Nettsider med emneord «Internasjonalisering»

Ein universitetsbygning i Budapest
Publisert 15. aug. 2022 04:30

Det sentraleuropeiske universitet i Budapest valde å flytta til Wien. Grunnen var at den ungarske regjeringa ville nekta universitetet retten til å dela ut vitnemål til studentar i Ungarn. Uniforum har besøkt det gamle hovudkvarteret.

Portrett av en mann
Publisert 10. aug. 2022 11:00

Denne uken går tidenes første Circle U.-sommerskole på UiO av stabelen. Det er flott å kunne ønske velkommen masterstudenter fra hele 27 forskjellige nasjonaliteter, fra åtte av alliansens partneruniversiteter. 

Portrett av ein mann
Publisert 16. mai 2022 17:17

Den dødsdømte svensk-iranske forskaren Ahmadreza Djalali har sete i Evin-fengselet i Iran sidan han blei arrestert i 2016. No melder iranske styresmakter at han kan bli avretta førstkomande laurdag, men vurderer ei utsetjing. – Dette er gisseltaking og utpressing, seier Karolinska-rektor Ole Petter Ottersen.

Portrett av ein mann ute på ein terrasse
Publisert 6. mai 2022 04:30

Frå 6. til 16. juli kjem 600 ungdomar frå heile verda til Oslo for å delta i Matematikk-OL. No etterlyser UiO studentar som kan vera vertar for deltakarane. – Dei skal få lønn for jobben, lovar UiO-rektor Svein Stølen.

Ei kvinne står i ein passasje i Budapest
Publisert 12. apr. 2022 04:30

– Me hadde kurs i kjønnsstudiar og eit institutt for kjønnsstudiar, men dei blei alle nedlagde eller stengde. Det seier universitetslærar Móna Dánél som underviser i samtidslitteratur på Ungarns eldste og største universitet. Studentane hennar aksjonerer for lærarane.

Publisert 9. mars 2022 04:30

Kva skal til for at akademia skal bli meir likestilt, inkluderande og mangfaldig? For å få nokre  svar på det, arrangerer stipendiatane Ingvild Badhwar Valen-Sendstad og Elisabet García González eit seminar på UiO torsdag 10. mars.

Publisert 23. feb. 2022 15:52
Ei kvinne og ein mann sit ved eit langbord
Publisert 23. feb. 2022 14:52

Rektor Svein Stølen ber regjeringa samarbeida med andre land om eksportkontroll av kunnskapsoverføring: – Me kan laga ein arena der me samhandlar med Sverige, Finland, Danmark og Island og dei baltiske landa.

Publisert 31. jan. 2022 17:22

– Joe Biden ser ikkje ut til å vilja bruka politisk kapital på å endra USAs Cuba-politikk etter at han overtok som president etter Donald Trump. Det er det aller tristaste med utviklinga i Latin-Amerika i dag, seier professor Benedicte Bull på Senter for utvikling og miljø på UiO. Men for Chile har ho håp.

Portrett av en mann med briller
Publisert 28. jan. 2022 10:24

Universitetet i Oslo hentet inn 1,7 milliarder kroner fordelt på 256 prosjektdeltakelser fra Horisont 2020, og var dermed best av universitetene. Forskningsinstituttet SINTEF har skaffet over 2,2 milliarder kroner.

Portrett av ein mann med briller og dress
Publisert 11. nov. 2021 04:30

– Når det gjeld brot på akademisk fridom, er sjølvsagt det mest alvorlege det som skjer i Ungarn med presset mot Det europeiske universitetet og lagnaden for kjønnsstudiar. Det seier Jan Palmowski, generalsekretær i The Guild til Uniforum.

Portrett av en mann
Publisert 10. nov. 2021 11:15

UiO får tildelt penger til fire akademiske samarbeidsprosjekt med blant andre  Etiopia, Tanzania, Cuba, Colombia og Peru. Til sammen deler regjeringen ut 178 millioner kroner til 26 prosjekter. 

Portrett av ein mann med briller
Publisert 3. nov. 2021 13:03

Universitetet i Oslo er nummer 76 på lista over dei 606 universiteta som har høgast kvalitet på dei humanistiske faga, viser ei heilt ny rangering.  HF-dekan Frode Helland er svært glad.

Eit portrett av ei kvinne
Publisert 31. okt. 2021 12:21

Det finnes mange former for kompetanse, og mange typer behov for kunnskap.

Ein mann med headset set framfor eit bord med to PC-ar
Publisert 28. okt. 2021 11:17

Folk i 160 land har lytta på podkasten til  UiO-professor Dan Banik.

– Koronapandemien gav meg ideen, fortel han.

En hylle med vitenskapelige tidsskrifter
Publisert 26. okt. 2021 13:04

– De profittsøkende forlagene vinner, advarer ekspert.

Publisert 25. okt. 2021 12:17

Er det for mange utlendinger i norsk akademia? – Et mangfold av nasjonaliteter fremmer forskningskvalitet, fastslår Edvard Moser.

Portrett av ein mann med briller på eit kontor
Publisert 21. okt. 2021 16:30

Det ville vore fint om i det minste våre akademikarar greier argumentere sakleg utan bruk av brunskvetting. Skulle ikkje i staden vi vere dei som viste samfunnet kva sakleg drøfting er?

Portrett av ein mann i ein park
Publisert 14. okt. 2021 08:56

UiO-professor Jan Helge Solbakk meiner det er ei uheldig timing med debatt om auken i talet på utanlandske forskarar, samtidig som ein ser politiske strøymingar i ei brunare retning i Europa. Han får motbør frå professorkollega Øyvind Østerud.

Portrett av ein mann med skjegg og briller
Publisert 18. aug. 2021 14:13

Afrikanske forskarar har ikkje råd til å betala prisen for open tilgang. Derfor må EU og Norad bidra økonomisk til dette, meiner biologiprofessor Nils Chr. Stenseth på Universitetet i Oslo. Norad-direktøren reagerer positivt på oppfordringa.

Ei kvinne står framfor Universitetsbiblioteket på Blindern
Publisert 15. aug. 2021 15:00

Københavns Universitet og Karolinska Institutet er dei einaste nordiske universiteta som slår UiO på Shanghai-rankinga. UiO er nummer 61 på verdsrangeringa, ein plass ned frå i fjor. 

En kvinne og eg mann står midt på gulvet på et kontor
Publisert 6. aug. 2021 14:05

Internasjonalt samarbeid er viktig for utvikling og spredning av kunnskap. Vi kan verken som forskere eller samfunn isolere oss. Den pågående pandemi viser dette med all tydelighet.

Ein svær bygning med svære vindauge
Publisert 2. aug. 2021 04:30

Universitetet i Oslo er nummer 19 mellom dei beste europeiske universiteta som også har størstedelen av forskingsartiklar og forskingsfunn ope tilgjengelege på nett. I Norden er UiO nummer tre.