Nettsider med emneord «Forskningspolitikk» - Side 3

Publisert 19. feb. 2019 17:25

Stortingsfleirtalet røysta i dag ned eit framlegg frå Ap, Sp og SV om å greia ut konsekvensane av å slutta seg til Plan S. – Dette er eit stort ansvar å ta, for regjeringa må ha ein kunnskapsbasert forskingspolitikk, seier Forskarforbundets leiar Guro Elisabeth Lind.

Publisert 8. okt. 2012 15:53

– Det finnes mer prekære behov i sektoren enn nytt veksthus på Tøyen, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Til tross for manglende bevilgninger over statsbudsjettet vurderer hun både veksthuset og det planlagte senteret for livsvitenskap som spennende prosjekter.  

Publisert 22. okt. 2012 14:22

Forskere ved UiO og flere andre forskingsinstitusjoner får 40 millioner kroner fra Forskningsrådet til genomforskning på torsk og laks. Det er "The Aqua Genome Project" ledet av biologiprofessor Kjetill S. Jakobsen ved Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES) ved UiO som har fått pengene. 

Publisert 8. okt. 2012 13:39

Forslaget til statsbudsjett for 2013 bidrar ikke til å utvide sektorens handlingsrom, beklager Universitets- og høgskolerådet. Forskerforbundet mener regjeringen har brutt løftet om å styrke forskningsinnsatsen.

Publisert 11. apr. 2014 13:30

For to år sidan takka lingvisten Terje Lohndal ja til førsteamanuensisstilling ved NTNU og nei til postdoktorstilling ved UiO. – Eg har fått det endå betre enn eg våga å håpa på, seier den 28 år gamle førsteamanuensen i engelsk lingvistikk  til Uniforum.

Publisert 22. des. 2006 14:01

Geir Stene-Larsen, direktør for Nasjonalt folkehelseinstitutt, ble ved kongelig resolusjon i dag gjenoppnevnt som leder for hovedstyret i Forskningsrådet, mens Unni Steinsmo, konsernsjef for SINTEF, er oppnevnt som nestleder. Steinsmo er ny som nestleder, men var medlem av hovedstyret i forrige periode, melder Kunnskapsdepartementet. Både professor Ole Henrik Magga og meteorolog Siri Kalvig er nye medlemmer i hovedstyret.

Publisert 18. jan. 2011 16:54

I 2013 vil regjeringa leggja fram ei ny forskingsmelding, opplyste forskingsminister Tora Aasland i dag. – Vitskapsåret 2011 må brukast til å diskutera viktige forskingsspørsmål, medan arbeidet med meldinga begynner i 2012, sa statsråden.  

Publisert 3. feb. 2011 15:43

Statsråd Tora Aasland i Kunnskapsdepartementet er bekymret over tilstanden for akademisk frihet i Hviterussland. Hun har nå fått med seg utdanningsministre fra seks andre europeiske land som sender et felles brev til sin kollega i Hviterussland,står det i ei pressemelding.

Publisert 17. okt. 2012 12:09

Inga Bostad og Live Rasmussen har trukket seg som kandidater til Forskerforbundets hovedstyre, melder Forskerforum. I et brev til lokallaget og valgkomiteen skriver Rasmussen at tilliten mellom henne og lokallaget nå mangler.  

Publisert 27. okt. 2015 10:04

«Hva skal vi med humaniora?», spurte Fritt Ord-rapporten i fjor. Forskningsrådet setter nå i gang ei storstilt evaluering som blant annet vil vise hvordan humanistisk forskning påvirker og utvikler samfunnet.

Publisert 30. okt. 2015 12:39

Forskingssenteret ProTed på Det utdanningsvitenskapelige fakultet får holde frem som senter for fremragende utdanning i fem år til. Det bestemte NOKUT torsdag 29. oktober.

Gruppebilde av 11 personer
Publisert 20. mai 2022 15:30

Realiteten er at dette er en oppkonstruert krise som kunne vært løst uten økt pengebruk og uten den dramatikk og uro dette har utløst i forsknings-Norge.

Portrett av en mann
Publisert 28. juni 2022 16:37

En gjennomgang fra revisjonsselskapet KPMG bekrefter at Forskningsrådet har god økonomistyring og at tallgrunnlaget for prognosene ikke inneholder vesentlige feil og mangler.

Publisert 10. feb. 2011 15:58

Næringslivet brukte 18,2 milliarder kroner på egenutført forskning og utvikling (FoU) i 2009. Dette er uendret sammenliknet med 2008. Målt i faste priser er det en nedgang på 3,7 prosent, melder Statistisk sentralbyrå på sine nettsider.

Publisert 27. nov. 2012 16:17

– Det er viktig å ta betre vare på unge forskartalent, slik Forskingsrådet foreslår, seier UiO-rektor Ole Petter Ottersen etter å ha sett Forskingsrådets budsjettframlegg for 2014. Han etterlyser likevel ein større vilje til satsing på dei humanistiske faga. 

Publisert 26. mai 2014 16:32

Dei 28 språkforskarane i Norsk Ordbok har fått varsel om at dei mister jobben frå nyttår.  – Me er likevel nøgde med at prosjektet er i hamn til avtalt tid og pris, seier prosjektdirektør Åse Wetås.

Publisert 20. mai 2014 10:29

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell har nok ein gong gitt Det medisinske fakultetet melding om at dei ikkje har kandidatar til fagprøven i 2014 for legar som har tatt utdanninga utanfor EØS. – Uforsvarleg, seier dekan Frode Vartdal.

Publisert 18. nov. 2015 14:58

30 prosent av budsjettet til Norsk senter for menneskerettar kan bli kutta. – Senteret sitt arbeid i Kina, Indonesia, Vietnam og Myanmar blir råka, seier direktør Inga Bostad.

Publisert 23. nov. 2015 17:11

– Eg er glad for at denne saka ser ut til å løysa seg på ein god måte. Det seier UiO-rektor Ole Petter Ottersen etter at det i dag blei kjent at språksamlingane skal flyttast til Bergen.

Publisert 19. des. 2017 17:16

Det eneste som er verre enn et dårlig system, er et dårlig system som gjennomføres halvveis, skriver Jens Lægreid, som er leder for Studentparlamentet ved UiO.

Publisert 22. okt. 2018 09:44
Publisert 22. aug. 2019 18:46

Stipendiatane er tre gonger meir utsette for seksuell trakassering i akademia enn andre tilsette. – Det er urovekkjande, seier forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø.

Publisert 7. feb. 2011 14:00

Før nyttår tok statsråd for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland initiativ til Vitenskapsåret 2011, og hun vil bruke de neste månedene til å reise de store spørsmålene. Vi har spurt politikere og ledere i UH-sektoren hva de mener diskusjonen bør dreie seg om.

Publisert 19. juni 2015 12:00

NTNU holder av stipendiatstillingene til Hamideh Kaffash og Shahin Akbarnejad til rettssaken mot staten er avgjort, men avslagene på oppholdstillatelse tvinger frem diskriminering.