyheter. I bokmeldinga si konstaterer han at praktverket med hovudredaktør John Petter Collett i brodden har lykkast i å skildra eit heilt samfunn og ein heil nasjon.

Publisert 10. aug. 2017 10:24

Midtnorske eksportbedrifter forventer ikke at ansatte kan tysk selv om de handler med Tyskland. Samtidig oppgir flere av bedriftene at de har fornærmet kunder eller mistet kontrakter som følge av manglende språkkunnskap.

Publisert 18. feb. 2002 09:22

Et samarbeidsprosjekt innen medieforskning mellom Universitetet i Oslo og University of Zimbabwe må nå legges ned. Årsaken er at Universitets- og høyskolerådets program for utviklingsrelatert forskning og utdanning (NUFU) ikke vil støtte prosjektet lenger. Medieprofessor Helge Rønning mener prosjektet er blitt offer for inhabilitet i et UiO-utvalg.

Publisert 15. okt. 2006 21:11

Uniforum har møtt rektoren som rapporterer direkte til landets statsoverhode, er nasjonalkjendis og genierklært. Nei, vi snakker ikke om Geir Ellingsrud, men om vesterålingen Andreas Steigen.

Publisert 2. juli 2010 11:36

Birkeland senter skal bli den nye forskingsverkstaden i samarbeidet mellom Universitetet i Oslo og Institutt for energiteknikk (IFE) på Kjeller.– Målet er å vera i forskingsfronten for utviklinga av grønn teknologi, håpar UiO-rektor Ole Petter Ottersen og IFE-direktør Eva S. Dugstad.  

Publisert 5. juli 2010 16:33

– Den internasjonale sommarskulen dreiv med internasjonalisering lenge før det blei eit prioritert mål for resten av universitetet. Difor er me stolte av sommarskulen vår, sa rektor Ole Petter Ottersen, då den 64. sesongen av sommarskulen blei opna i førre veke.

Publisert 11. des. 2014 12:00

Ein kvinneleg universitetsprofessor frå Pakistan lever i akademisk eksil i Noreg etter å ha blitt skulda for blasfemi av ultrakonservative, religiøse fundamentalistar i heimlandet.

Publisert 12. des. 2014 13:31

Den franske økonomistjerna Thomas Piketty gir ut den verdsberømte boka si «Kapitalen i det 21. århundre» på norsk denne månaden. Det blei markert med eit stormøte i Universitetets aula i formiddag.

Publisert 9. apr. 2019 18:05

IT-student Cathrine Bui etterlyste organisert innsamling av informasjon frå tidlegare utvekslingsstudentar, då statsråd Iselin Nybø i formiddag besøkte UiO. Ho er no på turné til lærestadene for å finna ut kva som er grunnane til at studentar drar eller vel ikkje å gjera det.

Publisert 23. feb. 2005 10:21

Det prestisjefylte EU-programmet Marie Curie Chair , ble utlyst for første gang i 2003. Blant åtte søkere fra hele verden som slapp gjennom nåløyet, var den belgiske jusprofessoren Nicolas de Sadeleer . Han søkte om støtte til et opphold ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.

Publisert 15. okt. 2008 14:56

Irlands president Mary McAleese, kong Harald og dronning Sonja besøkte alle tre Institutt for lingvistiske og nordiske studium i formiddag. Dei fekk ei omvising i Sophus Bugges hus av professor Jan Erik Rekdal, som også er ansvarleg for irskstudiet ved HF.

Publisert 14. sep. 2012 10:52

UiO markerer sitt internasjonaliseringsår med å gjøre internasjonalisering til et kriterium i de lokale lønnsforhandlingene. Fagforeningene Akademikerne, NTL og Parat reagerer.

Publisert 24. feb. 2021 16:43

På fredag underskriv UiO-rektor Svein Stølen og rektor Xu Ningsheng ved Fudan University ein avtale som gir UiO det formelle vertskapet for Fudan-European Centre for China Studies.  – For oss er dette veldig gledeleg, seier Svein Stølen.

Portrett av ein mann med briller
Publisert 3. nov. 2021 13:03

Universitetet i Oslo er nummer 76 på lista over dei 606 universiteta som har høgast kvalitet på dei humanistiske faga, viser ei heilt ny rangering.  HF-dekan Frode Helland er svært glad.

Publisert 13. okt. 2010 11:28

– Universiteta er i ferd med å utvikla seg mot ein akademisk kapitalisme, der både forsking og utdanning blir varer som kan kjøpast og seljast på ein marknad. Det meiner historieprofessor Knut Kjeldstadli, som no foreslår eit samfunnsuniversitet utan statlege og kommersielle føringar.

Publisert 23. apr. 2015 05:00

Over heile verda står utvekslingsplassar for UiO-studentar tomme. Det viser eit oversyn Uniforum har fått.

Publisert 31. okt. 2016 15:11

Kyoto/Tokyo: - Høy alder er en årsak til at det japanske samfunnet behøver folk utenfra, sier Hitoshi Mikada ved Universitetet i Kyoto. - Dette må endre dersom vi skal klatre på internasjonale rankinger, sier  professorkollega Nobuhito Uhte (bildet)