Nettsider med emneord «Innovasjon» - Side 2

Publisert 20. aug. 2014 11:14

 

Er du student og har en god forretningsidé som du ikke helt vet hvordan du skal sette ut i livet? Vinnere av gründerkonkurranse får hjelp til å skape bedrift.

Publisert 18. feb. 2014 16:06

Fem forskningsmiljøer fra medisin, geolog, kjemi, ernæringsvitenskap   og informatikk ved UiO vil gjerne bli senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). 15 nye SFI-er skal starte opp i 2015, melder Forskningsrådet.

Publisert 17. des. 2013 15:55

Demokratiprogrammet i Indonesia og utviklinga av helseinformasjonssystem i utviklingsland (HISP) får karakteren framifrå i NORADs siste årsrapport. Desse UiO-prosjekta har fremja demokratiutvikling og gjort helsetenester meir tilgjengelege.

Publisert 15. mai 2013 10:28

Norge ønsker å bli med som fullt medlem av Horisont 2020, EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram. Det varsler regjeringen i dag. Programmet starter i 2014. – Det er flott at det nå er tatt en avgjørelse, synes UiO-rektor Ole Petter Ottersen.

Publisert 14. feb. 2013 15:22

UiOs utstyr til videomøter er ofte ledig. Grønt UiO har ansatt to studenter for å hjelpe folk i gang.

Publisert 13. feb. 2013 15:44

Noreg kan gå glipp av nye oppfinningar fordi doktorkandidatar ikkje har tid til å kommersialisera funna sine. UiO og Inven2 håpar eit eige stipend vil gjera noko med dette.