Nettsider med emneord «HIV og AIDS»

Publisert 8. mars 2006 15:39

Arbeidet med å utvikla ein medisin som kan stimulera immunsystemet til HIV-pasientar, har ført forskarar på UiO på sporet av ein medisin som også kan få immunforsvaret til å gå til åtak på hurtigveksande kreftsvulstar. Det opplyser direktør Kjetil Taskén ved Bioteknologisenteret til Uniforum.

Publisert 21. mai 2003 15:44

- NORAD og dei andre vestlege bistandsorganisasjonane må finansiera behandling av HIV/AIDS-pasientar i Afrika i tillegg til haldningskampanjar. Det slår forskaren Peris Jones fast i ein artikkel han har skrive for Norsk senter for menneskerettar, UiO. Utanriksdepartementet avviser kritikken.

Publisert 6. sep. 2000 13:39

- Mellom en tredel og halvparten av afrikanske femtenåringer er seksuelt aktive, det er derfor viktig å nå ut med informasjon om spredning av HIV og AIDS til ungdom før de når denne alderen, sier Sylvia Kaaya, en av deltakerne på et prosjektmøte ved Institutt for ernæringsfysiologi, om HIV- og AIDS - forebyggende tiltak blant barn og ungdom. Seminaret er en del av et større EU-prosjekt om ungdom og reproduktiv helse i det østlige og sørlige Afrika.