Nettsider med emneord «IHR» - Side 3

Publisert 21. juni 2011 16:36

Alle dei fem prioriterte tiltaka i Internt handlingsrom blei vedtekne av Universitetsstyret i dag. Dermed kan det vidare arbeidet med gjennomføringa setjast i gang etter sommarferien.

Publisert 17. juni 2011 13:35

• Betre verktøy for økonomihandtering av eksternt finansierte aktivitetar  

• Ein full gjennomgang av dei administrative IT-systema          

• Standardisering av arbeidet med bilagslønn.

Det er tre av dei fem høgast prioriterte områda når prosjektet Internt handlingsrom (IHR) blir sett i verk etter sommarferien.  

Publisert 22. feb. 2013 10:10

Omorganiseringen av sentraladministrasjonen er like om hjørnet. Blant forslagene er en egen støtteenhet rundt universitetsledelsen og en mulig, ny avdeling for studie-, forsknings- og samfunnskontakt. De ansatte er frustrerte.

Publisert 21. mars 2013 15:46

Det må være hevet over enhver tvil at alle fagforeningene stod og fremdeles står sammen mot ledelsens fremgangsmåte. Den er ekstremt uklok.

Publisert 19. mars 2013 20:17

– Prosessen som har pågått her, ville jeg aldri stått inne for, sa Torkil Vederhus da han møtte Ole Petter Ottersen til rektorkandidatduell på UiO i dag. Ottersen forsvarte derimot ledelsens omstridte innsats for å omorganisere sentraladministrasjonen.

Publisert 22. mars 2013 11:39

– Mer og mer opplever jeg at fagforeningene ses som sand i maskineriet. Vi er et hinder for den utviklingen ledelsen mener er et gode for UiO, sa hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet, Kristian Mollestad på debattmøtet «Kamp for universitetet».  

Publisert 12. mars 2013 18:37

Universitetsstyret vedtok i dag flere av de sterkt kritiserte forslagene til omorganisering av sentraladministrasjonen. Men beslutningen var langt fra enstemmig.

Publisert 5. mars 2013 11:41

– Det er greit med krangler, men kritikken må være mer treffsikker, poengterte universitetsstyremedlem Hanne Haavind på fagforeningenes allmøte om omorganiseringen på UiO. Hun hadde liten tro på skremselsbildet som ble tegnet.

Publisert 30. apr. 2013 14:55

Som betingelse for å kunne gjenoppta samarbeidet om organisasjonsendringer i Sentraladministrasjonen, krevde fagforeningene at universitetsledelsen gikk ut med en melding. Her skulle ledelsen dementere en uttalelse i  Universitas og blant annet poengtere at den tar Hovedavtalen på alvor.

Publisert 29. sep. 2011 09:54

En ekstern konsulent skal lede omstillingsprosjektet internt handlingsrom.

–Tilfører UiO kompetanse og avlaster vår egen ledelse, påpeker universitetsdirektør Gunn-Elin A. Bjørneboe .

– Dyrt og unødvendig, mener et flertall av de tillitsvalgte.

Publisert 30. apr. 2013 15:38

UiO-ledelsen kan ikke imøtekomme fagforeningenes ønske om å utsette alt partssamarbeid frem til de mener tilliten er gjenopprettet. Mangel på fremdrift ville da gi unødige belastninger for sentraladministrasjonens medarbeidere, skriver rektor Ole Petter Ottersen og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe i en mail til fagforeningene.

Publisert 20. sep. 2011 09:50

 Universitetet har hyret inn Ingar Pettersen som leder for prosjektet Internt handlingsrom (IHR).

– At jeg kommer utenfra og kan se ting med nye øyne, kan være en fordel, mener han.

 

Publisert 18. okt. 2011 15:52

Universitetsdirektør Gunn Elin Aa. Bjørneboe har overtatt ansvaret for UiOs informasjonssystemer. NTL frykter ekstern konsulent får en sentral rolle i den daglige driften av UiOs IS-systemer.

Publisert 29. mai 2013 23:39

I dag vil universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe presentera modellen for framtidas sentraladministrasjon for fagforeiningane på UiO. Så langt er dei berre usamde i kvar arbeidsgivarstøtte og HMS skal liggja i organisasjonskartet. Difor er det to alternative modellar i forslaget ho vil ta med til Universitetsstyret den 17. juni.

Publisert 30. mai 2013 00:02

– Universitetet må som alle andre organisasjonar omstilla seg, sjølv om det kostar litt rabalder, meiner dekan Frode Vartdal på Det medisinske fakultetet. Han støttar heilhjarta opp om prosjekt Internt handlingsrom.

Publisert 7. juni 2013 15:23

Personalstøtte blir ei eiga eining etter omorganiseringa av Sentraladministrasjonen. Det er ei av dei viktigaste endringane fagforeiningane og universitetsleiinga no er blitt einige om.

Publisert 27. jan. 2014 17:00

Sentraladministrasjonen ved Universitetet i Oslo er frå nyttår blitt til LOS, Leiinga og støtteeiningar. I dag blei dette markert med eit uhøgtidleg avspark i Storsalen i Chateau Neuf. Trekkplasteret var tungrockbandet Black Debbath.

Publisert 17. juni 2013 16:10

Sentraladministrasjonen får ein heilt ny organisasjonsmodell. Det er klart etter at Universitetsstyret i dag samrøystes vedtok å leggja ned fem av dagens avdelingar og oppretta fem nye einingar med nye namn.

Publisert 5. okt. 2011 13:36

Arne Laukholms stillig som IS-direktør er blitt inndratt. 

Det er ikke hensiktsmessig at IS-direktøren fortsetter i en rolle som ikke fungerer etter intensjonene, påpeker universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe i et notat.

Publisert 13. des. 2011 14:47

– Fokuset i IHR-prosessen må være å effektivisere oppgaver istedenfor å bygge ned funksjoner og enheter, sier seniorrådgiver i Regnskapsseksjonen, Lars Tallberg .

Publisert 8. des. 2011 15:50

Digitale eksamenar og mindre bruk av papir kan spara både tid og pengar for UiO. Det meiner Ingar Pettersen som leier prosjektet Internt handlingsrom.