Nettsider med emneord «Geologi»

Portrett av en mann med briller og skjegg
Publisert 15. des. 2020 11:01

Jeg synes Friedman bør sette pris på at noen tar initiativ til å hedre og synliggjøre en genial forsker han tydeligvis også selv beundrer. Hadde min holdning til Goldschmidt vært den Friedman (gjennom feilaktige slutninger) synes å tillegge meg, hadde jeg aldri tatt initiativet til et slikt minnesmerke, svarer Bjørn Jamtveit på kritikken fra Robert Marc Friedman. 

Publisert 26. mars 2018 04:00

Nils Charles Prieur disputerte nylig med avhandling om hvordan Månens utallige kratere kan avsløre mer om et himmellegeme vi vet overraskende lite om.

Publisert 1. des. 2015 05:00

Etter nyttår startar ein nasjonal forskarskule med forsking på Jorda og planetane opp på Det matematisk-naturvitskaplege fakultetet ved UiO. – Dei 30 studentane skal få tidleg erfaring med norske og internasjonale forskingsmiljø, lovar direktør Stephanie Werner.

Publisert 21. aug. 2013 14:21

– Vi hadde jo forventet at vi fikk en bra oppfølging etter å ha skaffet mye penger til universitetet, sier professor Trond Helge Torsvik . Han er lite imponert over mottakelsen av hans nye senter for fremragende forskning.

Publisert 16. des. 2011 10:45

Tre prosjekter med norske og indiske partnere får 18 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet. Forskningsmiljøer ved UiO deltar i et prosjekt for lagring av CO2, melder Forskningsrådet.

Publisert 17. nov. 2011 12:18

Kvaliteten på norsk forskning innenfor geofag er generelt god og flere miljøer er internasjonalt ledende på flere fagfelt. Det viser en ny evaluering av geofaglig forskning, skriver Forskningsrådet i en pressemelding.

 

Publisert 13. sep. 2011 14:18

Sju personar blei sende med ambulanse til Legevakten etter ein gasslekkasje i underetasjen i Geologibygningen på Blindern i formiddag. Heile bygningen er evakuert resten av dagen fordi den må luftast ut. Det opplyser innsattsleiar Morten Henriksen ved Oslo politikammer til Uniforum.  

Publisert 14. apr. 2011 15:09

Ein meteoritt trefte Nord-Sverige for 800 000 år sidan. Ein 35 kilo tung bit av meteoritten blei kjøpt inn av Naturhistorisk museum i 2003. Uniforum var med då den for første gong skulle avrustast.

Publisert 21. des. 2010 15:38

Geologiprofessor Trond Helge Torsviks draum er å finna ut kvifor kontinentalplatene gjennom fleire hundre millionar år har glidd sakte rundt på jordoverflata. Med 20 millionar kroner frå ERC kan UiO-forskaren utvikla teorien sin om manteldynamikk og oppleva at draumen blir røyndom.  

Publisert 20. apr. 2010 16:12

– Eg har vore oftare i nyhenderedaksjonar enn på kontoret mitt etter at oskeskyene frå vulkanen Eyafjallajökull først begynte å driva inn over Noreg og resten av Europa, seier geolog Rune Selbekk ved Naturhistorisk museum.  

Publisert 14. okt. 2008 11:11

Det franske forskarparet Olivier Galland og Caroline Sassier (biletet)tar fri frå forskargjerninga i ni månader for å sykla frå byen Ushuaia på Eldlandet i Argentina til Lima i Peru. Han er forskar ved Physics of Geological Processes ved UiO, medan ho arbeider for selskapet Volcanic Basin Petroleum Research i Forskingsparken. Under turen vil dei slå eit slag for geofaga.

Publisert 12. feb. 2008 15:55

Statsråd Tora Aasland deltok i dag under lanseringen av Planeten Jordens år i Paris. Året skal fremme forståelsen for geologifagenes betydning for jordens fremtid. - Olje og gass er sentrale i vår økonomi. Sett i lys av hvor stor betydning geologisk kompetanse er for oljeindustrien, kan vi si at geovitenskap er blant grunnsteinene i samfunnet vårt, sa statsråd Tora Aasland i sin åpningstale, melder Kunnskapsdepartementet.

Publisert 11. mars 2005 10:21

Urnene til den verdensberømte jødiske professoren V. M. Goldschmidt og foreldrene hans ligger godt gjemt bak en radiator på Geologisk museum. Uniforum kan nå fortelle hvordan urnene havnet der.

Publisert 3. juni 2004 15:47

- Forskere på geologi og fysikk stråler. Den nye teorien deres om at vulkanutbrudd står bak klimaendringer og massedød har ført til førstesideoppslag i det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet Nature .

Publisert 3. juni 2004 09:26

I en ny artikkel viser forskningsmiljøet ved Physics of Geological Processes (PGP) ved Universitetet i Oslo at store mengde drivhusgasser i løpet av historien har forflyttet seg fra jordens skorpe til atmosfæren på grunn av vulkansk aktivitet.

Publisert 10. mai 2004 13:00

- Målet vårt er å gi svar på kvifor dei geologiske formasjonane og fjella er blitt slik som dei er i dag. Når geologar og fysikarar samarbeider, kan ein lettare forstå korleis ulike geologiske mønster oppstår og kva prosessar som ligg bak. Det fortel Jens Feder og Bjørn Jamtveit som i fellesskap leier Physics of Geological Processes , eitt av dei tre sentra for framifrå forsking (SFF) ved UiO.

Publisert 20. mars 2003 09:24

Mer enn 500 søknader på ti vitenskapelige stillinger har strømmet til UiOs Senter for fremragende forskning Physics of Geological Processes. - Vi drukner i søknader fra hele verden. Men foreløpig har vi ingen steder å plassere våre nytilsatte, forteller professor Bjørn Jamtveit.

Publisert 24. juni 2002 12:44

Geologene har gjennom sine tradisjonelle feltstudier kunnet beskrive og forstå fenomener i naturen. Fysikerne har fått nye metoder for å finne orden i naturens "kaos". Sammen bryter de nytt land.