Nettsider med emneord «IHR» - Side 3

Publisert 20. mars 2013 21:01

Prosjektet Internt handlingsrom har som mål at en større andel av ressursene ved UiO skal brukes på forskning, undervisning og styrking av studiekvaliteten. Dette skal vi oppnå gjennom å forbedre rutiner, unngå dobbeltarbeid, samt å avklare roller og ansvar bedre.

Publisert 21. mars 2013 15:46

Det må være hevet over enhver tvil at alle fagforeningene stod og fremdeles står sammen mot ledelsens fremgangsmåte. Den er ekstremt uklok.

Publisert 20. juni 2012 11:53

Universitetsdirektør Gunn-Elin Bjørneboe vil besøke avdelingene i Sentraladministrasjonen (SA) i forbindelse med at SA må gi fra seg 50 millioner kroner til forskning og utdanning som følge av IHR-prosessen.

Publisert 8. okt. 2013 17:01

– Alt er ikke rosenrødt, men det kunne vært verre, sier Parat-leder Ole Martin Nodenes . Om kort tid skjer det store endringer i Sentraladministrasjonen.

Publisert 13. des. 2011 14:47

– Fokuset i IHR-prosessen må være å effektivisere oppgaver istedenfor å bygge ned funksjoner og enheter, sier seniorrådgiver i Regnskapsseksjonen, Lars Tallberg .

Publisert 8. des. 2011 15:50

Digitale eksamenar og mindre bruk av papir kan spara både tid og pengar for UiO. Det meiner Ingar Pettersen som leier prosjektet Internt handlingsrom.

Publisert 10. mars 2011 15:02

NTL har i denne ukens utgave av Uniforum kommet med sterk kritikk av IHR-prosessen. De mener den er kaotisk, at det finnes en hemmelig plan om såkalt ”outsourcing”, og at universitetsledelsen bevisst har holdt de tillitsvalgte utenfor de fora som har innflytelse på prosessen. Vi synes dette er beklagelig.

Publisert 21. mars 2011 16:30

Uttrykk som ”å jobbe smartere” eller ”å ta ut gevinsten av nye IT-systemer” blir oppfattet som (i beste fall) morsomme utspill. De gir inntrykk av en manglende forståelse fra ledelsen av hva som foregår på grunnplanet. Slike utspill styrker ikke lagfølelsen.

Publisert 20. juni 2011 14:40

NTLs påstand er at medbestemmelse og medvirkning ikke har vært en del av IHR-prosessen. UiO har til nå drevet dette etter ”innspillmetoden”. 

Publisert 6. mars 2012 14:24

Sentraladministrasjonen overfører 10 millionar kroner av årsbudsjettet for 2012 til finansiering av forsking og undervisning. Det vedtok Universitetsstyret i dag.

Publisert 15. juni 2011 15:17

Det er ingen ved UiO som har vært inne på tanken å bruke stoppeklokke på medarbeideres bruk av tid på ulike arbeidsoperasjoner. Den sjefen som står med stoppeklokken for å se hvor lang tid det tar å behandle en sak, luke et bed, kopiere en eksamensoppgave osv. har ingen plass i vår måte å jobbe med IHR – eller ledelse generelt ved UiO.

Publisert 7. nov. 2012 15:29

Store og små organisasjonsendringer uten bred forankring gjennom åpen diskusjon, medvirkning og konsekvensanalyse gir demotiverte ansatte.

Publisert 23. mai 2012 14:00

Fagforeiningane og UiO-leiinga er ueinige om korleis gevinsten av prosjektet Internt handlingsrom skal fordelast. Universitetsleiinga meiner det ikkje finst nokon gevinst. No har hovudorganisasjonane i staten fått det på sitt bord.

Publisert 19. des. 2013 12:40

Det er fristende å si at UiOs kommunikasjonsavdeling bevisst sørget for at årets rektorvalg ble mest mulig skjult. For kan noen huske et mer usynlig valg? Det ble sendt ut mindre informasjon om valget enn om UiOs årlige skidag.

Publisert 22. okt. 2012 18:41

– Vi er sterkt bekymret for ivaretakelsen av Hovedavtalen og medbestemmelsen ved UiO, skriver Akademikerne, Forskerforbundet, NTL og Parat i et felles brev til Universitetsstyret.

Publisert 28. jan. 2016 04:59

Omorganiseringen som skulle redusere penger brukt på administrasjon, ble rundet av med stivt prisede taler.

Publisert 14. mai 2014 13:52

Samtidig som sentraladministrasjonen på UiO ble slanket for å frigjøre ressurser til forskning og utdanning, vokste den øvrige administrasjonen med 70 årsverk. Kristian Gundersen reagerer på utviklingen.

Publisert 17. jan. 2011 16:12

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe vil dra på turné til både institutt og fakultet for å få gode innspel til korleis UiO kan arbeida smartare. – Eg er viss på at det finst mange gode idear på grunnplanet, seier ho.

Publisert 24. okt. 2012 13:03

Universitetsstyret vedtok tirsdag tiltak for å styrke universitetets kjernevirksomhet forskning og utdanning. UiO skal administreres etter en desentralisert modell. Etablering av en egen enhet for tjenesteleveranser skal vurderes.

Publisert 13. nov. 2012 10:24

– Det går mange rykter. Men det er vanskelig å forholde seg til rykter, sier Christer Wiik Aram i Akademikerne. Fagforeningene ved UiO vet ikke selv alltid nok om IHR til å kunne besvare henvendelser fra bekymrede medlemmer.

Publisert 20. juni 2014 10:38

Den nye organiseringen av sentraladministrasjonen (LOS) får verken slakt eller toppscore i ny evaluering. Til nå merker de fleste heller ingen forskjell.