Nettsider med emneord «Forskningspolitikk» - Side 2

Publisert 12. feb. 2015 15:14

Språksamlingane kunne gjerne ha tenkt seg ei liknande støtte i offentlegheita frå leiinga på Universitetet i Oslo (UiO) til forsvar for formidling av norsk kultur- og språkhistorie, skriv Dagfinn Worren.

Publisert 22. mai 2015 20:43

Så UiO talar med to tunger. Har dei faktisk brukt eigne midlar på Norsk Ordbok-prosjektet, eller har dei ikkje? spør hovudredaktør Lars S. Vikør i dette innlegget.

Publisert 17. des. 2015 05:00

Med ei delvis samling på Gaustad vil det vera plass til både det nye, store sjukehuset og dei framtidige, planlagde universitetsbygningane, skriv Uniforum-redaktør Martin Toft.

Publisert 16. mars 2016 11:32

Universitetet i Oslo står bak 13 av 34 senter som går vidare til andre runde i konkurransen om å bli senter for framifrå forsking, melder Forskingsrådet.

Publisert 24. okt. 2016 11:57

Vi ser ingen grunn til å etablere enda et fysikk-tidsskrift, skriver professorene Ørjan G. Martinsen, Morten Hjorth-Jensen og Anders Malthe-Sørenssen. De advarer mot Inven2 sine planer om å etablere et nytt forlag for vitenskapelige tidsskrift.

Publisert 17. okt. 2017 10:06
Publisert 25. aug. 2010 10:31

Det er en fornærmelse mot de 1500 administrativt ansatte ved UiO å ta for gitt at de fullt ut identifiserer seg med universitetsdirektøren og den enøyde mål- og resultatstyringen av akademia.

Publisert 21. jan. 2010 13:39

Riksrevisjonen har pålagt universiteter og høyskoler å dokumentere ansattes overtidsarbeid for å kunne utbetale statlige midler. Det skal ikke innføres andre eller strengere regler i universitets- eller høyskolesektoren enn i resten av staten. Det er så enkelt som at heller ikke ansatte i universitets- og høyskolesektoren kan få utbetalt overtidsgodtgjøring uten at det formelle grunnlaget for dette er tilstede, skriver statsråd Tora Aasland.

Publisert 28. sep. 2010 10:20

UiOs ‘Strategi 2020’ vil ‘utvikle UiO til et internasjonalt toppuniversitet’. Dette krever at UiO rekrutterer de beste forskerne. Men hvordan sikrer UiO at de beste forskerne søker og blir ansatt?  

Publisert 9. des. 2010 12:59

Mens mange ledende forskningsnasjoner nå er i ferd med å revurdere sin styringspolitikk, fortsetter Universitetet i Oslo i et spor som ble lagt opp av Verdensbanken og internasjonale konsulentselskaper på 90-tallet.

Publisert 9. des. 2010 11:21

Intet kan være bedre enn at vi nå har fått en strategisk plan som engasjerer.

Publisert 20. okt. 2013 23:53

NTL er svært glad for at den rødgrønne regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett for 2014 ikke satte av budsjettmidler til en permanent innføring av innstegstilling, skriver NTL-leder Ellen Dalen .

Publisert 10. mars 2011 17:05

Me trur det vil vera ein fordel for forskingsmiljøa ved UiO om fleire av dei yngre og lovande forskarane blir hanka inn i faste stillingar, før dei blir rekrutterte til konkurrerande universitet.

Publisert 9. okt. 2013 15:39

Høgres slagord i valkampen var at det skulle leia Noreg inn i kunnskapssamfunnet. Då bør det også setjast av ekstra pengar til det.

Publisert 13. feb. 2013 15:09

Når Tyrkia framleis er det landet i Europa som har flest kvinnelege professorar, bør også likestillingslandet Noreg og kunnskapsminister Kristin Halvorsen leggja til rette for at det skal bli ei betre fordeling av kvinner og menn blant professorane enn i dag.

Publisert 18. feb. 2009 13:06

Det ser nå ut til at ”OECD Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public Funding” skal iverksettes. Spørsmålet blir på hvilken måte.

Publisert 19. okt. 2007 18:20

- Jeg er veldig fornøyd med oppdelingen av Kunnskapsdepartementet. Ett av problemene har vært at dette departementet har hatt en for stor portefølje. To likestilte statsråder vil kunne dekke dette brede ansvarsområdet bedre, sier rektor ved Universitetet i Oslo, Geir Ellingsrud, i en kommentar til omkalfatringene i regjeringen 18. oktober.

Publisert 5. okt. 2007 17:28

En rask ringerunde på Universitetet i Oslo viser at misnøyen med regjeringens politikk for høyere utdanning og forskning ikke har avtatt etter at statsbudsjettet for 2008 er fremlagt. Den gjengse oppfatningen er at det innebærer en fortsettelse av regjeringens "hvileskjærspolitikk" fra i fjor.

Publisert 3. juni 2013 14:36

– Næringslivet må sjå verdien av å investera i forsking utan å krevja at pengane skal koma frå offentlege kjelder. Det er både kunnskapsminister Kristin Halvorsen og næringsminister Trond Giske einige om. Forskingsbarometeret 2013 viser at norsk næringsliv brukar mindre på forsking og utvikling enn andre land.

Ein mann med dress og slips og briller i Stortinget
Publisert 27. nov. 2020 10:04

Rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen siktar seg inn mot å bli ny administrerande direktør for Noregs forskingsråd.  Han er ein av dei 16 som hadde søkt jobben då fristen gjekk ut den 23. november. 

Publisert 7. jan. 2010 10:46

Norske biobanker har gode muligheter for å bli betydelige kommersielle aktører i et voksende internasjonalt marked, mener Norges forskningsråd. – Jeg er opptatt av at vi ser på alle muligheter for å utnytte den kunnskapen som ligger i norske biobanker, sier forskningsminiser Tora Aasland i ei pressemelding.  

Publisert 7. jan. 2010 11:13

Norges forskningsråd har lyst ut en pengepott på 35 millioner kroner  til en ny satsing på forskning om forskning, går det fram av ei pressemelding.