Nettsider med emneord «Internasjonalisering» - Side 18

Publisert 22. jan. 2014 13:39

Den formelle, men tungrodde tilsetjingsprosessen i offentleg sektor hindrar diskriminering av jobbsøkjarar med utanlandske namn som har oppvekst og utdanning frå Noreg. Det er konklusjonen i Arnfinn H. Midtbøens doktoravhandling i sosiologi på UiO.

Publisert 21. jan. 2014 16:59

UiOs system for kvalitetssikring av utdanninga bør bli godkjent av NOKUT. Det er rådet frå komiteen som har utført ei evaluering av utdanningskvaliteten på UiO. Komiteen er likevel ikkje nøgd med ordninga med tilsynssensor og kvalitetssystemet for forskarutdanninga.

Publisert 20. des. 2013 14:43

Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet skal i eit felles møte på nyåret ta opp kravet frå medisindekanane og UiO-leiinga om å innføra obligatorisk testing av alle legar med utdanning utanfor EU/EØS. Det stadfestar statssekretær Bjørn Haugstad overfor Uniforum.

Publisert 19. des. 2013 12:43

Manglande testing av legar med utdanning utanfor EU/EØS kan gå utover pasienttryggleiken. Det går fram av eit brev dei fire medisindekanane i Noreg har sendt til Helse- og omsorgsdepartementet. Dei krev at alle må bestå den medisinske fagprøven for å få autorisasjon.

Publisert 19. des. 2013 00:09

Skildringa av  funnet av eit mogleg mikrokontinent mellom Madagaskar og India var ein av dei ti mest lesne artiklane i Nature i år. Artikkelen er skriven av mellom andre UiO-professorane Trond H.Torsvik og Bjørn Jamtveit.

Publisert 17. des. 2013 15:55

Demokratiprogrammet i Indonesia og utviklinga av helseinformasjonssystem i utviklingsland (HISP) får karakteren framifrå i NORADs siste årsrapport. Desse UiO-prosjekta har fremja demokratiutvikling og gjort helsetenester meir tilgjengelege.

Publisert 12. des. 2013 15:45

Helsedirektoratet hadde i går det første møtet med Det medisinske fakultetet om kva som skal skje med fagprøven for utanlandsmedisinarar. Statens autorisasjonskontor for helsepersonell var også på plass.

Publisert 11. des. 2013 14:52

Den nordiske modellen kan bli tema for ei ny tverrfakultær forskingssatsing på UiO.– Internasjonalt er det stor interesse for dei gode samfunna i Norden, seier HF-dekan Trine Syvertsen og SV-dekan Fanny Duckert.

Publisert 6. des. 2013 15:53

– Nelson Mandela var eit fantastisk menneske og ein stor statsmann. Sør-Afrika vil likevel klara seg fint utan han som eit levande ikon. Det trur SV-dekan Fanny Duckert som har hus i landet og familie med røter i Sør-Afrika.

Publisert 5. des. 2013 00:42

–Det er skuffande at fri forskingsstøtte ser ut til å liggja på nullvekstnivå, bortsett frå satsinga ”Unge talent”, seier UiO-rektor Ole Petter Ottersen i ein kommentar til Forskingsrådets forslag til forskingssatsingar i 2015.

Publisert 4. des. 2013 00:40

Brasils regjering oppfordrer mange studenter til å studere ved gode universiteter utenlands og får støtte til dette. Flere av Brasils egne universiteter holder også høy klasse internasjonalt. Ett av dem er Pontifical Universidade Catolica i Rio de Janeiro,

Publisert 3. des. 2013 12:44

Norske skoleelever har aldri vært dårligere i matematikk, melder TV2 som refererer fra den ferske PISA-undersøkelsen som legges fram i dag. Norge scorer litt over middels i lesing og under snittet i naturfag.

Publisert 28. nov. 2013 01:15

Venstres og KrFs stortingsgrupper går imot regjeringens forslag om å utrede innføring av skolepenger for studenter utenfor EØS og Sveits. Det er klart etter gruppemøtene til de to partiene onsdag kveld. Studentleder Ole  Magnussen Rydje jubler.

Publisert 26. nov. 2013 15:41

Både studentene, universitetene og høgskolene ønsker fortsatt gratis utdanning for alle i Norge. Norsk studentorganisasjon og Universitets- og høgskolerådet går sterkt ut mot regjeringens forslag om å utrede innføring av studieavgift for studenter utenfor EØS og Sveits.

Publisert 26. nov. 2013 15:11

– Internasjonal ranking har kommet for å bli, men datagrunnlaget kan være svakt og slå ulikt ut. En topp 100-plassering på Shanghai- eller THE-rankingen er neppe noen god og relevant målestokk for de fleste, sier ekspedisjonssjef Toril Johansson i Kunnskapsdepartementet.

Publisert 22. nov. 2013 14:48

Fred Kavli, grunnleggeren av The Kavli Foundation og den prestisjetunge Kavliprisen, døde torsdag. Kavli ble 86 år gammel.

Publisert 21. nov. 2013 00:15

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell har avlyst den medisinske fagprøven for utanlandsmedisinarar i 2014. Medisindekanen ved UiO fryktar no at legar kan få autorisasjon utan bestått fagprøve.

Publisert 20. nov. 2013 15:04

– Draumen min er å etablera verdas menneskerettsdomstol, seier den austerrikske juristen Manfred Nowak som sist måndag fekk utdelt UiOs menneskerettspris for 2013

Publisert 15. nov. 2013 13:39

– Vaksiner aukar talet på barn som overlever fram til femårsalderen. Det sa Bill Gates då han saman med rektor Ole Petter Ottersen møtte ein fullsett Gamle festsal med entusiastiske studentar, UiO-tilsette og andre inviterte.

Publisert 15. nov. 2013 10:22

Fremtiden er også trolig gratis, digital og lett tilgjengelig. Men kan Massive Open Online Courses virkelig revolusjonere høyere utdanning?

Publisert 13. nov. 2013 10:21

Terrorister og klimaendringer har én ting til felles: Ingen av dem respekterer landegrensene. – Norge og USA har flere felles utfordringer, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen da han åpnet Transatlantic Science Week i går.

Publisert 12. nov. 2013 11:24

Førstkomande fredag deltar Microsoft-grunnleggjaren Bill Gates i ein samtale om global helse med helseminister Bent Høie og UiO-rektor Ole Petter Ottersen i Gamle festsal i Urbygningen i sentrum. UiO oppfordrar alle til å senda inn spørsmål til Bill Gates på hashtag #GlobalUiO.

Publisert 1. nov. 2013 14:17

Vaktselskapet NOKAS har kjøpt opp G4S i Noreg. Selskapa har konkurrert om å få vakttenester frå UiO. – Det kan gjera det enklare å ta ei avgjerd, trur eigedomsdirektør Per Erik Syvertsen .

Publisert 31. okt. 2013 16:21

– Statoils oljesandprosjekt i Canada er eit godt døme på brotsverk mot naturen. Det meiner advokaten og aktivisten Polly Higgins . Statoil svarar at dei ryddar opp etter seg. Denne hausten er Polly Higgins gjesteforskar på Universitetet i Oslo.

Publisert 21. okt. 2013 10:28

Arbeidet med å gje folk i Zimbabwe skriftspråk tufta på deira eigne talemål, har hatt god nytte av samarbeidet med Norsk Ordbok. Det har også hausta frukter av røynslene til Ivar Aasens ordboksarbeid for 150 år sidan.