Nettsider med emneord «Humanioradagene»

Publisert 5. nov. 2018 20:04

I Kirkenes blei innvandrarmotstandarar forvandla til dei syriske flyktningane sine reddande englar i 2015, medan  krigen i Syria i Midtausten har  overskygga konflikten mellom palestinarar og Israel. Ekstremismeforskar Cathrine Thorleifson (biletet) har kome med gode råd i flyktningdebatten for å hindra at ytre høgre tar den.

Publisert 9. mars 2005 12:54

- Jeg tror Ivar Aasen hadde fått problemer dersom vi hadde havnet i union med Sverige fire hundre år tidligere. Han hadde rett og slett hatt for lite å bråke om, mener førsteamanuensis Arne Torp ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Publisert 21. feb. 2005 16:17

Det blir debatt om både EU og statskyrkja under Humanioradagane i Oslo 2.-6. mars 2005. - Me vil sjå på Sveriges EU-røynsler ti år etter at landet blei med i unionen, seier komitéleiar Ole Kristian Grimnes . Svenske og norske forskarar skal då drøfta alle sider ved forholdet mellom Noreg og Sverige.

Publisert 5. mars 2004 10:58

Når Humanioradagene arrangeres for 22. gang i april, skal det handle om krig.
- Krig engasjerer. Vi har lagt opp til mye debatt og tror på stor publikumsoppslutning, sier komitéleder og religionshistoriker Torkel Brekke .

Publisert 14. mars 2003 10:22

Studenten skal studerast, analyserast, observerast og bli sett under lupa under Humanioradagane 2003. - Kvalitetsreforma gjer at studenten på nytt er i støypeskeia, seier Jan Eivind Myhre som leiar humaniorakomiteen ved HF-fakultetet.

Publisert 7. mars 2002 10:45

I en diskusjonsgruppe for sex og samliv på Internett blir moral til.

Publisert 7. mars 2002 10:36

Fem meter lange bannere fra Storting til Slott forteller byens befolkning at Humanioradagene - de 20. i rekken - er i gang. I år skal det handle om familien.

Publisert 5. apr. 2001 16:05

Over 2000 personar besøkte Humanioradagane frå 29. mars til 1. april. - Publikumsoppslutnaden var langt over det me hadde vågd å håpa på på førehand, seier leiar for Humaniorakomiteen, Panos Dimas.

Publisert 27. mars 2001 13:34

"Den filosofiske refleksjon" er tema for Humanioradagene 2001 som går av stabelen fra 29. - mars til 1. april. - Nei, det har aldri falt oss inn at vi overvurderer vårt publikum. Tvert imot. Folk er mer opptatt av filosofi og idéfag enn noen gang.