Nettsider med emneord «Helsetjenesten»

Publisert 21. mars 2020 13:36

Personar med mogleg koronasjukdom skal no få undersøking av lege på feberpoliklinikk-korona på Blindern. Det er bydelane Nordre Aker, Bjerke og Sagene som måndag opnar feberpoliklinikk i lokala til SiO Helse.

Publisert 17. feb. 2012 15:08

Framtidas helse- og sosialfagutdanninger skal samarbeide mer med hverandre og med arbeidslivet, var budskapet fra statsråd Tora Aasland da regjeringen i dag la fram stortingsmeldingen ”Utdanning for velferd: Samspill i praksis”.

Publisert 4. nov. 2009 15:22

Spesialkandidat Rafael Marques da Silva var blant dei 100 første studentane og tilsette på odontologi som blei vaksinerte mot svineinfluensa i dag. Sprøyta blir sett inn i armen hans av oversjukepleiar Kari Hege Langmoen Baadstø.

Publisert 15. feb. 2005 17:02

Tidligere administrerende overlege ved Helsetjenesten ved UiO, Otto W. Steenfeldt-Foss, er tildelt Verdens psykiatriforenings (WPA) mest prestisjetunge pris, Jean Delay-prisen for 2005.

Publisert 24. juni 2002 11:34

Tidlegare overlege ved Helsetenesta ved UiO, Otto W. Steenfeldt-Foss, er utnemnt til Riddar av 1. klasse av Den Kongeleg Norske St. Olavs Orden for innsatsen sin for norsk psykiatri.

Publisert 6. feb. 2001 21:23

- Om du fortsatt ønsker å benytte deg av Helsetjenestens tilbud, er det avgjørende at du nå aktivt velger oss som din fastlege, sier overlege Otto W. Steenfeldt-Foss.