Nettsider med emneord «Internasjonalisering»

Publisert 1. okt. 2001 10:51

Forskingsprogrammet NUFU har tildelt 254 millionar kroner til 49 ulike prosjekt for vidare styrking av forskings-kompetansen ved universiteta i nokre av verdas fattigaste land.

Publisert 4. des. 2001 17:09

Leseforståelsen blant norske 15-åringer ligger om lag på gjennomsnittet av OECD-landene, men er klart dårligere enn i vårt naboland Finland. Det er samtidig registrert større forskjeller i Norge enn i mange andre land mellom de beste og de svakeste, og norske elever mener lærerne i liten grad stiller krav til dem.

Publisert 20. mars 2002 16:15

- Det er ikkje sant at folk berre vil underhaldast til døde. Meir enn tre millionar TV-sjåarar har nemleg vore innom Kunnskapskanalen på NRK1 dei siste undervisningsåra, slår prosjektkoordinator Arild Boman ved InterMedia fast med ettertrykk.

Publisert 19. apr. 2002 11:09

Professor Cathrine Fabricius Hansen ved Germanistisk institutt, UiO er tildelt den tyske Jacob og Wilhelm Grimm-prisen for 2002. Prisen er på 5000 euro og blir delt ut av Den tyske akademikarutvekslingstenesta (Deutschen Akademischen Austtauschdienstes (DAAD).

Publisert 16. aug. 2002 09:41

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit besøker fredag 16. august Universitetet i Oslo for å møte mastergradsstudent Yordanos Mequanint Tiruneh fra Etiopia. Stipendet hennes er finanisiert av UiOs bryllupsgave til kronprinsparet.

Publisert 4. okt. 2002 16:26

For første gang i Norge vises nå en enestående utstilling av bøker, manuskripter, kart og stikk fra verdens nest største bibliotek. Det skjer når utstillingen av bøker og kulturskatter fra Det russiske statsbibliotek åpnes av statssekretær Yngve Slettholm og Russlands visekulturminister Vladimir S. Malisjev i Georg Sverdrups hus fredag 11. oktober.

Publisert 27. nov. 2002 11:18

Femten prosjekter ble tildelt midler i NUFU-programmet på programstyrets møte 22. november. Av de tre prosjektene fra UiO som får støtte, er to lokalisert ved Addis Ababa University i Etiopia og det tredje ved University of Zimbabwe. Tredje programperiode, 2002 - 2006, finansierer dermed i alt 65 samarbeidsprosjekter knyttet til forskning og forskerutdanning mellom institusjoner i Nord og Sør. Det går fram av ei pressemelding fra Senter for internasjonalt universitetssamarbeid (SiU).

Publisert 9. feb. 2004 13:46

Norsk Studentunion kritiserer Universitetet i Bergen for å ha levert en liste med informasjon over 500 internasjonale studenter fra land utenfor EU/EØS-området og Nord-Amerika til Politiets sikkerhetstjenete. NSU mener at en slik liste vil bidra til å skape en kollektiv mistenkeliggjøring av internasjonale studenter som gruppe, går det fram av en pressemelding.

Publisert 23. aug. 2004 11:12

Utdannings- og forskningsdepartementet har oppnevnt professor dr. med. Astrid Nøklebye Heiberg som ny leder av Den norske UNESCO-kommisjonen. Nøklebye Heiberg (født 1936) er professor i psykiatri og arbeider ved Universitetet i Oslo.

Publisert 13. okt. 2004 15:25

UiOs menneskerettighetspris, Lisl og Leo Eitingers pris , er tildelt professor Theo Van Boven ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Maastricht.

Publisert 7. okt. 2004 13:26

Førstkommende lørdag overtar UiO-professor Gunnar Tellnes formannsvervet i den europeiske folkehelseforeningen EUPHA. Tellnes er både professor og seksjonsleder ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo, og leder av EUPHA i Norge (Norsk forening for samfunnshelse). Dette markerer avslutningen av EUPHAs konferanse om urbanisering og helse i Oslo denne uken.

Publisert 25. jan. 2005 16:16

Nederlendaren Theo van Boven får i morgon onsdag 26. januar utdelt UiOs menneskerettspris, Lisl og Leo Eitingers pris. Han får prisen for den langvarige innsatsen sin mot tortur, forsvinningar og andre brot på menneskerettane. Prisen blir delt ut i Gamle Festsal i Urbygningen i morgon kl. 17.00.

Publisert 18. jan. 2005 13:36

Den tyske forfatteren Günter Grass var i storform da han 13. januar leste fra sin bok "Mitt århundre" i Universitetets Aula.

Publisert 18. mai 2005 15:33

Torsdag 19. mai åpner utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet Bologna-prosessens ministerkonferanse om høyere utdanning i Bergen. 50 ministre fra 45 land er påmeldt til konferansen. Bologna prosessen er det europeiske samarbeidet som nå pågår med sikte på et felles område for høyere utdanning innen 2010.

Publisert 28. sep. 2005 10:34

Teologiprofessor Halvor Moxnes, UiO, blir utnemnt til æresdoktor ved Københavns Universitet 17. november. Han blir ein av åtte framifrå utanlandske forskarar som får denne æra i år.

Publisert 27. okt. 2005 10:29

For å bevare norsk som nasjonalspråk her i landet må særlig næringsliv og universiteter skjerpe seg og bruke mer norsk. Det mener utvalget som torsdag 27. oktober legger fram en ny språkstrategi i Norge, skriver ntb.

Publisert 2. des. 2005 14:41

Dr. psychol. Nora Sveaass, UiO, ble 30. november valgt som nytt medlem av FNs torturkomité under statspartsmøtet for FNs torturkonvensjon i Genève. - Jeg er svært glad for å kunne gratulere Nora Sveaass med valget som medlem av FNs torturkomite, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding fra Utenriksdepartementet.

Publisert 30. apr. 2007 11:52

Professor Terje Tvedt ved Universitetet i Bergen får Fritt Ord-prisen for sine uredde meninger om hvordan norske bistandsmillioner virker på U-landene som får dem, melder NRK. I sin begrunnelse sier Institusjonen Fritt Ord at Tvedt på faglig grunnlag har problematisert den norske bistands- og fredspolitikken.

Publisert 26. juni 2019 14:10
Publisert 11. des. 2014 12:00

Universitetet i Oslo og den norske regjeringa må engasjera seg for å betra forholda for universitetstilsette i Pakistan, skriv ansvarleg redaktør Martin Toft.

Publisert 13. mars 2015 14:48

Gjennom den «indremedisinske analysen» av UiO som desse gruppene skal utføra på vegner av Universitetsstyret, kan det koma fram gode forslag som kan gjera UiO til ein betre stad å vera for både forskarar, studentar og andre tilsette, skriv ansvarleg redaktør Martin Toft om oppfylginga  av rapporten til den internasjonale strategiske rådgjevingsgruppa (SAB) .

Publisert 23. apr. 2015 15:13

Det er viktig og flott at UiO no set i gang ein ekstra innsats for å spreia bodskapen om alle studieplassane ved utanlandske universitet som står til disposisjon for UiO-studentar, skriv ansvarleg redaktør Martin Toft.