Nettsider med emneord «Informasjonsavdelinga»

Publisert 24. jan. 2013 16:23

I 50 år har Universitetet i Oslo drive med profesjonell formidling av aktivitetane sine. Det som begynte som Kontoret for opplysningsarbeid i 1962, er i dag blitt Kommunikasjonsavdelinga.  

Publisert 1. des. 2011 09:32

Økonomiske kutt i Uniforum og utfordringer med rollen som ansvarlig redaktør i På Høyden kom fram som eksempler da Akademisk forum inviterte til debatt om universitetenes informasjonsvirksomhet.

Publisert 27. sep. 2011 11:07

Siv Nordrum sluttar som kommunikasjonsdirektør ved Universitetet i Oslo frå årsskiftet. Etter det Uniforum kjenner til, går ho til ei nyoppretta stilling som kommunikasjonsdirektør i Statistisk sentralbyrå.

Publisert 12. sep. 2011 10:29

Makt og kommunikasjon er to sider av samme sak. En leder som bare søker makt, vil ikke åpne opp for kommunikasjon.

Publisert 18. mai 2011 13:51

Det er 24 årsverk i Kommunikasjonsavdelingen, og antallet har sunket de siste årene. Seks av disse årsverkene tilhører universitetets sentralbord. Tilbake står 18 årsverk.

Publisert 16. feb. 2011 13:51

Universitetet i Oslo har no laga ein Ver varsam-plakat og ei rettleiing for god og fornuftig bruk av sosiale medium . – Grunnen er at ein del er usikre på kva reglar som gjeld, seier kommunikasjonsdirektør Siv Nordrum.

Publisert 29. juni 2010 14:41

Universitetet i Oslo reklamerer ikkje lenger med ”Norges ledende universitet”, men med ”et ledende europeisk universitet” på nettstaden sin.  – Koplinga til strategiplanen ligg bak skiftet, seier rektor Ole Petter Ottersen til Uniforum.

Publisert 23. juni 2010 18:18

– Vi erkjenner fullt ut at andre norske universiteter og utdanningsinstitusjoner er bedre enn oss på flere felt. Men det må være lov å peke på institusjonens generelle styrke, sier rektor Ole Petter Ottersen.

Publisert 23. juni 2010 11:17

UiO vil gjerne ha flere til å studere ved ”Norges ledende universitet”. UMB-rektor Knut Hove mener UiO på denne måten har startet en vulgærmarkedsføringskonkurranse som ikke bygger opp respekt for akademiske verdier.

Publisert 17. juni 2010 12:12

Dagens rektorat lovde at UiO skulle bli endå meir synlege i media om dei fekk styra universitetet. Nesten eitt år etter ser det ut til at dei har lykkast med det.

Publisert 5. feb. 2010 15:29

Informasjonsavdelingen har fått nytt navn, Kommunikasjonsavdelingen. – Det nye navnet dekker bedre det vi driver med. Det er også et signal om at vi ønsker dialog og åpne dører til universitetet og samfunnet, forklarer kommunikasjonsdirektør Siv Nordrum.

Publisert 4. des. 2009 16:06

Universitetet i Oslo kunne i dag presentera sin nye grafiske profil. – Apollonseglet frå 1835 er framleis med, men det er blitt raudt, og streken er gjort tydelegare slik at den er betre tilpassa webben, seier Hanne Utigard som er grafisk designar i Informasjonsavdelinga.  

Publisert 2. des. 2009 09:57

De aller fleste har et eller annet å lære om språk, ifølge UiOs webredaktør Hildegunn Lunden. Nå kan du lære av de beste: Arne Torp, Svein Lie og Eric Papazian utgjør ekspertpanelet i UiOs nye språkforum på nettet.

Publisert 24. nov. 2009 15:13

Universitetsstyret vedtok i dag å plassere forskningsmagasinet Apollon som en egen enhet utenfor Informasjonsavdelingen. – Det er flott at Apollon nå formelt fristilles. Samtidig er det viktig at vedtaket ikke forringer muligheten til god forskningsformidling, sier ansvarlig redaktør Trine Nickelsen.

Publisert 6. feb. 2008 14:36

Uniforum-redaksjonen blir likevel ikkje flytta til brakka bak Veglaboratoriet i Gaustadalleen 25 i dag, onsdag 6. februar. Årsaka er at hovudverneombod Mette Børing ved UiO har kravd enkelte utbetringar av lokalet før det kan takast i bruk. Flyttinga er difor førebels utsett til fredag 15. februar.

Publisert 5. des. 2007 11:57

Det blir mer enn en ansiktsløftning når prosjektet "Ny UiO-web" nå har fått alle de budsjetterte midlene til å gjennomføre den planlagte omleggingen av UiOs nettsider.

Publisert 22. sep. 2006 15:04

Hun er svigerdatter av en avdød statsminister, og hennes forrige jobb var å skrive taler for en nå avgått statsminister. Nå vil Universitetet i Oslos nye kommunikasjonsdirektør bygge opp institusjonens omdømme og fortelle samfunnet at universitetet er bedre enn sitt rykte.

Publisert 21. sep. 2006 09:28

- UiOs nettsted gjenspeiler ikke den akademiske kvaliteten som universitetet står for. UiO vil framstå som en attraktiv studieplass og som dyktig på forskning, og da holder det ikke med et middelmådig nettsted, sier John Baarli, UiOs webredaktør og tilknyttet Informasjonsavdelingen.

Publisert 19. jan. 2006 13:14

Informasjonsavdelingen blir Avdeling for informasjon og samfunnskontakt . Helge Kjøllesdal slutter som informasjonsdirektør for å jobbe med oppgaver knyttet til avdelingens nye ansvarsområde. - Universitetet i Oslo som institusjon, bør ta en større og tydeligere plass i det offentlige rom, mener universitetsdirektør Hanne Harlem.

Publisert 23. juni 2005 09:53

En ny undersøkelse fra Opinion viser at flere folk i Oslo kjenner til både Høgskolen i Oslo, UiO og BI nå enn for fem år siden. Hele 75 prosent av de spurte kjente til UiO, mens 57 og 59 prosent svarte at de kjente til henholdsvis Høgskolen i Oslo og Handelshøyskolen BI. Opinion har gjort denne telefonundersøkelsen på oppdrag fra Høgskolen i Oslo.

Publisert 20. feb. 2004 14:25

Den interne informasjonsevalueringen viser at de UiO-ansatte anser uformelle samtaler med kolleger som den viktigste kilden til informasjon om universitetssaker. Syv av ti mener at ledelsen informerer for lite om hvilke avgjørelser den fatter og hvorfor. - Faktainformasjon gjennom nyhetsbrev på e-post kan være et svar på denne utfordringen, sier seksjonssjef Birgitte Blom i Informasjonsavdelingen.

Publisert 18. des. 2003 10:51

Informasjonsavdelinga har tatt imot 275 illsinte e-postar etter at mange UiO-tilsette ikkje fekk sendt svara sine på den elektroniske spørjeundersøkinga om interninformasjon. - Me er like leie oss og fortvila som forfattarane bak e-postane, seier informasjonsdirektør Helge Kjøllesdal, som gir datafirmaet Questback skulda. No varslar han ein skikkeleg oppvask.

Publisert 28. nov. 2003 11:22

Reklamebyrået McCanns marknadsføringskampanje for Universitetet i Oslo tok gull i bransjekonkurransen Max Marketing Mix torsdag 27. november 2003. - Personleg trur eg det var reklamefilmen vår som gjorde utslaget, seier ei glad Birgitte Blom, som er seksjonssjef i Informasjonsavdelinga, UiO.

Publisert 26. jan. 2001 11:12

Apollon , Universitetet i Oslos forskingsmagasin, fekk førsteplassen i konkurransen om årets bedriftsavis 2000 i klassen for eksterne blad. Konkurransen blir arrangert av Norsk Kommunikasjonsforening, og prisen blei delt ut 25. januar.