Nettsider med emneord «Forskningspolitikk» - Side 9

Publisert 15. sep. 2016 02:00

Fredag er Kunnskapsdepartementet og regjeringen klar til å overlevere forslaget om en ny lov om forskningsetikk til Stortinget.

Publisert 12. aug. 2016 14:17

Magnus Thue er utnevnt til  ny statssekretær for kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Det ble bestemt i statsråd i dag.

Publisert 27. juni 2016 14:42

Regjeringen skjerper kravene for å bli universitet, men gir høgskolene to års utsettelse på å oppfylle kravene.

Publisert 27. juni 2016 10:59

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (38) har gitt valgkomiteen i Telemark Høyre beskjed om at han ikke ønsker gjenvalg til Stortinget neste år.

Publisert 17. juni 2016 05:00

– Dette er eit flipperspel som blir spelt av statlege aktørar utan å ta omsyn til at forskarar også er forfattarar. Slik skildra generalsekretær Tore Slaatta i Norsk faglitterær forfattar- og omsetjarforeining forslaget frå eit regjeringsutnemnd utval om å gjera alle vitskaplege artiklar ope tilgjengelege i 2020.

Publisert 8. juni 2016 16:16

NTNU-stipendiatene Hamideh Kaffash og Shahin Akbarnejad kommer tilbake til Gløshaugen, melder Universitetsavisa.

Publisert 8. juni 2016 15:00

Med sju mot fire stemmer gikk styret for Universitetet i Stavanger i dag inn for at universitetet skal ha ansatt rektor.

Publisert 6. juni 2016 17:20

Rektor Marit Boyesen vil fortsette med valgt rektor, mens universitetsdirektør John Møst vil ha ansatt rektor på Universitetet i Stavanger

Publisert 2. juni 2016 13:33

Universitetsstyret har vedteke at Universitetet i i Bergen framleis skal ha valt rektor, melder På Høyden.

Publisert 27. mai 2016 23:36

Biologiprofessor Kristian Gundersen meiner sosialantropologiprofessor Thomas Hylland Eriksens forsking blir filtrert gjennom det fleirkulturelle prosjektet hans. Eriksen kvitterer med at det er openbert at Gundersen ikkje veit noko særleg om han og forskinga hans.

Publisert 11. mai 2016 13:12

Selv etter en styrking av PPU og økte tilskudd til utdanning og forskning på Sør-Vestlandet, foreslår regjeringen å redusere den totale bevilgningen til universiteter og høyskoler.

Publisert 4. mai 2016 05:00

Norske universiteter og høgskoler har 5,8 milliarder kroner stående som ubrukte midler, og summen er økende.

Publisert 3. mai 2016 09:33

UiO skårar klart best  av dei norske universiteta når det gjeld EU-pengar både i totalt omfang og fordelt på kvar vitskapleg tilsett. Det synest rektor Ole Petter Ottersen er  eit svært viktig funn i Tilstandsrapporten 2016.

Publisert 2. mai 2016 16:12

Noreg er god, men ikkje god nok i forsking i medisin og helsefag. – Institusjonane bør heva ambisjonane, og sjå på korleis dei kan ta steget opp mellom dei fremste aktørane på feltet, meiner kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Publisert 29. apr. 2016 15:57

Proposisjonen med revidert lov om forskningsetikk kommer ikke i mai som tidligere meldt, men først i september, skriver Khrono.

Publisert 19. apr. 2016 11:30

Namnegranskarar er ein sjeldan rase. No melder fleire av dei seg til dugnad når språksamlingane skal flytta til Bergen.

Publisert 18. apr. 2016 15:04

Skandalene rundt Innovest AS er ikkje over. Leiande byråkratar i Helse Bergen og på Universitetet i Bergen har i ei årrekkje kjøpt inn tenester utan anbod.

Publisert 18. apr. 2016 05:00

– Det må etablerast eit internasjonalt forskings- og seminarsenter på Svalbard som alle norske universitet og høgskular står bak. Forslaget kjem frå UiO-professorane Geir Ulfstein og Andreas Føllesdal.

Publisert 17. apr. 2016 00:31

Rektor ved Universitetet i Oslo (UiO), Ole Petter Ottersen, har søkt direktørstillingen i Forskningsrådet. Foreløpig er det ellers bare mange spekulasjoner om hvem andre som kan ha søkt samme jobb.

Publisert 13. apr. 2016 14:33

Torbjørn Røe Isaksen slår fast at det ikke kan herske tvil om at regjeringen Solberg vil at forskningen skal være helt fri og uavhengig. Martin Henriksen (Ap) mener fremdeles det er sterk tvil om dette også er holdningen til fiskeriminister Per Sandberg.

Publisert 8. apr. 2016 16:20

UiO-rektor Ole Petter Ottersen mener Sylvi Listhaug har misbrukt forskningsdata i en kronikk som skal legitimere kommende innstramminger i asylpolitikken.

Publisert 4. apr. 2016 12:11

De siste fem årene har administrative stillinger økt mest ved NTNU i Trondheim og minst ved Universitetet i Stavanger hvis man sammenligner med utviklingen på faglige stillinger, viser nye tall.

Publisert 1. apr. 2016 12:51

Petter Skarheim (53) er i statsråd i dag utnevnt til departementsråd i Kunnskapsdepartementet. Skarheim kommer fra stillingen som direktør i Utdanningsdirektoratet.

Publisert 31. mars 2016 15:04

De nye lokalene for Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo skal ligge på Gaustad i Oslo. Det har regjeringen bestemt. – Gledelig, synes dekan Pål Barkvoll.

Publisert 30. mars 2016 10:40

Stortinget behandlet i går forslag til endringer i lov om universiteter og høgskoler. Modellen med ansatt rektor og ekstern styreleder skal bli det normale for institusjonene.