Nettsider med emneord «Helse-miljø-sikkerhet (HMS)»

Publisert 13. feb. 2013 14:17

Hver fjerde langtidssykmelding på UiO i fjor resulterte i gebyr fra Nav for manglende oppfølging. – Altfor dårlig, mener Parat-leder Ole Martin Nodenes .

Publisert 3. des. 2012 14:08

– Når en krisesituasjon oppstår, er det for sent å lese beredskapsplanen for første gang, poengterte universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe på kommunikasjonsforum sist fredag.

Publisert 14. juni 2011 14:37

Lite har skjedd med ideen om en egen Vær varsom-plakat for forskere etter at filosofiprofessor Camilla Serck-Hanssen lanserte ideen for over et år siden. Forskerforbundet ved UiO har heller ikke utredet behovet for en slik plakat, slik de opprinnelig skulle.  

Publisert 10. mai 2011 15:15

Fra nå av er det Hege Lynne, og ikke Mette Børing som skal ta vare på UiOs ansatte som hovedverneombud. – Da jeg begynte, var det ingen som visste hva et hovedverneombud var, forteller Børing. Lynne håper å videreføre forgjengerens gode arbeid.  

Publisert 26. nov. 2010 16:11

Kontorveggene i Studieavdelingen rives i disse dager ned, og skal erstattes med åpent kontorlandskap. NTL-tillitsvalgt i avdelingen Kirsti Mortensen er skeptisk, og får støtte av kontorplassekspert Knut Inge Fostervold.

Publisert 26. nov. 2010 13:10

Vidar Blekastad ble i dag tildelt den nyopprettede HMS-prisen Frode Olsgards minnepris. – Før måtte vi kjempe om oppmerksomheten. I dag blir HMS-arbeidet tatt på alvor, sa han i sin takketale.

Publisert 7. sep. 2010 12:33

Både hovedverneombudet og UiO-ledelsen sier seg fornøyde med Arbeidstilsynets endelige rapport. – Det er mye her som AMU kan ta tak i. Og jeg skal sørge for at det blir gjort, lover hovedverneombud Mette Børing.

Publisert 4. nov. 2009 15:22

Spesialkandidat Rafael Marques da Silva var blant dei 100 første studentane og tilsette på odontologi som blei vaksinerte mot svineinfluensa i dag. Sprøyta blir sett inn i armen hans av oversjukepleiar Kari Hege Langmoen Baadstø.

Publisert 17. okt. 2008 11:35

Bare 17 av om lag 250 ledere på Universitetet i Oslo (UiO) har gått på HMS-kurs. Helse-, miljø- og sikkerhets-kurs for ledere er lovpålagt. - Jeg ser hvor mye skade ledere gjør fordi de mangler bevissthet om sitt HMS-ansvar. Det er et problem når ledere ikke aner hva vi snakker om, sier hovedverneombud Metter Børing.

Publisert 25. sep. 2008 09:19

Sjefen trakasserer deg. En kollega blir mobbet. Giftige kjemikalier oppbevares på uforsvarlig måte. Hva gjør du? Hvem varsler du? Hva skjer?

Publisert 3. sep. 2008 16:45

Arbeidstilsynet pålegger Institutt for klinisk odontologi å kartlegge forhold som kan føre til åpen eller skjult trakassering. Det skjer etter at hovedverneombud Mette Børing ved UiO varslet om alvorlig mobbing av en ansatt på instituttet. - Jeg ble kjent med saken i slutten av april og håndterte den umiddelbart, sier instituttleder Pål Barkvoll.

Publisert 7. nov. 2007 13:06

- For å bringe samfunnet nærmere målet om full deltaking og likestilling, trengs mer forskning, mener pådriverne bak en kommende konferanse.

Publisert 20. sep. 2006 14:09

Teknisk direktør ved UiO, Frode Meinich, vil ta seg av beredskapen ved praktiske kriser, men ønsker at universitetsledelsen tar seg av omdømme- og informasjonskriser. - Beredskapsplanen for UiO sentralt må oppdateres, sier han.

Publisert 7. sep. 2006 09:14

UiO-tilsette som arbeider i Gaustadalléen 25 (Veglaboratoriet) krev at det blir sett opp eit fotgjengarregulert trafikklys slik at dei kan kryssa Problemveien utan at dei risikerer å bli påkjørte av trikken eller av bilane. - Me lever i livsfare kvar gong me skal gå til og frå arbeidsplassen vår eller til Blindern. Det seier verneombod Per Leikvang i Økonomi- og planavdelinga og professor Dagfinn Worren i Norsk Ordbok.

Publisert 1. feb. 2006 14:53

UiO arrangerte nylig et målverksted for å diskutere nye mål for HMS-arbeidet. - Det høye konfliktnivået enkelte steder på UiO kan ses i sammenheng med selve forskningskulturen, sier Jorulf Brøvig Silde, HMS-koordinator ved UiO.