Nettsider med emneord «Internasjonalisering» - Side 17

Publisert 29. apr. 2014 16:27

UiO-rektor Ole Petter Ottersen møter Dalai Lama og ynskjer han velkommen til Arne Næss-symposiet i Chateau Neuf torsdag 8. mai. – Det offisielle Noreg burde også ta imot Dalai Lama på ein verdig måte, seier han til Uniforum.

Publisert 24. apr. 2014 14:02

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) ber UiO revurdere beslutningen om å trekke seg ut av Fransk-norsk senter for utveksling og samarbeid i Caen.

Publisert 14. apr. 2014 15:33

Tre av de fire største utdanningsinstitusjonene i Norge har ingen overordnede etiske retningslinjer for internasjonalt samarbeid. — Ytterst problematisk, mener førsteamanuensis Lars Gule ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Publisert 7. apr. 2014 10:28

– Dette minner om en instrumentell enøydhet. Her er det noen som er opptatt av å markere en linje i sikkerhetspolitikken. De kan komme i skade for for å gå lenger enn det er dekning for i sanksjonsreglene, mener pensjonert jussprofessor Jan Fridtjof Bernt ved Universitetet i Bergen.

Publisert 3. apr. 2014 00:44

Modellen for samarbeid med Universitetet i Caen er dessverre veldig dyr, meiner instituttleiar Karen Gammelgaard ved ILOS. Ho støttar framlegget om å trekkja UiO ut.

Publisert 2. apr. 2014 15:20

Vestlige akademikere bør vurdere akademisk boikott av Russland. Det er skremmende hvordan enkelte russiske forskere støtter Putins aggressive politikk, mener professor Iryna Lukianenko fra Universitetet i Bergens samarbeidsuniversitet i Kiev.

Publisert 2. apr. 2014 14:50

Det vil vera til stor skade for samarbeidet mellom Noreg og Frankrike om UiO trekkjer seg ut av Studiesenteret i Caen, slik eit utval nedsett av universitetsleiinga går inn for. Det meiner eit nesten samla fagmiljø i fransk, som vil hindra at UiO bryt ut av universitetssamarbeidet.

Publisert 2. apr. 2014 12:57

Det norske instituttet i Athen og Studiesenteret i Caen bør ikkje lenger vera ein del av porteføljen til Universitetet i Oslo. Det går fram av ein rapport frå eit utval som har gått gjennom sentra på oppdrag frå UiO-leiinga.

Publisert 26. mars 2014 11:07

Norske forskere reagerer sterkt mot de 529 dødsdommene som ble avsagt mot medlemmer av Det muslimske brorskap i Egypt denne uken. Også regjeringen ved utenriksminister Børge Brende protesterer mot dommene.

Publisert 25. mars 2014 15:29

Uppsala-rektor Eva Åkesson opplevde eit ope opprør mot leiarstilen sin frå tre viserektorar og åtte dekanar. Dei kravde at ho måtte gå. Etter at fleirtalet i styret for Uppsala universitet tok henne i forsvar, har fleire av opprørarane trekt seg frå verva sine.

Publisert 25. mars 2014 10:11

PST opplever ikke at samarbeidet mellom sikkerhetstjenesten og utdanningsinstitusjonene er mangelfullt, men variabelt. – Dette er ingen terrorjakt i universitetskorridorene, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST.

Publisert 24. mars 2014 10:35

UDI har pålagt NTNU-stipendiaten Mahdi Ghane å komme seg ut av landet i løpet av tirsdag. I går tok han farvel med Trondheim og startet reisen tilbake til hjemlandet.

Publisert 20. mars 2014 14:13

PST mener universitetene har et ansvar for at sensitiv kunnskap ikke kommer på avveie. Tjenesten utfordrer lærestedene til å diskutere om de er sitt ansvar bevisst.

Publisert 18. mars 2014 12:14

Tekna mener situasjonen for iranske stipendiater ikke er akseptabel. Nå vil den lokale fagforeninga at NTNU-ledelsen skal ta affære.

Publisert 13. mars 2014 15:26

Dei amerikanske advokatane til Guantanamo-fangen Mustafa Al-Hawsawi kom nyleg til PluriCourts - Senter for forsking om internasjonale domstolar sin legitimitet ved UiO for å få gode argument til forsvaret av klienten sin.

Publisert 10. mars 2014 11:56

PST får oversendt visumsøknadene fra iranske studenter og forskere hvis disse søker seg til problematiske fagområder ved universitetene. Lista over slike fagområder er lang.

Publisert 6. mars 2014 16:33

Supermerkevarene innen global akademia rager hals og hode over konkurrentene. Men det er viktige, globale trender å merke seg – og ikke bare at Norden knapt er å se blant de 100 mest renommerte universitetene i verden.

Publisert 5. mars 2014 12:58

– Russlands intervensjon i Ukraina er den viktigaste testen EU har hatt i heile si levetid. Det sa Europaminister Vidar Helgesen på ARENA-forelesinga på UiO i går.

Publisert 4. mars 2014 10:44

Denne veka opna Grunnlovsveka på Universitetet i Oslo. Det blei markert i går måndag 3. mars ved at rektor Ole Petter Ottersen  la ein krans rundt hovudet på Eidsvollsmannen og universitetsprofessoren Georg Sverdrup i Georg Sverdrups hus.

Publisert 3. mars 2014 16:55

Norsk studentorganisasjon (NSO) og Den europeiske studentorganisasjonen (ESU) fordømmer det russiske angrepet på Ukraina og okkupasjonen av Krim-halvøya. De krever at Ukraina selv får stake ut sin egen fremtid.

Publisert 26. feb. 2014 15:21

Næringslivets behov for kompetanse i fremmedspråk, var blant temaene på seminaret «Fremmedspråkene – hvor står vi». Jonas Gahr Støre var en av innlederne på arrangementet.

Publisert 19. feb. 2014 11:01

NTNU i Trondheim er på 136. plass mellom dei universiteta i verda som er mest synlege på nett. UiB fylgjer på 154. plass, medan UiO plasserer seg som nummer 167. Det viser den siste målinga frå Webometrics.

Publisert 12. feb. 2014 15:53

Menneskenes helse må prioriteres sterkere, er hovedbudskapet i en rapport utarbeidet av kommisjonen som har fått navnet The Lancet-University of Oslo Commission of Global Governance of Health. UiO-rektor Ole Petter Ottersen har vært kommisjonsleder.

Publisert 12. feb. 2014 14:49

Uruguay er det aller beste landet å bu i i Latin-Amerika. Grunnen er at det er landet som har det mest grunnfesta demokratiet, opplyser Marta Lagos som leier statistikkbyrået Latinobarómetro i Chile. Dei har undersøkt økonomi, demokrati og livskvalitet i Latin-Amerika.

Publisert 28. jan. 2014 16:53

Hvorfor når ikke norske universiteter opp i internasjonale rangeringer som Times og Shanghai? Nå vil Kunnskapsdepartementet ha forskningsbaserte svar og forslag til tiltak, melder På Høyden.