Nettsider med emneord «IFIKK»

Ei kvinne og to menn sit i et rom og har folk på Zoom på ein storskjerm
Publisert 23. juni 2020 17:30

UiO-styret vil ha ei hand på rattet og bli jamleg oppdatert om status for den økonomiske situasjonen på odontologi. Det kom klart fram i styremøtet i dag.

Bygningen Georg Morgenstiernes hus på Blindern med blå himmel
Publisert 12. juni 2020 15:06

HFs probleminstitutt IFIKK har våren 2020 10 personar for mange i staben enn økonomien kan klara. Det viser rapporten frå ei arbeidsgruppe.