Nettsider med emneord «Internasjonalisering» - Side 12

Publisert 7. aug. 2009 13:21

– Ungdommar er like, anten dei kjem frå USA, Tibet eller Bosnia-Hercegovina, synest Madina Sulava frå Abkhasia. –Studiemiljøet har vore heilt fantastisk, meiner norskstudent Gunnar Xiakun frå Shen Yang i Kina. Begge er mellom dei 500 studentane som i går avslutta det seks veker lange opphaldet på Den internasjonale sommarskulen ved UiO.  

Publisert 26. aug. 2009 17:52

Arlind Kurtbegul er dyslektikar og strauk både i ordinær eksamen og i privatisteksamen i norsk trinn 3. Ingen fortalde han at han hadde rett til spesiell tilrettelegging. No har han levert inn ei klage.– Internasjonale studentar får god informasjon om tilrettelegging av eksamen, nesten betre enn norske studentar, seier seksjonssjef Guri Vestad i Studieavdelinga ved UiO.  

Publisert 1. sep. 2009 13:11

Regjeringa løyver 20 millionar kroner årleg i ti år til eit utvida forskingssamarbeid mellom Noreg og India. Det kunngjorde utanriksminister Jonas Gahr Støre då han lanserte regjeringa sin India-strategi fredag 28. august.  

Publisert 17. aug. 2009 12:21

Siden 1947 har 25 000 studenter fra hele verden tilbrakt sommeren ved Den internasjonale sommerskolen ved UiO. Nå er den populære skolen blitt tildelt Universitetets årlige pris for godt læringsmiljø.

Publisert 11. mars 2010 15:24

- Det er full oppslutnad om slutterklæringa om høgare utdanning i Europa og om Bologna-prosessen på ministermøtet i Budapest, seier forskingsminister Tora Aasland. I dag blei også Kazakstan med i Bologna-familien.

Publisert 16. mars 2010 13:33

Holbergprisen for 2010 går til historikeren Natalie Zemon Davis ved University of Toronto i Canada. Prisen har en verdi på 4,5 millioner kroner. – Hun er en av pionerene innen moderne kvinnehistorisk forskning, sier forskingsminister Tora Aasland i ei pressemelding.

Publisert 27. apr. 2010 13:15

Kunnskapsdepartementet og representanter for Russland har i dag signert avtaler om samarbeid innen høyere utdanning og meteorologi, går det fram av ei pressemelding.

Publisert 19. apr. 2010 17:16

Masterprogrammet ”International Community Health” ved Universitetet i Oslo får ein av to førstepremiar i konkurransen om årets ”Utdanningskvalitetspris” . – Dette er både gledeleg og morosamt, seier Vibeke Christie som er koordinator av studieprogrammet.  

Publisert 22. juni 2010 14:28

Fysikkprofessor Johan Moan får tildelt UiOs forskingspris for 2010. Det vedtok Universitetsstyret i dag. Det vedtok også å gi Formidlingsprisen til forskingsprogrammet Kulturell kompleksitet i det nye Noreg (Culcom) og å gi Læringsmiljøprisen til Internasjonale studieprogram ved Pedagogisk forskingsinstitutt.  

Publisert 17. juni 2010 12:55

Forestill deg et lysmikroskop som tar tredimensjonal film av aktiviteten i en levende celle, og som er så kraftig at det viser punkter helt ned til 40 nanometer. Norske forskere har fått prøve noen av verdens mest avanserte mikroskoper.  

Publisert 28. juni 2010 14:33

– I våre land blir menneskerettane brotne kvar dag. No ynskjer me å spesialisera oss endå meir på feltet, seier Emebet Getachew frå Etiopia og Richard Kabate frå Tanzania. Begge tar det aller første menneskerettskurset i regi av Den internasjonale sommarskulen ved UiO.  

Publisert 18. juni 2010 15:32

I 1976 fann arkeologar fire vikinghus og 40 000 fornminne i gata Coppergate i York. På grunnane rundt utgravingane blei museet Jorvik Viking Centre bygd. Det er no byens største turistattraksjon, konstaterer marknadsdirektør David Scott (t.h.) og viking Ragnar Olafsson.

Publisert 2. juli 2010 11:36

Birkeland senter skal bli den nye forskingsverkstaden i samarbeidet mellom Universitetet i Oslo og Institutt for energiteknikk (IFE) på Kjeller.– Målet er å vera i forskingsfronten for utviklinga av grønn teknologi, håpar UiO-rektor Ole Petter Ottersen og IFE-direktør Eva S. Dugstad.  

Publisert 19. aug. 2010 15:02

Byen York har ikkje berre eit vikingmuseum. Den har også eit studiesenter for norske studentar som vil perfeksjonera engelskkunnskapane sine. I dag er The Norwegian Study Centre ein del av University of York, opplyser nyleg avgått senterleiar, Angela Hasselgreen.

Publisert 11. juni 2010 10:22

Erasmus-programmet tilbyr no også teknisk/administrative tilsette ved europeiske universitet å delta i utveksling av tilsette.

Publisert 5. juli 2010 16:33

– Den internasjonale sommarskulen dreiv med internasjonalisering lenge før det blei eit prioritert mål for resten av universitetet. Difor er me stolte av sommarskulen vår, sa rektor Ole Petter Ottersen, då den 64. sesongen av sommarskulen blei opna i førre veke.

Publisert 4. aug. 2010 15:52

Reiser du med fly, varmer du opp kloden mer på kort sikt enn om du kjører samme distanse alene i en bil. Men på lengre sikt tar bilen over som transportsektorens største bidragsyter til global oppvarming. Det viser en ny studie av norske og østerrikske forskere, melder CICERO. 

Publisert 18. aug. 2010 13:08

Norsk historieforskning er innadvendt både i språk, tema, samarbeid og publiseringskanaler, ifølge Forskningsrådet. Hanne Hagtvedt Vik og Hilde Henriksen Waage har tatt tak i utfordringen og startet nettverket Oslo Contemporary International History Network.

Publisert 12. aug. 2010 15:16

Nordmenn er svært positive til europeisk forskningssamarbeid, viser en meningsmåling. Vi er jevnt over mer positive til slikt samarbeid enn innbyggerne i EU-landene, melder Forskningsrådet på sine nettsider. - EU-forskningen gir stor anerkjennelse, konstaterer forsker Aris Kaloudis ved NIFU-STEP.

Publisert 16. aug. 2010 14:17

Shanghai-rangeringen for 2010 er lagt fram. Universitetet i Oslo er nummer 75 på topp 100-listen over verdens beste universiteter. NTNU havner på en udifferensiert 201. – 300. plass. I Norden er UiO på fjerdeplass.

Publisert 3. sep. 2010 09:54

– Universitetsleiinga har gjort ein god jobb med å leggja eit solid, økonomisk fundament. Difor fryktar me ikkje at den økonomiske krisa vil råka oss, seier John Local, som er viserektor for forsking ved University of York.  

Publisert 8. sep. 2010 13:20

Harvard University er ikkje lenger på førsteplass på lista over verdas beste universitet. University of Cambridge har overtatt tetplassen på rangeringa frå Quackarelli Symonds Top University Ranking. Københavns Universitet (biletet)  er best i Norden, medan UiO plasserer seg som nummer 100 i verda.

Publisert 24. sep. 2010 11:29

Universitetet i Oslo kjem på 186. plass på rangeringa til Times Higher Education over dei beste universiteta i verda. – Dette heng ikkje på greip, seier rektor Ole Petter Ottersen.  

Publisert 31. aug. 2010 15:07

– Den albanske minoriteten i Makedonia vil ikkje læra seg makedonsk eller lata barna sine gå i klassar med makedonske barn. Det fremjar ikkje akkurat integrasjonen mellom folkegruppene i det landet, sa høgkommissær for minoritetar i Europa, Knut Vollebæk i ein samtale i regi av Norsk senter for menneskerettar.  

Publisert 3. sep. 2010 09:46

No råkar den økonomiske krisa også dei britiske universiteta. Dei må rekna med budsjettkutt på 35 prosent. Verre har dei ikkje hatt det sidan depresjonen i 1930-åra, skriv nettutgåva til Daily Mail.