Nettsider med emneord «IHR»

Publisert 28. jan. 2016 04:59

Omorganiseringen som skulle redusere penger brukt på administrasjon, ble rundet av med stivt prisede taler.

Publisert 20. juni 2014 10:38

Den nye organiseringen av sentraladministrasjonen (LOS) får verken slakt eller toppscore i ny evaluering. Til nå merker de fleste heller ingen forskjell.

Publisert 14. mai 2014 13:52

Samtidig som sentraladministrasjonen på UiO ble slanket for å frigjøre ressurser til forskning og utdanning, vokste den øvrige administrasjonen med 70 årsverk. Kristian Gundersen reagerer på utviklingen.

Publisert 27. jan. 2014 17:00

Sentraladministrasjonen ved Universitetet i Oslo er frå nyttår blitt til LOS, Leiinga og støtteeiningar. I dag blei dette markert med eit uhøgtidleg avspark i Storsalen i Chateau Neuf. Trekkplasteret var tungrockbandet Black Debbath.

Publisert 19. des. 2013 12:40

Det er fristende å si at UiOs kommunikasjonsavdeling bevisst sørget for at årets rektorvalg ble mest mulig skjult. For kan noen huske et mer usynlig valg? Det ble sendt ut mindre informasjon om valget enn om UiOs årlige skidag.

Publisert 31. okt. 2013 13:24

Ulik språkbruk ødela for dialogen i omorganiseringen IHR, ifølge Bethina Strandberg-Jensens masteroppgave. – Kulturen ved UiO er mer sensitiv for valg av ord og begreper enn det jeg kjenner til fra andre virksomheter, synes universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe .

Publisert 30. okt. 2013 12:35

I mars ble Hovedavtalen satt til side da UiOs styre vedtok en omstridt, administrativ omorganisering. Nå ønsker NTL en lovpresisering for å hindre at det skjer igjen.

Publisert 25. okt. 2013 16:34

Sentraladministrasjonen (SA) får namnet UiO: Leiing og støtteeiningar (Ledelse og støtteenheter) frå nyttår. I kortversjon blir namnet LOS, opplyste universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe på eit allmøte for dei tilsette i SA i dag.

Publisert 8. okt. 2013 17:01

– Alt er ikke rosenrødt, men det kunne vært verre, sier Parat-leder Ole Martin Nodenes . Om kort tid skjer det store endringer i Sentraladministrasjonen.

Publisert 26. aug. 2013 13:22

Hvem kunne egentlig ha forestilt seg at en offentlig helseinstitusjon i intern språkføring definerte «biomasse» som ventelistepasienter, da ulike institusjoner ble bedt om å rapportere om antall pasienter? spør Alv Jensen ved Sosialantropologisk institutt.

Publisert 17. juni 2013 16:10

Sentraladministrasjonen får ein heilt ny organisasjonsmodell. Det er klart etter at Universitetsstyret i dag samrøystes vedtok å leggja ned fem av dagens avdelingar og oppretta fem nye einingar med nye namn.

Publisert 7. juni 2013 15:23

Personalstøtte blir ei eiga eining etter omorganiseringa av Sentraladministrasjonen. Det er ei av dei viktigaste endringane fagforeiningane og universitetsleiinga no er blitt einige om.

Publisert 30. mai 2013 00:02

– Universitetet må som alle andre organisasjonar omstilla seg, sjølv om det kostar litt rabalder, meiner dekan Frode Vartdal på Det medisinske fakultetet. Han støttar heilhjarta opp om prosjekt Internt handlingsrom.

Publisert 29. mai 2013 23:39

I dag vil universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe presentera modellen for framtidas sentraladministrasjon for fagforeiningane på UiO. Så langt er dei berre usamde i kvar arbeidsgivarstøtte og HMS skal liggja i organisasjonskartet. Difor er det to alternative modellar i forslaget ho vil ta med til Universitetsstyret den 17. juni.

Publisert 30. apr. 2013 15:38

UiO-ledelsen kan ikke imøtekomme fagforeningenes ønske om å utsette alt partssamarbeid frem til de mener tilliten er gjenopprettet. Mangel på fremdrift ville da gi unødige belastninger for sentraladministrasjonens medarbeidere, skriver rektor Ole Petter Ottersen og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe i en mail til fagforeningene.

Publisert 30. apr. 2013 14:55

Som betingelse for å kunne gjenoppta samarbeidet om organisasjonsendringer i Sentraladministrasjonen, krevde fagforeningene at universitetsledelsen gikk ut med en melding. Her skulle ledelsen dementere en uttalelse i  Universitas og blant annet poengtere at den tar Hovedavtalen på alvor.

Publisert 22. mars 2013 14:17

Prosjektet Internt handlingsrom (IHR) er et viktig og helt nødvendig endringsprosjekt ved Universitetet i Oslo.

Publisert 22. mars 2013 11:39

– Mer og mer opplever jeg at fagforeningene ses som sand i maskineriet. Vi er et hinder for den utviklingen ledelsen mener er et gode for UiO, sa hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet, Kristian Mollestad på debattmøtet «Kamp for universitetet».  

Publisert 21. mars 2013 15:46

Det må være hevet over enhver tvil at alle fagforeningene stod og fremdeles står sammen mot ledelsens fremgangsmåte. Den er ekstremt uklok.

Publisert 20. mars 2013 21:01

Prosjektet Internt handlingsrom har som mål at en større andel av ressursene ved UiO skal brukes på forskning, undervisning og styrking av studiekvaliteten. Dette skal vi oppnå gjennom å forbedre rutiner, unngå dobbeltarbeid, samt å avklare roller og ansvar bedre.

Publisert 19. mars 2013 20:17

– Prosessen som har pågått her, ville jeg aldri stått inne for, sa Torkil Vederhus da han møtte Ole Petter Ottersen til rektorkandidatduell på UiO i dag. Ottersen forsvarte derimot ledelsens omstridte innsats for å omorganisere sentraladministrasjonen.

Publisert 12. mars 2013 18:37

Universitetsstyret vedtok i dag flere av de sterkt kritiserte forslagene til omorganisering av sentraladministrasjonen. Men beslutningen var langt fra enstemmig.

Publisert 7. mars 2013 16:18

– Det vil være dramatisk dersom Universitetsstyret fatter et vedtak som går på tvers av alle organisasjonenes standpunkt i denne saken, skriver fagforeningene på UiO i en felles uenighetsprotokoll til styret.

Publisert 5. mars 2013 11:41

– Det er greit med krangler, men kritikken må være mer treffsikker, poengterte universitetsstyremedlem Hanne Haavind på fagforeningenes allmøte om omorganiseringen på UiO. Hun hadde liten tro på skremselsbildet som ble tegnet.

Publisert 1. mars 2013 12:37

Etter min mening er det en lite farbar vei å sammenligne målstyringslogikk fra det private næringsliv med virksomheten ved UiO, skriver Alf Chr. Jensen ved Sosialantropologisk institutt