Nettsider med emneord «Helse-miljø-sikkerhet (HMS)»

Mange deltar på eit digitalt allmøte på UiO
Publisert 20. apr. 2021 08:37

Kor stor er helsefaren og kor lenge skal lokala vera stengde? Er det mogleg med kompensasjon for dei som blir forseinka med utdanninga si? Det var tre av spørsmåla som kom opp på allmøtet måndag om asbest i Kristine Bonnevies hus.

Eit lokale med adgang forbudt-skilt på grunn av asbest
Publisert 12. apr. 2021 04:30

Fleire av dei som jobbar i Kristine Bonnevies hus på Blindern må ut av arbeidsrom og laboratorium på grunn av nye funn av asbeststøv i bygningen. Rett før påske måtte ei nyinnflytta forskargruppe også forlata bygningen på grunn av asbestfunn.

Publisert 13. feb. 2013 14:17

Hver fjerde langtidssykmelding på UiO i fjor resulterte i gebyr fra Nav for manglende oppfølging. – Altfor dårlig, mener Parat-leder Ole Martin Nodenes .

Publisert 3. des. 2012 14:08

– Når en krisesituasjon oppstår, er det for sent å lese beredskapsplanen for første gang, poengterte universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe på kommunikasjonsforum sist fredag.

Publisert 14. juni 2011 14:37

Lite har skjedd med ideen om en egen Vær varsom-plakat for forskere etter at filosofiprofessor Camilla Serck-Hanssen lanserte ideen for over et år siden. Forskerforbundet ved UiO har heller ikke utredet behovet for en slik plakat, slik de opprinnelig skulle.  

Publisert 10. mai 2011 15:15

Fra nå av er det Hege Lynne, og ikke Mette Børing som skal ta vare på UiOs ansatte som hovedverneombud. – Da jeg begynte, var det ingen som visste hva et hovedverneombud var, forteller Børing. Lynne håper å videreføre forgjengerens gode arbeid.  

Publisert 26. nov. 2010 16:11

Kontorveggene i Studieavdelingen rives i disse dager ned, og skal erstattes med åpent kontorlandskap. NTL-tillitsvalgt i avdelingen Kirsti Mortensen er skeptisk, og får støtte av kontorplassekspert Knut Inge Fostervold.

Publisert 26. nov. 2010 13:10

Vidar Blekastad ble i dag tildelt den nyopprettede HMS-prisen Frode Olsgards minnepris. – Før måtte vi kjempe om oppmerksomheten. I dag blir HMS-arbeidet tatt på alvor, sa han i sin takketale.

Publisert 7. sep. 2010 12:33

Både hovedverneombudet og UiO-ledelsen sier seg fornøyde med Arbeidstilsynets endelige rapport. – Det er mye her som AMU kan ta tak i. Og jeg skal sørge for at det blir gjort, lover hovedverneombud Mette Børing.

Publisert 4. nov. 2009 15:22

Spesialkandidat Rafael Marques da Silva var blant dei 100 første studentane og tilsette på odontologi som blei vaksinerte mot svineinfluensa i dag. Sprøyta blir sett inn i armen hans av oversjukepleiar Kari Hege Langmoen Baadstø.

Publisert 17. okt. 2008 11:35

Bare 17 av om lag 250 ledere på Universitetet i Oslo (UiO) har gått på HMS-kurs. Helse-, miljø- og sikkerhets-kurs for ledere er lovpålagt. - Jeg ser hvor mye skade ledere gjør fordi de mangler bevissthet om sitt HMS-ansvar. Det er et problem når ledere ikke aner hva vi snakker om, sier hovedverneombud Metter Børing.

Publisert 25. sep. 2008 09:19

Sjefen trakasserer deg. En kollega blir mobbet. Giftige kjemikalier oppbevares på uforsvarlig måte. Hva gjør du? Hvem varsler du? Hva skjer?

Publisert 3. sep. 2008 16:45

Arbeidstilsynet pålegger Institutt for klinisk odontologi å kartlegge forhold som kan føre til åpen eller skjult trakassering. Det skjer etter at hovedverneombud Mette Børing ved UiO varslet om alvorlig mobbing av en ansatt på instituttet. - Jeg ble kjent med saken i slutten av april og håndterte den umiddelbart, sier instituttleder Pål Barkvoll.

Publisert 7. nov. 2007 13:06

- For å bringe samfunnet nærmere målet om full deltaking og likestilling, trengs mer forskning, mener pådriverne bak en kommende konferanse.

Publisert 20. sep. 2006 14:09

Teknisk direktør ved UiO, Frode Meinich, vil ta seg av beredskapen ved praktiske kriser, men ønsker at universitetsledelsen tar seg av omdømme- og informasjonskriser. - Beredskapsplanen for UiO sentralt må oppdateres, sier han.

Publisert 7. sep. 2006 09:14

UiO-tilsette som arbeider i Gaustadalléen 25 (Veglaboratoriet) krev at det blir sett opp eit fotgjengarregulert trafikklys slik at dei kan kryssa Problemveien utan at dei risikerer å bli påkjørte av trikken eller av bilane. - Me lever i livsfare kvar gong me skal gå til og frå arbeidsplassen vår eller til Blindern. Det seier verneombod Per Leikvang i Økonomi- og planavdelinga og professor Dagfinn Worren i Norsk Ordbok.

Publisert 1. feb. 2006 14:53

UiO arrangerte nylig et målverksted for å diskutere nye mål for HMS-arbeidet. - Det høye konfliktnivået enkelte steder på UiO kan ses i sammenheng med selve forskningskulturen, sier Jorulf Brøvig Silde, HMS-koordinator ved UiO.