Nettsider med emneord «Humaniora»

Publisert 16. sep. 2022 04:30

Frode Helland sikter seg inn på fire nye år på toppen av HF-hierarkiet. – Kan hende vi bør stille spørsmål om vi trenger å endre oss. 

Publisert 18. mars 2022 04:30

Neste veke bles Det humanistiske fakultetet på UiO og Deichman i gang Demokratidagane. – Målet vårt er å nå alle, også dei som ikkje føler seg heime i Gamle festsal, seier HF-dekan Frode Helland.

Portrett av ei kvinne med sari
Publisert 14. mars 2022 14:09

Det ble i dag kunngjort at Holbergprisen 2022 tildeles amerikanske Sheila Jasanoff for hennes fremragende forskning innen vitenskaps- og teknologistudier.

Studenter registrerer seg.
Publisert 17. sep. 2021 10:12

De som ønsker å  studere arabisk, japansk og kinesisk kan nå få ta fagene på fire år i stedet for tre år.  Nå blir de høyere utdanningsinstitusjonene bedt om å søke om å få opprette fire år lange bachelorstudier i disse språkfagene. 

Portretter av tre kvinner og en mann
Publisert 9. juni 2021 21:07

Den britisk-canadiske kunsthistorikeren Griselda Pollock og den amerikanske filosofen Martha C. Nussbaum ble i dag overrakt Holbergprisen for henholdsvis 2020 og 2021, under en seremoni ledet fra Universitetsaulaen i Bergen.

Middelaldrende mann smiler.
Publisert 1. feb. 2021 04:30

Et nytt, vidtspennende prosjekt kan bli humanioraens og samfunnsvitenskapens svar på UiOs satsinger på livsvitenskap og energi.

Publisert 5. mai 2020 09:55

Både dei økonomiske konsekvensane av koronaepidemien og masterplan for IT er mellom sakene som universitetsstyret skal handsama på det digitale møtet no klokka 10.00.  

Eit portrett av Einar Lie, professor i økonomisk historie ved UiO
Publisert 7. nov. 2019 16:28

Utsatte humaniorafag kan i framtida bli reddet av en egen særfinansiering.  I dag er ingen fag så truet at det ville være aktuelt å bruke et slikt tiltak. Det er konklusjonen til et utvalg ledet av UiO-professor Einar Lie.  

En tolv etasjers høy blokk på Blindern der Det humanistiske fakultet holder til
Publisert 17. okt. 2019 10:46

Innplasseringen av bærekraftsmålene kan trene oss til å finne ut hvordan vi generelt skal få større plass til store samfunnsutfordringer i fagplanene, skriver prodekan Gunn Enli og professor Trine Syvertsen ved Det humanistiske fakultet, UiO.

Publisert 6. mai 2019 17:22

Ressurssituasjonen for exphil og den økonomiske situasjonen for moderinstituttet IFIKK er mellom sakene universitetsstyret skal ta opp i møtet tysdag 7. mai.

Publisert 1. nov. 2018 15:57

– At Ellen Rees nå kritiserer prosesser og saksforberedelser er overraskende. Som del av dekanatet og nestleder i fakultetsstyret fra 2015 og frem til september i år, har hun vært med på å forberede alle sakene. Det skriver HF-dekan Arne Bugge Amundsen i et svar til Ellen Rees og Gjertrud F. Stenbrenden.

Publisert 31. okt. 2018 14:02

Universitetet i Oslo gjenopptar tradisjonen med Humanoriadagene og det i en tid hvor humanistiske fag og perspektiver er under press mange steder i verden. Samtidig er vi i en helt annen situasjon i Norge, skriver UiO-rektor Svein Stølen.

Publisert 26. okt. 2018 10:22

Regjeringen vil nedsette en ekspertgruppe som skal undersøke situasjonen for små og utsatte humaniorafag. Gruppen skal ledes av Einar Lie, som er professor i økonomisk historie ved Universitetet i Oslo.

Publisert 26. sep. 2018 04:00

– Me tenkjer betre saman enn kvar for oss. Difor er det ein stor fordel å dela kontor. Det er medieprofessor Espen Ytreberg og professor i kulturhistorie Helge Jordheim einige om. Dei har begge hamna i forskarane si eiga kunnskapskjelde og jordiske paradis, Senter for grunnforsking. Det held til i villaen til Vitskapsakademiet i Drammensveien.

 

Publisert 20. sep. 2017 10:44

Norges forskningsråd, som skal forvalte samarbeidet, må derfor ta ansvar for å sikre at også humanistiske og samfunnsfaglige perspektiver får en vesentlig rolle i det bilaterale samarbeidet, skriver rektor Svein Stølen og viserektor Åse Gornitzka om det norsk-kinesiske forskningssamarbeidet.

Publisert 5. apr. 2017 11:19

Samfunnsvitskap og humaniora bør bli betre integrerte med naturvitskap i EU sine forskingsprosjekt, står det i ny rapport. Oppmodingar om å auka samarbeidet har ikkje ført fram.

Publisert 22. mars 2017 15:26

Japansk, arabisk og andre vanskelige språkfag skal få et fjerde studieår. Det er ett av tiltakene i Humaniorameldingen som kunnskapsministeren la fram på UiO.

Publisert 22. mars 2017 12:14

I dagens globaliserte verd skulle ein tru at kunnskap om verda rundt oss, ikkje minst språkkunnskapar, ville vore midt i blinken for studentar som ser framover. Dessverre tyder ingenting på det, skriv Uniforum-redaktør Martin Toft.

Publisert 22. mars 2017 04:00

Livsvitenskap produsert på UiO kan erstattes av import, men det kan ikke samfunnsvitere, historikere og jurister med ekspertise på Norge, skriver student og tidligere professor Arnved Nedkvitne.

Publisert 25. jan. 2017 15:55

I dag blei Sophus Bugges hus på Blindern nyopna etter å ha vore under oppussing i eitt og eit halvt år. UiO-rektor Ole Petter Ottersen og HF-studentane Ida Kristine Gangstø Berg og Knut Figenschou utførte den offisielle opninga.

Publisert 8. nov. 2016 05:00

Irsk, norrønt og runologi er alle små fag på UiO. – Ved å visa fram felles røter i mellomalderen, har dei likevel blitt attraktive blant internasjonale studentar, seier professor Jan-Erik Rekdal og førsteamanuensis Terje Spurkland.

Publisert 5. juli 2016 05:00

Det er mulig å spare 115 millioner kroner ved Det Humanistiske Fakultet ved Københavns Universitet. Det har et eksternt konsulentfirma konkludert med.

Publisert 5. apr. 2016 10:16

Fem fag ser ut til å forsvinne, mens andre er foreslått slått sammen. I går avgjorde styret småfagenes skjebne ved Københavns Universitet.

Publisert 28. okt. 2015 14:31

Det private Stanford University i California er verdas beste i humanistiske fag, ifylgje ei ny rangering frå Times Higher Education. Ingen norske universitet er mellom dei 100 beste.

Publisert 27. okt. 2015 10:04

«Hva skal vi med humaniora?», spurte Fritt Ord-rapporten i fjor. Forskningsrådet setter nå i gang ei storstilt evaluering som blant annet vil vise hvordan humanistisk forskning påvirker og utvikler samfunnet.