Nettsider med emneord «Forskningspolitikk» - Side 5

En kvinne med mange fotografer rundt
Publisert 2. des. 2020 12:00

Tirsdag kveld ble avtalen for neste års statsbudsjett klar.

En kvinne står og holder en tale
Publisert 12. jan. 2021 15:47

– Det er viktig å huske på at Norge ikke skal være konkurransedyktig på å være billigst, men vi skal være konkurransedyktig på å være smartest. Det var budskapet statsminister Erna Solberg kom med på kontakt-konferansen om forskning og høyere utdanning i dag.

Publisert 12. okt. 2011 16:05

Regjeringa lanserer Hav21, ein strategi for at Noreg skal ha ein globalt leiande posisjon når det gjeld kunnskap knytt til hav og havforvalting, melder Fiskeri- og kystdepartementet.

Publisert 11. nov. 2014 16:41

I dag er ikkje universiteta og høgskulane gode nok til å fylgja opp selskapa dei eig. Det kan riksrevisor Per Kristian Foss slå fast etter at Riksrevisjonen har kontrollert forvaltinga av statlege selskap for 2013.

Publisert 5. des. 2014 15:32

– Noreg må få opp talet på forskingssøknader til EU. Det må bli like naturleg å søkja Horisont 2020 om pengar som Forskingsrådet, seier adm.dir. Arvid Hallén til Uniforum.

Publisert 8. des. 2014 14:57

Universitetet i Oslo har ikke behov for å bli større. Derfor åpner de heller ikke for fusjon med Høgskolen i Oslo og Akershus.

Publisert 19. des. 2014 15:16

I budsjettforliket ble 100 nye rekrutteringsstillinger til universiteter og høyskoler lagt inn i statsbudsjettet for 2015. UiO får ni av dem. I forliket ble det bestemt at 50 av stillingene skal fordeles mellom universitetene i Agder, Stavanger og Nordland.

Publisert 25. jan. 2018 01:16

27 av verdas beste universitet driv samla meir forsking enn fleire av verdas største industrinasjonar, inkludert Storbritannia, Japan og Tyskland. Det viser nye tal frå Times Higher Education.

Publisert 7. jan. 2019 11:17

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) ber styrene ved alle universiteter og høyskoler styrke arbeidet med informasjonssikkerhet.

Publisert 9. feb. 2022 15:39
Publisert 1. feb. 2010 16:12

Styringsgruppa for Klima21 peikar på at det trengst ei styrking og betre koordinering av klimaforskinga. I ein rapport som vart lagt fram måndag, tilrår gruppa at det blir oppretta eigne senter for klimaforsking, melder Kunnskapsdepartementet.

Publisert 9. nov. 2011 23:42

Ikkje noko mindre enn legitimiteten til vitskapen er tema for den to dagar lange konferansen som opna i Aulaen onsdag. – For å kunne lite på vitskapen må ein lære om vitskap, konkluderte ordstyrar Erik Tunstad då første dag var omme.

Publisert 27. aug. 2013 13:27

Noreg må investera i forsking og utdanning. Berre slik er det mogleg å skapa alternative næringar etter at oljealderen tar slutt. Det var både Kristin Vinje (H), Ola Elvestuen (V), Kristin Halvorsen (SV), Karin Yrvin (Ap) og Rasmus Hansson (Dei grøne) einige om i ein valdebatt i Forskingsparken i dag.

Publisert 1. des. 2014 17:39

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og elleve av forgjengarane hans deltok då Kunnskapsdepartementet feira 200-årsjubileet sitt i Georg Sverdrups hus på Blindern.

Publisert 9. des. 2014 02:00

Universiteta skal gå inn som medlemar i Foreininga Store norske leksikon. Både UiO, NTNU og universiteta i Tromsø, Stavanger og Agder har meldt seg inn, medan Universitetet i Bergen enno ikkje har bestemt seg.

Publisert 16. des. 2014 11:09

– No må ingen leiarar ved Universitetet i Oslo snakka ned verdien av innsatsen til dei tilsette ved språksamlingane og Norsk Ordbok, seier styreleiar Lodve Solholm i Nynorsk kultursentrum i ei pressemelding.

Publisert 21. jan. 2016 15:49

Regjeringen har nedsatt en arbeidsgruppe som skal bistå i arbeidet med å utforme gode nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater. Gruppen ledes av UiO-professor i religionshistorie, Torkel Brekke.

Publisert 19. jan. 2018 00:48

30 000 forskere blir invitert til å svare på spørsmål knyttet til god forskningsskikk. UiB-professor Mathias Kaiser skal lede prosjektet.

En kvinne står på en talerstol med en mikrofon foran seg
Publisert 9. des. 2020 14:47

Nåværende NHO-direktør og tidligere NMBU-rektor Mari Sundli Tveit tar over stafettpinnen etter John-Arne Røttingen.

Publisert 3. mars 2014 12:53

Vi kan imidlertid ikke akseptere at Uniforum trykker rene usannheter i redaksjonelt stoff, skriver advokat Tim V. Midgaard i Opplysningsvesenets fond.

Publisert 13. okt. 2011 10:20

Ifølge Verdensbanken trenger man ikke ha lange akademiske tradisjoner for å bli et universitet i toppklassen. Det holder med noen ti-år.

 

Publisert 5. okt. 2011 10:57

Ikke bare i Sverige, men også i Norge rekrutterer universitetene sine egne. Ni av ti har utdannelse fra samme institusjon som til slutt ansetter dem.  

Publisert 5. okt. 2011 10:27

Det 12 år gamle fondet legges ned i sin nåværende form når neste års statsbudsjett presenteres i morgen.  

Publisert 30. juli 2013 11:17

Universitetet i Oslo deltar i tre av fem nanoforskningsprosjekt som nylig fikk tildelt 150 millioner kroner fra Forskningsrådet.

Publisert 8. okt. 2014 16:50

Hav, klima og miljø, mogleggjerande teknologiar og verdsleiande fagmiljø er fire av dei seks områda regjeringa vil prioritera i åra fram til 2024. Det går fram av Langtidsplan for forsking og høgare utdanning, som blei presentert på UiO i ettermiddag.