Nettsider med emneord «Internasjonalisering» - Side 13

Publisert 20. mai 2003 14:58

- Babylon skal tilby norske og andre skandinaviske lesarar akademisk, kritisk analyse av politiske, kulturelle og sosiale spørsmål i den arabiske og islamske verda. Det seier universitetslektor Jacob Høigilt, som er redaktør for det nye magasinet Babylon - tidsskrift om Midtøsten og Nord-Afrika .

Publisert 20. sep. 2017 10:44

Norges forskningsråd, som skal forvalte samarbeidet, må derfor ta ansvar for å sikre at også humanistiske og samfunnsfaglige perspektiver får en vesentlig rolle i det bilaterale samarbeidet, skriver rektor Svein Stølen og viserektor Åse Gornitzka om det norsk-kinesiske forskningssamarbeidet.

Publisert 8. juni 2007 10:18

Kunnskapsminister Øystein Djupedal drar i morgen på gjenvisitt til India etter at den indiske forskningsminsteren Kapil Sibal var på besøk i Norge høsten 2006. - India er blant verdens raskest voksende økonomier, og tilrettelegging av forskningssamarbeid med India er svært viktig for Norge, sier Øystein Djupedal i ei pressemelding.

Publisert 26. aug. 2009 17:52

Arlind Kurtbegul er dyslektikar og strauk både i ordinær eksamen og i privatisteksamen i norsk trinn 3. Ingen fortalde han at han hadde rett til spesiell tilrettelegging. No har han levert inn ei klage.– Internasjonale studentar får god informasjon om tilrettelegging av eksamen, nesten betre enn norske studentar, seier seksjonssjef Guri Vestad i Studieavdelinga ved UiO.  

Publisert 2. aug. 2011 13:32

Den siste målingen til universitetsrangeringen Webometrics er godt nytt for UiO. Akkurat som for et halvt år siden, er universitetet best i Norden, nummer seks i Europa og på 54. plass i verden. Det er 59 plasser over neste norske universitet på lista, NTNU.

Publisert 8. okt. 2015 14:22

Francis Fukuyama er superstjerne innanfor statsvitskapen. Onsdag trekte den snart 63 år gamle Stanford-professoren fullt hus i Universitetets aula.

Publisert 19. okt. 2015 14:35

Karolinska Institutet har det høgast rangerte medisinske fagmiljøet i Norden. På verdsrankinga til Times Higher Education kjem den svenske forskingsinstitusjonen på 12. plass, medan UiO hamnar på 83. plass.

Publisert 4. sep. 2018 11:52

Senter for menneskerettigheters nye leder, Gentian Zyberi, vet hva mangel på demokrati og ytringsfrihet er fra oppveksten i Albania. At han fikk mulighet til å ta utdanning beskriver han som et lite mirakel.   

Publisert 6. juni 2007 10:53

32 UiO-studentar tar eit eller to semester ved eit universitet i Latin-Amerika dette studieåret. Men svært få latinamerikanske studentar kjem til UiO. Fagmiljøet på spansk og portugisisk meiner difor det er behov for auka studiestøtte til studentar frå Latin-Amerika.

Publisert 26. juli 2007 14:30

Ei lærebok om demokrati skriven av norske forskarar har blitt ein braksuksess blant politikarar og akademikarar i Kosovo. - Etter at presidenten for parlamentet i Kosovo hadde lese boka, tinga han eit eksemplar av boka til alle medlemane i parlamentet, til alle ordførarane og til leiande folk i statsadministrasjonen, fortel pensjonert professor i statsvitskap Knut Midgaard til Uniforum.

Publisert 1. sep. 2009 13:11

Regjeringa løyver 20 millionar kroner årleg i ti år til eit utvida forskingssamarbeid mellom Noreg og India. Det kunngjorde utanriksminister Jonas Gahr Støre då han lanserte regjeringa sin India-strategi fredag 28. august.  

Publisert 5. sep. 2011 23:16

Mest 500 unge studentar og eldre akademikarar hadde ein felles møteplass i går ettermiddag. Møteplassen var Sophus Lies auditorium  på Universitetet i Oslo, og det felles målet var å høyra den akademiske superstjerna Noam Chomsky.

Publisert 31. juli 2009 15:14

For første gong  gjer NTNU i Trondheim det betre enn Universitetet i Oslo på ei liste over dei beste universiteta i verda.  NTNU tar 54. plassen og UiO 55. plassen på rankinglista frå spanske Webometrics som blei publisert i dag. I Europa kjem dei to universiteta på sjette- og sjuandeplass. – Å bli slått av NTNU stimulerer oss til å auka innsatsen, lovar universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe.

Publisert 7. aug. 2009 13:21

– Ungdommar er like, anten dei kjem frå USA, Tibet eller Bosnia-Hercegovina, synest Madina Sulava frå Abkhasia. –Studiemiljøet har vore heilt fantastisk, meiner norskstudent Gunnar Xiakun frå Shen Yang i Kina. Begge er mellom dei 500 studentane som i går avslutta det seks veker lange opphaldet på Den internasjonale sommarskulen ved UiO.  

Publisert 17. aug. 2011 11:51

Verdas mest kjende språkforskar, Noam Chomsky skal halda forelesingar på Universitetet i Oslo måndag 5. og tysdag 6. september. – Han er nok den mest kjende og mest renommerte forskaren innanfor humaniora og samfunnsvitskapen, seier filosofiprofessor Olav Gjelsvik ved Centre for the Study of Mind in Nature (CSMN) til Uniforum.

Publisert 5. aug. 2011 13:50

– Då bomba gjekk av i Regjeringskvartalet like etter at skuledagen var over fredag 22. juli, prøvde me å finna ut om nokon av studentane hadde vore på feil stad på feil tid. Heldigvis hadde det gått bra med alle, fortel Einar Vannebo, som er direktør for Den internasjonale sommarskulen ved UiO.

Publisert 22. aug. 2001 11:29

Universitetet i Oslo gir kronprins Haakon og Mette-Marit Tjessem Høiby 500 000 kroner i bryllaupsgåve. Pengane skal dekka eit toårig stipend til eit mastergradsstudium i internasjonal helse for ein student frå Sør. - Ei skikkeleg stilig gåve, synest leiar for mastergradstudiet, Gunnar Bjune.

Publisert 24. sep. 2007 15:22

Norge skal være vertskap for sluttkonferansen etter Det internasjonale polaråret. Konferansen vil samle flere tusen polarforskere i Oslo i juni 2010. Det annonserte kunnskapsminister Øystein Djupedal 21. september.

Publisert 1. sep. 2011 13:51

– Norske myndigheter må komme på banen og fordømme drap og vold mot demonstranter overfor chilenske myndigheter, sier Anette Remme og Kim Kantardjiev, lederne av SAIH og Norsk studentorganisasjon i en felles pressemelding.

Publisert 26. jan. 2016 16:09

En opprulling av skandaler rundt forskeren og stjernekiriurgen Paolo Macchiarini rammer arbeidsgiver Karolinska Institutet hardt.

Ein gammal universitetsbygning i Oxford med studentar i gata.
Publisert 29. okt. 2020 10:28

Regjeringa vil leggje til rette for at studentar og elevar kan reise på utveksling til våren. Sjølv om reisa blir utsett på grunn av koronasmitten, lovar regjeringa at lån og stipend blir utbetalt.

Publisert 9. mars 2022 04:30

Kva skal til for at akademia skal bli meir likestilt, inkluderande og mangfaldig? For å få nokre  svar på det, arrangerer stipendiatane Ingvild Badhwar Valen-Sendstad og Elisabet García González eit seminar på UiO torsdag 10. mars.

Publisert 5. juni 2003 13:38

NTNU-studentane Endre Kvalheim og Anders Ytterland vann førstepremien på 250 000 kroner i Venture Cup 2003 med eit utaskjers oppdrettsanlegg. Anlegga som dei har utvikla skal bli meir effektive, meir automatiserte og større enn eksisterande anlegg. Førstepremien blei overrekt onsdag 4. juni.

Publisert 3. juli 2003 09:11

Ingen land kan ha ein identisk marknadsøkonomi eller planøkonomi. Alle modellane vil vera prega av dei nasjonale tradisjonane i dei landa dei blir brukte. Det er tesen til det internasjonale nettverket av vitskapsfolk som ser på samanhengen mellom kultur og økonomi.

Publisert 15. mai 2013 10:28

Norge ønsker å bli med som fullt medlem av Horisont 2020, EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram. Det varsler regjeringen i dag. Programmet starter i 2014. – Det er flott at det nå er tatt en avgjørelse, synes UiO-rektor Ole Petter Ottersen.