Nettsider med emneord «IHR» - Side 2

Publisert 7. nov. 2012 14:35

– Jeg kan ikke se at noen andre prosesser ved UiO har vært mer involverende enn denne, argumenterte universitetsdirektøren på et allmøte om IHR. Men mange av de ansatte er usikre på hva som skjer.

Publisert 17. jan. 2011 16:12

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe vil dra på turné til både institutt og fakultet for å få gode innspel til korleis UiO kan arbeida smartare. – Eg er viss på at det finst mange gode idear på grunnplanet, seier ho.

Publisert 13. nov. 2012 10:24

– Det går mange rykter. Men det er vanskelig å forholde seg til rykter, sier Christer Wiik Aram i Akademikerne. Fagforeningene ved UiO vet ikke selv alltid nok om IHR til å kunne besvare henvendelser fra bekymrede medlemmer.

Publisert 24. okt. 2012 13:03

Universitetsstyret vedtok tirsdag tiltak for å styrke universitetets kjernevirksomhet forskning og utdanning. UiO skal administreres etter en desentralisert modell. Etablering av en egen enhet for tjenesteleveranser skal vurderes.

Publisert 18. mars 2011 12:41

Etter at NTL-UiO sist uke gikk sterkt ut mot prosessen Internt handlingsrom, har fagforeningene oppnådd noe mer innflytelse. – Ikke godt nok, mener NTL-leder Ellen Dalen og de hovedtillitsvalgte i Akademikerne, Forskerforbundet og Parat.

Publisert 7. des. 2012 16:44

220 jusstudenter tok for første gang i UiOs historie digital eksamen i emnet Prosess- og strafferett på Det juridiske fakultet, onsdag 5. desember. Studentene går alle på master i rettsvitenskap.

Publisert 28. jan. 2016 04:59

Omorganiseringen som skulle redusere penger brukt på administrasjon, ble rundet av med stivt prisede taler.

Publisert 10. mars 2011 15:02

NTL har i denne ukens utgave av Uniforum kommet med sterk kritikk av IHR-prosessen. De mener den er kaotisk, at det finnes en hemmelig plan om såkalt ”outsourcing”, og at universitetsledelsen bevisst har holdt de tillitsvalgte utenfor de fora som har innflytelse på prosessen. Vi synes dette er beklagelig.

Publisert 21. mars 2011 16:30

Uttrykk som ”å jobbe smartere” eller ”å ta ut gevinsten av nye IT-systemer” blir oppfattet som (i beste fall) morsomme utspill. De gir inntrykk av en manglende forståelse fra ledelsen av hva som foregår på grunnplanet. Slike utspill styrker ikke lagfølelsen.

Publisert 20. juni 2011 14:40

NTLs påstand er at medbestemmelse og medvirkning ikke har vært en del av IHR-prosessen. UiO har til nå drevet dette etter ”innspillmetoden”. 

Publisert 12. des. 2012 14:38

Heller ikke prosjektleder Ingar Pettersen vet hva resultatet av Internt handlingsrom blir. Men han vet at det blir bra.

Publisert 15. juni 2011 15:17

Det er ingen ved UiO som har vært inne på tanken å bruke stoppeklokke på medarbeideres bruk av tid på ulike arbeidsoperasjoner. Den sjefen som står med stoppeklokken for å se hvor lang tid det tar å behandle en sak, luke et bed, kopiere en eksamensoppgave osv. har ingen plass i vår måte å jobbe med IHR – eller ledelse generelt ved UiO.

Publisert 12. des. 2012 13:12

Universitetsstyret har bedt IHR-ledelsen om flere tall. – Viktig for tilliten til prosjektet, sier varamedlem Karianne Bjellås Gilje.

Publisert 2. juli 2012 10:52

Arbeidet med opptak til masterstudier ved UiO evalueres i disse dager med tanke på økonomiske innsparinger. Administrative ledere er bedt om å antyde arbeidstakeres tidsbruk i utførelsen av deres arbeide. Med bakgrunn i usikre tidsmålinger vil sentralisering og oppstykking av arbeidsoppgaver være en høyst tvilsom vei å gå.

Publisert 7. nov. 2012 15:22

For meg er ikke målsettingen med IHR et prosenttall, men at vi skal utvikle en effektiv og profesjonell administrasjon som gir økt handlingsrom for forskning og utdanning.

Publisert 24. jan. 2013 16:23

I 50 år har Universitetet i Oslo drive med profesjonell formidling av aktivitetane sine. Det som begynte som Kontoret for opplysningsarbeid i 1962, er i dag blitt Kommunikasjonsavdelinga.  

Publisert 19. des. 2013 12:40

Det er fristende å si at UiOs kommunikasjonsavdeling bevisst sørget for at årets rektorvalg ble mest mulig skjult. For kan noen huske et mer usynlig valg? Det ble sendt ut mindre informasjon om valget enn om UiOs årlige skidag.

Publisert 28. feb. 2013 13:11

Når fagforeningene på UiO arrangerer debattmøte om IHR på mandag, håper de medlemmene i Universitetsstyret sitter i salen. Tilliten til prosjektlederen for omorganiseringen på UiO er for høy, frykter de.        

Publisert 22. jan. 2013 12:40

Til tross for prosjektledelsens forsøk og universitetsstyremedlemmers ønske, ble det aldri noe av en løpende evaluering av Internt handlingsrom. Styremedlem Helle Linné Eriksen mener mye går tapt dersom det kun evalueres i etterkant.

Publisert 7. nov. 2012 15:29

Store og små organisasjonsendringer uten bred forankring gjennom åpen diskusjon, medvirkning og konsekvensanalyse gir demotiverte ansatte.

Publisert 30. juni 2011 14:33

NTL-UiO har mottatt mye kritikk for sitt IHR-engasjement. Men bildet mange har dannet seg av at NTL står alene som kritikere av prosessen er galt, understreker leder Ellen Dalen.

Publisert 21. jan. 2013 11:04

Har måten ledelsen snakker om omorganiseringen Internt handlingsrom på, endret seg underveis? Det skal masterstudent Bethina Strandberg-Jensen finne ut.  

Publisert 20. mars 2013 21:01

Prosjektet Internt handlingsrom har som mål at en større andel av ressursene ved UiO skal brukes på forskning, undervisning og styrking av studiekvaliteten. Dette skal vi oppnå gjennom å forbedre rutiner, unngå dobbeltarbeid, samt å avklare roller og ansvar bedre.

Publisert 7. mars 2013 16:18

– Det vil være dramatisk dersom Universitetsstyret fatter et vedtak som går på tvers av alle organisasjonenes standpunkt i denne saken, skriver fagforeningene på UiO i en felles uenighetsprotokoll til styret.

Publisert 25. feb. 2013 15:39

– Tilbakemeldingene er veldig positive, beskriver universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe . Stikk i strid med kommentarer som har falt på fagforeningsmøter, opplever hun stor tilslutning til omorganiseringen IHR.