Nettsider med emneord «Forskningssamarbeid»

Publisert 24. okt. 2000 15:03

Universitetet i Oslo, Noregs landbrukshøgskule og Noregs veterinærhøgskule underteiknar i morgon, onsdag 25. oktober, ein intensjonsavtale om å inngå ein forskingsallianse om biofag.

Publisert 11. juli 2001 13:47

UiO og Norsk Regnesentral har inngått ein intensjonsavtale for å styrkja samarbeidet blant anna innan utvikling av e-læring og bioinformatikk. - Avtalen vil betra infrastrukturen til forskingsmiljøa i Oslo-området, og gjera dei meir konkurransedyktige, seier universitetsdirektør Tor Saglie.

Publisert 1. okt. 2002 09:12

Universitetet i Oslo underskreiv 19. september ein samarbeidsavtale om romrelatert undervisning med Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM) og Andøya Rakettskytefelt (ARS). Avtalen gjeld både forsking og undervisning.

Publisert 9. nov. 2005 14:13

De humanistiske fakultetene ved Universitetet i Oslo og Göteborgs universitet har siden tusenårsskiftet hatt et program for forsknings- og undervisningssamarbeid. Slik har de lykkes i å redde truede språkfag. Nå er det aktuelt å utvide samarbeidet til flere nordiske universiteter.

Publisert 14. des. 2005 14:29

Pesten blir vi aldri kvitt, men den er ikke lenger dødelig såfremt man får antibiotika i tide. - Den beste måten å unngå nye pestutbrudd på, er at leger raskt er i stand til å kjenne igjen pestsymptomene. Her har vi mye å lære av kasakhstanerne som med stor suksess har bekjempet pesten siden 1949, forteller professor i biologi, Nils Chr. Stenseth.

Publisert 1. feb. 2006 15:29

ARENA skal koordinere et stort europeisk forskningsprosjekt. Oppdraget er å finne ut hvordan demokratiet i Europa best kan sikres i en globalisert tidsalder. - Utfordringen for EU er å skape en positiv europeisk identitet uten å benytte seg av ytre trusselbilder, sier prosjektkoordinator, Erik O. Eriksen.

Publisert 11. nov. 2010 12:28

I dag åpner en norsk node i et europeisk nettverk av molekylærbiologiske forskningsgrupper. Forskningsrådet bevilger 50 millioner kroner over fem år til driften, melder Forskningsrådet. Professor Kjetil Taskén ved Bioteknologisenteret på UiO er leder for noden.

Publisert 9. nov. 2020 13:48

De jobber allerede sammen om et instrument som nå er på vei mot Mars. Nå skal Universitetet i Oslo og Forsvarets forskningsinstitutt samarbeide enda mer.

En mann sitter i en stol og gestikulerer med hendene
Publisert 25. mai 2021 18:35

13 norske universiteter og høyskoler får over 100 millioner kroner til utdanningssamarbeid med partnere i Brasil, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea, USA og Canada. NTNU får støtte til  åtte prosjekter, mens UiO og USN følger etter med fem hver.

Publisert 30. nov. 2010 16:37

En av Danmarks største forskertalenter, en mediefavoritt og en millionbutikk for sitt eget universitet, er under mistanke for omfattende juks på laben og for misbruk av forskningsmidler.  

Publisert 17. feb. 2011 10:36

I mange afrikanske land har ikkje pasientane råd til å kjøpa den medisinen som legane føreskriv. I staden brukar dei tradisjonell plantemedisin. Eit EU-støtta forskingsprosjekt leidd av UiO-professor Berit Smestad Paulsen skal hjelpa desse landa til å kategorisera og testa ut denne folkemedisinen både kjemisk og klinisk

Publisert 29. mars 2011 12:59

Forskere planlegger å etablere observatorier i dyphavene utenfor Norskekysten som skal fjernsende data kontinuerlig til land. – Dette er neste generasjons infrastruktur, sier prosjektleder Peter M. Haugan om prestisjeprosjektet.

Publisert 29. mars 2011 13:48

Rundt 50 forskjellige grupper ved UiO håper å få tittelen Senter for fremragende forskning fra 2013. Disse representerer alle fakultetene, begge museene og de to sentrene SUM og STK. Målet til UiO er at tre av dem når helt til topps.

Publisert 16. juni 2011 15:09

“The Norwegian Micro- and Nanofabrication Facility” – NorFab – blei offisielt opna av forskingsminister Tora Aasland i Ole-Johan Dahls hus torsdag 15. juni. NorFab knyt saman laboratorium i Trondheim, Oslo og Horten.

Publisert 6. juni 2011 11:41

Siri Hatlen går av på dagen som administrerende direktør for Oslo universitetssykehus. Årsaken er den vanskelige situasjonen knyttet til styrets behandling av økonomisk langtidsplan og videre utvikling av det fusjonerte foretaket. Jan Eirik Thoresen er konstituert inntil videre, melder sykehuset

Publisert 19. sep. 2011 12:34

Fire nordiske land samarbeider om masterstudiet The Religious Roots of Europe. – Faget kan inspirere til økt vennskap og kontakt mellom kristendom, jødedom og islam i dag, tror UiO-koordinator og professor Stig Frøyshov. Nylig uteksaminerte Nils H. Korsvoll er svært fornøyd med studievalget.

Publisert 24. aug. 2011 15:09

– Vi driver med grunnforskning. Men med jevne mellomrom oppdager vi en mulighet, sier vinneren av Universitetsstyrets innovasjonspris, Inger Sandlie. For samfunnet kan forskningen hennes bety nye og mer effektive medisiner og vaksiner. Men dette er ikke noe hun får til alene, understreker hun.

Publisert 17. okt. 2012 13:06

– Jeg vet at det er flere som har ønsket å klage, men som likevel har avstått fra det, sier professor Johan F. Storm. Han er svært kritisk til Forskningsrådets håndtering av SFF III.

Publisert 7. nov. 2012 13:24

Avslaget på SFF-søknaden fra ARENA resulterte i krass kritikk mot Forskningsrådet fra en av de internasjonale ekspertene som vurderte den. – Vi kjenner oss ikke igjen, sier divisjonsdirektør Anders Hanneborg i NFR.

Publisert 23. nov. 2012 11:05

Hver dag får 40 personer hjerneslag i Norge. Nå skal  hjerneslag behandles og  forebygges bedre. Det kan bli resultatet av forskningsdatabanken ECRI, som skal knytte de norske miljøene innen hjerneslagforskning tettere sammen, opplyser medisinprofessor David Russel.  

Publisert 16. sep. 2015 15:06

– UiO må sjølvsagt delta når me får sjansen til å utnytta eit anlegg som vil driva med frontforsking.  Det seier forskingsdekan Svein Stølen ved MN-fakultetet etter at 14 UiO-forskarar får høve til å samarbeida med sju skandinaviske universitet om dei store anlegga for nøytronforsking som er under bygging og planlegging i Lund.

Publisert 8. okt. 2015 10:15

Rektorene ved Universitetet i Oslo og NMBU på Ås ønsker å blåse liv i et nytt trepartssamarbeid, der Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er den tredje partneren.

Publisert 23. okt. 2015 05:00

Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus skal vurdere en annen fordeling av utdanninger og fag seg imellom.

Publisert 30. nov. 2015 14:03

NTNU sa nylig ja til 10 millioner kroner i gave fra våpengiganten Kongsberg Gruppen. — Det kan absolutt være noen etiske avveininger her, sier rektor Gunnar Bovim. Tromsørektor vil ha klare felles etiske regler i akademia.

Publisert 10. aug. 2016 10:49

Mange ved Universitetet i Oslo har en arrogant holdning til andre aktører, deriblant Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), mener professor og tidligere prorektor ved HiOA, Frode Eika Sandnes, ifølge Khrono.