Nettsider med emneord «Internasjonalisering» - Side 10

Publisert 7. aug. 2007 17:20

Helsingfors universitet har avansert tre plasser siden januar og ligger nå på 4. plass i Europa - og har dermed overtatt UiOs plass som det beste universitetet i Norden. Universitetet i Oslo er nå det sjette beste universitetet i Europa og nest best i Norden, ifølge rankinglista til spanske Webometrics. Undersøkelsen er foretatt i juli 2007 og bygger i stor grad på antall forskingsartikler på Internett.

Publisert 10. aug. 2007 15:25

Noreg bør etablera eit nasjonalt nettverk for Latin-Amerikakompetanse. Det er tilrådinga frå ei arbeidsgruppe nedsett av Utanriksdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Gruppa ynskjer også at det blir oppretta eit forskingsprogram og eit utvekslingsprogram øyremerkt Latin-Amerika.

Publisert 6. aug. 2007 11:18

- Det er rom for fleire sommarskular i Oslo, så lenge dei er supplement til kvarandre og ikkje blir kopiar. Det seier direktør Einar Vannebo i Den internasjonale sommarskulen ved UiO i ein kommentar til at både Handelshøgskolen BI og Universitetet for miljø- og biovitskap i år har hatt eigne sommarskular for første gong.

Publisert 22. aug. 2007 14:26

Den internasjonale sommarskulen kan i løpet av hausten bli nøydd til å flytta til Veglaboratoriet. - Me håpar at det kan finnast andre mellombelse løysingar, slik at me ikkje må flytta til Veglaboratoriet, seier direktør Einar Vannebo.

Publisert 24. sep. 2007 15:22

Norge skal være vertskap for sluttkonferansen etter Det internasjonale polaråret. Konferansen vil samle flere tusen polarforskere i Oslo i juni 2010. Det annonserte kunnskapsminister Øystein Djupedal 21. september.

Publisert 13. sep. 2007 15:10

Norske utviklingsforskere må i større grad holde politikere og embetsverk på en armlengdes avstand fordi den tette kontakten skader kvaliteten på forskningen. Dette mener et internasjonalt panel som nå har evaluert norsk utviklingsforskning, står det i en pressemelding fra Norges forskingsråd, som også har bestilt evalueringen. Utviklingsforskning skal gi ny kunnskap for fattigdomsreduksjon, utbredelse av menneskerettigheter og bærekraftig utvikling.

Publisert 7. sep. 2007 17:06

- Dette skal vera eit glimrande høve til å visa korleis kunnskap kan vidareforedlast i ein symbiose mellom universitet og næringsliv. Det seier innovasjonssjef Katrine Myhre og informasjonsansvarleg Marianne Torp i Birkeland Innovasjon, som inviterer alle interesserte til nyskapingsdag fredag 14. september i GlaxoSmithKline-bygningen i Forskningsveien.

Publisert 29. okt. 2007 14:56

- Det er nesten ingen av iranarane me har hatt kontakt med som støttar prestestyret, men også dei regimekritiske synest Iran skal ha eit atomenergiprogram. Og om USA går til åtak, vil alle gå saman om å forsvara landet sitt. Det er inntrykket persiskstudentane Harriet Toft og Magnus Aasrum sit igjen med etter eit seks veker langt studieopphald i Teheran.

Publisert 26. sep. 2007 11:39

Tiårsjubileet for starten på forskingssamarbeidet mellom Noreg og Sør-Afrika , Oslo Celebrations, skal 17. oktober markerast med eit moteshow på ein catwalk i foajeen i Georg Sverdrups hus (UB).

Publisert 26. okt. 2007 13:59

Fargerik haute couture og akrobatisk street dance i skjønn forening - og i tillegg god vin fra regnbuenasjonen. Det var det de 300 gjestene på det sørafrikanske moteshowet fikk oppleve rundt catwalken i vestibylen på Georg Sverdrups hus på Blindern sist uke.

Publisert 9. okt. 2007 15:41

Den norske sosiologiprofessor ved Universitetet i Oxford, Stein Ringen, slåss for mindre elitestyre og mer folkestyre i politikken, både i Norge og Storbritannia. Han er full av lovord for collegesystemet i Oxford, med røtter i middelalderen. Universitetet i Oslo sender hver høst en ny student til det britiske eliteuniversitetet. I år er det medisinstudent Sara Shah.

Publisert 3. okt. 2007 15:20

UiO får ein av tre nordiske nodar eller delmiljø av det europeiske forskingssenteret for molekylærbiologi (European Molecular Biology Laboratatory, EMBL). Det har hovudkvarter i Heidelberg i Tyskland. Den norske avdelinga får sete i Forskingsparken i Gaustadbekkdalen.

Publisert 30. okt. 2007 16:16

- En ny generasjon akademikere går tapt i Zimbabwe. Som en motkraft bør Universitetet i Oslo sette i gang et kriseinitiativ for å hjelpe zimbabwiske studenter og forskere, sier Anne Hellum, professor ved Institutt for offentlig rett.

Publisert 15. okt. 2007 15:32

Det norske koret Schola Cantorum gikk av med seieren i en internasjonal korkonkurranse i Tyskland søndag kveld. Schola Cantorum er et kammerkor tilknyttet Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Publisert 5. okt. 2007 13:20

- Ut ifra hvordan du definerer virkeligheten vil du også forholde deg, sier Elisabeth Eide, nyansatt forsker ved Culcom, og medredaktør av en ny rapport om karikaturstriden. Et slikt perspektiv mener hun kan være nyttig for at folk i en stadig mer diasporapreget verden skal kunne fungere sammen.

Publisert 15. nov. 2007 14:43

- Mange helse- og forskingsinstitusjonar har samarbeidsprosjekt med Russland, men få veit om kvarandre. No kan me treffast og dra nytte av dei ulike røynslene våre. Det seier Julia Ferkis, som er dagleg leiar for Russlandssenteret og ein av initiativtakarane til ein konferanse om forskingssamarbeidet mellom Russland og Noreg.

Publisert 22. nov. 2007 16:07

- Rettssikkerheten i USA er mer truet i dag enn i McCarthy-tiden. Vi ser en økt bruk av lover som gjør det mulig for politiet å overvåke personer kun på basis av mistanke. I hundre prosent av disse sakene er overvåkingen rettet mot muslimer, uttaler den amerikanske jussprofessoren Khaled Abou El Fadl. Han er årets vinner av UiOs Eitingerpris.

Publisert 12. nov. 2007 16:38

Til tross for at menneskerettighetssituasjonen i Kina forverres fram mot OL neste år, skjer det mye positivt når det gjelder menneskerettighetsutdanningen og lovreformer i kjemperiket. Norsk senter for menneskerettigheter har de siste ti årene spilt en viktig rolle i så henseende.

Publisert 19. nov. 2007 16:33

Astronaut Buzz Aldrin, menneske nummer to på månen, ble nummer én på Astrofestivalen sist søndag.

Publisert 20. nov. 2007 16:28

I dei fire åra frå 2004 til 2007 har seksten store forskingsprosjekt på UiO sett på samansmeltinga av digitale og tradisjonelle medium. Dei har blant anna forska på korleis nye teknologiar og medium endrar relasjonar og identitet, kommunikasjon og kunnskapsformer i samfunnet. Denne veka skal dei oppsummera resultata sine på ein internasjonal konferanse på Blindern.

Publisert 29. nov. 2007 11:31

Det tyske energikonsernet E.ON Ruhrgas gir 14 millioner kroner til norsk-tysk forskningssamarbeid. De 14 millionene markerer 30-årsdagen for selskapet Ruhrgas' første kjøp av norsk gass, og kommer på toppen av om lag 90 millioner kroner som selskapet tidligere har gitt til stipend og annet forskningssamarbeid, melder Forskningsrådet.

Publisert 9. nov. 2007 11:13

Universitetet i Oslo har falle 11 plassar sidan i fjor og 50 plassar sidan 2005 på den siste universitetsrankinga frå avisa The Times. UiO ligg no på 188. plass av dei 200 universiteta på lista, melder Teknisk Ukeblads nettutgåve. - Det er alltid leit å ramla nedover, men desse rankingane fortel jo ikkje alt, seier UiO-rektor Geir Ellingsrud til Uniforum.

Publisert 14. nov. 2007 14:08

- Antikken er underernært i Norge. Men i en tid med intellektuell desorientering, som vi opplever i dag, trenger vi antikkens filosofi mer enn noen gang, erklærer den nye bestyreren for Det norske institutt i Athen, Panos Dimas.

Publisert 6. nov. 2007 16:44

Førstebibliotekar José Maria Izquierdo ved Universitetsbiblioteket er valt til leiar for dei 17 000 medlemane til den internasjonale foreininga for spansklærarar (FIAPE). - Hovudmålet mitt er å få fleire til å ta i bruk moderne undervisningsmetodar, seier Izquierdo til Uniforum.

Publisert 10. des. 2007 09:43

Klimaendringer, konflikt og mulige løsninger står i fokus når norske forskere møter fredsprisvinnerne Al Gore og Rajendra Pachauri i Gamle festsal, Domus Academica, tirsdag 11. desember klokka 17.15. Møtet blir overført på direkten av NRK Fjernsynet, melder Cicero som arrangerer møtet i samarbeid med Universitetet i Oslo, Miljøverndepartementet, Statens forurensingstilsyn og CIENS (Forskningssenter for miljø og samfunn).