Nettsider med emneord «IHR»

Publisert 17. jan. 2011 16:12

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe vil dra på turné til både institutt og fakultet for å få gode innspel til korleis UiO kan arbeida smartare. – Eg er viss på at det finst mange gode idear på grunnplanet, seier ho.

Publisert 18. mars 2011 12:41

Etter at NTL-UiO sist uke gikk sterkt ut mot prosessen Internt handlingsrom, har fagforeningene oppnådd noe mer innflytelse. – Ikke godt nok, mener NTL-leder Ellen Dalen og de hovedtillitsvalgte i Akademikerne, Forskerforbundet og Parat.

Publisert 9. mars 2011 15:26

– UiO er på vei inn i en stor omorganiseringsprosess som kommer til å påvirke alle teknisk-administrative ansatte. Men prosessen er satt i gang uten at de ansattes stemme blir hørt, advarer NTL-leder Ellen Dalen. Viserektor Ragnhild Hennum er av en annen oppfating: – Fagforeningene har vært lyttet til fra første stund, sier hun.  

Publisert 13. apr. 2011 10:37

IHR skal frigjøre ressurser fra administrasjonen og til forskning og undervisning. Men også de ansatte i administrasjonen har behov for frigjøring, kom det fram da universitetsledelsen og Matnat-fakultetet møttes til dialog sist uke.

Publisert 30. juni 2011 14:33

NTL-UiO har mottatt mye kritikk for sitt IHR-engasjement. Men bildet mange har dannet seg av at NTL står alene som kritikere av prosessen er galt, understreker leder Ellen Dalen.

Publisert 17. juni 2011 13:35

• Betre verktøy for økonomihandtering av eksternt finansierte aktivitetar  

• Ein full gjennomgang av dei administrative IT-systema          

• Standardisering av arbeidet med bilagslønn.

Det er tre av dei fem høgast prioriterte områda når prosjektet Internt handlingsrom (IHR) blir sett i verk etter sommarferien.  

Publisert 21. juni 2011 16:36

Alle dei fem prioriterte tiltaka i Internt handlingsrom blei vedtekne av Universitetsstyret i dag. Dermed kan det vidare arbeidet med gjennomføringa setjast i gang etter sommarferien.

Publisert 20. sep. 2011 09:50

 Universitetet har hyret inn Ingar Pettersen som leder for prosjektet Internt handlingsrom (IHR).

– At jeg kommer utenfra og kan se ting med nye øyne, kan være en fordel, mener han.

 

Publisert 29. sep. 2011 09:54

En ekstern konsulent skal lede omstillingsprosjektet internt handlingsrom.

–Tilfører UiO kompetanse og avlaster vår egen ledelse, påpeker universitetsdirektør Gunn-Elin A. Bjørneboe .

– Dyrt og unødvendig, mener et flertall av de tillitsvalgte.

Publisert 22. okt. 2012 18:41

– Vi er sterkt bekymret for ivaretakelsen av Hovedavtalen og medbestemmelsen ved UiO, skriver Akademikerne, Forskerforbundet, NTL og Parat i et felles brev til Universitetsstyret.

Publisert 7. nov. 2012 14:35

– Jeg kan ikke se at noen andre prosesser ved UiO har vært mer involverende enn denne, argumenterte universitetsdirektøren på et allmøte om IHR. Men mange av de ansatte er usikre på hva som skjer.

Publisert 24. okt. 2012 13:03

Universitetsstyret vedtok tirsdag tiltak for å styrke universitetets kjernevirksomhet forskning og utdanning. UiO skal administreres etter en desentralisert modell. Etablering av en egen enhet for tjenesteleveranser skal vurderes.

Publisert 13. nov. 2012 10:24

– Det går mange rykter. Men det er vanskelig å forholde seg til rykter, sier Christer Wiik Aram i Akademikerne. Fagforeningene ved UiO vet ikke selv alltid nok om IHR til å kunne besvare henvendelser fra bekymrede medlemmer.

Publisert 12. des. 2012 14:38

Heller ikke prosjektleder Ingar Pettersen vet hva resultatet av Internt handlingsrom blir. Men han vet at det blir bra.

Publisert 7. des. 2012 16:44

220 jusstudenter tok for første gang i UiOs historie digital eksamen i emnet Prosess- og strafferett på Det juridiske fakultet, onsdag 5. desember. Studentene går alle på master i rettsvitenskap.

Publisert 12. des. 2012 13:12

Universitetsstyret har bedt IHR-ledelsen om flere tall. – Viktig for tilliten til prosjektet, sier varamedlem Karianne Bjellås Gilje.

Publisert 24. jan. 2013 16:23

I 50 år har Universitetet i Oslo drive med profesjonell formidling av aktivitetane sine. Det som begynte som Kontoret for opplysningsarbeid i 1962, er i dag blitt Kommunikasjonsavdelinga.  

Publisert 21. jan. 2013 11:04

Har måten ledelsen snakker om omorganiseringen Internt handlingsrom på, endret seg underveis? Det skal masterstudent Bethina Strandberg-Jensen finne ut.  

Publisert 22. jan. 2013 12:40

Til tross for prosjektledelsens forsøk og universitetsstyremedlemmers ønske, ble det aldri noe av en løpende evaluering av Internt handlingsrom. Styremedlem Helle Linné Eriksen mener mye går tapt dersom det kun evalueres i etterkant.

Publisert 28. feb. 2013 13:11

Når fagforeningene på UiO arrangerer debattmøte om IHR på mandag, håper de medlemmene i Universitetsstyret sitter i salen. Tilliten til prosjektlederen for omorganiseringen på UiO er for høy, frykter de.        

Publisert 25. feb. 2013 15:39

– Tilbakemeldingene er veldig positive, beskriver universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe . Stikk i strid med kommentarer som har falt på fagforeningsmøter, opplever hun stor tilslutning til omorganiseringen IHR.

Publisert 22. feb. 2013 10:10

Omorganiseringen av sentraladministrasjonen er like om hjørnet. Blant forslagene er en egen støtteenhet rundt universitetsledelsen og en mulig, ny avdeling for studie-, forsknings- og samfunnskontakt. De ansatte er frustrerte.

Publisert 7. mars 2013 16:18

– Det vil være dramatisk dersom Universitetsstyret fatter et vedtak som går på tvers av alle organisasjonenes standpunkt i denne saken, skriver fagforeningene på UiO i en felles uenighetsprotokoll til styret.

Publisert 19. mars 2013 20:17

– Prosessen som har pågått her, ville jeg aldri stått inne for, sa Torkil Vederhus da han møtte Ole Petter Ottersen til rektorkandidatduell på UiO i dag. Ottersen forsvarte derimot ledelsens omstridte innsats for å omorganisere sentraladministrasjonen.

Publisert 22. mars 2013 11:39

– Mer og mer opplever jeg at fagforeningene ses som sand i maskineriet. Vi er et hinder for den utviklingen ledelsen mener er et gode for UiO, sa hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet, Kristian Mollestad på debattmøtet «Kamp for universitetet».