Nettsider med emneord «Forskningspolitikk» - Side 8

Publisert 17. mars 2011 12:50

– Det matematisk-naturvitskaplege fakultetet vil hindra forskarar og fagmiljø i å søkja Forskingsrådet om å få status som senter for framifrå forsking, meiner biologiprofessor Kristian Gundersen. – Det er vår plikt å gå gjennom søknadsskissene og få fram dei som har best sjanse til å nå fram i konkurransen, svarar dekan Knut Fægri.

Publisert 15. nov. 2012 15:14

Teljekantmodellen for norske forskingsinstitusjonar skal evaluerast. Det stadfestar seniorrådgjevar Sigrid Tollefsen i Universitets- og høgskulerådet overfor Uniforum.

Publisert 4. juni 2014 10:58

– Forskingsrådet prøver å styra norsk forsking i staden for å leggja forholda best mogleg til rette for grunnforskinga og prosjekt som forskarane sjølve tar initiativet til. Det meiner UiO-rektor Ole Petter Ottersen.

Publisert 20. juni 2014 10:10

- Jeg skjønner at NTNU-rektor Gunnar Bovim blir frustrert av alle iranersakene, sier statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet.

Publisert 4. jan. 2016 13:51

NTNU dro i gang året med direktesendt fusjonsfest i dag.

Publisert 27. jan. 2016 19:00

En forsker ved Universitetet i Agder har publisert over 100 forskningsartikler i året. Nå blir han gransket av Det nasjonale publiseringsutvalget.

Publisert 2. feb. 2016 05:00

– Forskingsrådet må etablera eit eige program for juridisk forsking. Det vil vera viktig både for samfunnet og faget, meiner dekan Dag Michalsen ved Det juridiske fakultetet.

Publisert 15. sep. 2017 14:55

I dag begynte Henrik Asheim(H) i sin  ti uker lange jobb som vikar for kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Publisert 27. apr. 2018 12:26

– I diskusjonen som no går føre seg om føretaksmodellen er rett medisin for norske universitet, startar ein etter vårt syn utan at diagnosen er stilt. Det meiner me er uheldig, står det i UiO-leiinga sitt utkast til høyringsfråsegn om mandatet til Nybø-utvalet.

To kvinner ser på medan ein mann presenter illegale inkagjenstandar frå Peru  inne i eit museum.
Publisert 22. jan. 2020 14:09

Venstre-leiar Trine Skei Grande kan bli kunnskapsminister i ei ny samansetjing av regjeringa. Det melder VG som har opplysningane frå ei sentral kjelde som kjenner til kva Venstre prioriterer.

Et bilde av mange personer, kvinner og menn
Publisert 12. mai 2022 20:59

 Styret har fulgt denne praksisen på bestilling fra departementet og i det vi har oppfattet som full forståelse og aksept for måten dette er gjort på. Vi registrerer at det nå er et kursskifte på dette området.

Publisert 18. juni 2002 11:55

- Håpet vårt er at me kan utvikla ny kunnskap som kan danna grunnlag for nye behandlingsmetodar for nevrologiske sjukdomar som Alzheimers sjukdom, hjerneslag og epilepsi. Difor slår me saman to forskingsmiljø innan molekylærbiologi og nevrovitskap for å kunna bidra til ny kunnskap, fortel medisinprofessor Ole Petter Ottersen, som skal leia Centre for Molecular Biology and Neuroscience ved UiO.

Publisert 12. juni 2002 14:52

Centre for Molecular Biology and Neuroscience ved Det medisinske fakultetet, Mathematics for Applications ved Matematisk institutt og Physics of Geological Processes ved Fysisk institutt og Institutt for geologi blir dei tre sentra for framifrå forsking ved UiO. Det er klart etter at Forskingsrådet 12. juni peika ut til saman tretten nasjonale senter for framifrå forsking. - Me er sjølvsagt glade for at me fekk tre av dei tretten, sjølv om me hadde håpa på eit eller to senter til, seier rektor Arild Underdal til Uniforum etter kunngjeringa av vinnarane i Helga Engs hus.

Publisert 18. juni 2002 15:01

Hvordan blir framtidas klima? Hvorfor får noen kreft? Hvordan vil aksjekursene utvikle seg? Matematikere bygger modeller og bruker datakraft for å løse problemer for en rekke fagområder.

Publisert 11. mai 2011 16:02

Regjeringa har løyvd to millionar kroner til å styrkja samarbeidet om forsking og utdanning innanfor bio- og livsvitskap. Det gjorde forskingsminister Tora Aasland kjent i går. Pengane skal gå til Universitetet i Oslo, Universitetet for miljø og biovitskap og Noregs veterinærhøgskule. Alle rektorane ser fram til eit nærare samarbeid.

Publisert 22. juli 2014 10:09

Vitskapsakademiet kan bli den beste tilhaldsstaden for språksamlingane, om dei blir flytta ut av UiO. Det skriv styreleiar Magnus Rindal i Norsk Ordbok i eit brev til Kulturdepartementet.

Publisert 27. aug. 2014 12:01

Her er departementets ambisiøse tidsplan for fusjonsbestrebelsene. Institusjonene har frist til oktober med å levere styrebehandlede forslag til passende partnere.

Publisert 28. juli 2014 17:59

Om språksamlingane og den digitale ordbokstenesta blir organiserte utanfor Universitetet i Oslo, vil også pengane fylgja med. Det understrekar Kulturdepartementet i eit brev til UiO-leiinga.

Publisert 29. aug. 2014 10:28

UiO har gitt beskjed om at omslaga skal vera anten på bokmål eller på engelsk. Det var meldinga Eli Bjørhusdal fekk frå Akademika forlag då ho bad om å få bruka det nynorske fakultetsnamnet på omslaget til doktoravhandlinga si.

Publisert 27. juni 2016 14:42

Regjeringen skjerper kravene for å bli universitet, men gir høgskolene to års utsettelse på å oppfylle kravene.

Publisert 6. des. 2018 10:21

Forskningsrådet gir 870 millioner kroner til 107 prosjekter i Fri prosjektstøtte. 38 av prosjektene tildeles Universitetet i Oslo.

Publisert 29. jan. 2013 09:25

UiO-forskerne Andreas Kääb (bildet), Kjetil Storesletten og Barbara Bramanti har fått ERC Advanced Grants for 2012. I alt fire forskere tilknyttet norske universiteter får ERC Advanced Grants for 2012, melder Forskningsrådet på sin nettside.

Publisert 19. aug. 2014 10:26

Hamideh Kaffash har frontet kampen for at iranske studenter og stipendiater skal få bli i Norge. Nå kan hun selv bli nødt til å forlate landet.

Publisert 11. aug. 2014 12:14

Utdanningsinstitusjoner fra Volda i nord til Stavanger i sør ser på mulighetene for å slå seg sammen i foretak, à la helseforetakene.

Publisert 7. aug. 2014 16:49

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil at Norge skal bli verdensledende på flere forskningsområder. Han håper flere i sektoren tør å gjøre seg upopulære ved å spisse egen satsing.