Nettsider med emneord «Forskningspolitikk» - Side 10

Publisert 18. jan. 2016 10:08

Det nye "Senter for ekstremismeforskning" åpner dørene i lokaler ved Universitetet i Oslo mandag 1. februar. Professor Tore Bjørgo fra Politihøgskolen skal lede senteret.

Publisert 11. apr. 2019 09:49

Nå har regjeringen gitt EU beskjed om at Norge ønsker å delta i Horisont Europa, det neste rammeprogrammet for forskning og innovasjon.

Publisert 11. apr. 2019 10:08

– Akademisering av profesjonsutdanningene er helt nødvendig, sier instituttleder Steen Steensen ved Oslomet.

Publisert 16. okt. 2013 14:13

Torbjørn Røe Isaksen (35)  reagerte svært positivt då Erna Solberg spurde han om han ville bli kunnskapsminister.– Eg blei veldig glad og tenkte at dette er eit veldig stort ansvar, og det blir både spennande og utfordrande, sa regjeringas yngste medlem etter at han hadde vore på sitt første statsråd hos kong Harald.

Publisert 8. okt. 2013 11:06

Den nye regjeringen ønsker å utvikle flere norske eliteuniversiteter, samtidig som de stopper opprettelsen av nye universiteter. Det går fram av regjeringserklæringen som ble presentert mandag kveld.

Publisert 30. okt. 2013 10:50

Forskningsrådet deler i dag ut en halv milliard kroner til laboratorier, databaser og utstyr. UiO er prosjektleder for tre forskningsmiljøer, som til sammen får 76,3 millioner kroner. Tekstlaboratoriet, som ledes av Janne Bondi Johannessen er ett av disse fagmiljøene.

Publisert 22. apr. 2017 04:00

– Europa kan berre konkurrera med resten av verda gjennom forsking og nyskaping. Derfor må både EU, Noreg og dei andre europeiske landa investera meir i forsking og utvikling, seier Robert-Jan Smits, som er EUs generaldirektør for forsking og innovasjon. 

Et portrett av en kvinne
Publisert 13. nov. 2020 15:21

3000 nye studieplasser, 3000 nye studentboliger og en 50 prosents reduksjon av ABE-kuttene. Det er blant forslagene i Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett for 2021.

Publisert 16. apr. 2008 15:14

Forskningsrådet mener det er behov for en lovendring som fritar forskningsinstituttene for inntektsskatt. - Denne type skatteplikt vil svekke instituttenes samlede økonomiske rammebetingelser i en situasjon hvor det er forskningspolitisk enighet om å styrke instituttene plass i det norske forskningssystemet, påpeker styreleder i Forskningsrådet, Geir Stene-Larsen i ei pressemelding.

Publisert 5. jan. 2012 13:56

Opposisjonspartia på Stortinget vil gi meir pengar til dei nye universiteta i Stavanger, Agder og Bodø. – Det skal vera ei drahjelp for å få dei til å auka den vitskaplege publiseringa, seier stortingsrepresentant Svein Harberg frå Høgre. 

Publisert 26. mai 2015 15:23

Forslaget med å svekke ordningen med valgt rektor hviler ikke på forskning eller erfaring, men kun på det premisset at det finnes dyktigere ledere utenfor institusjonen enn innenfor. Men tilgangen til ledere med vitenskapelig kompetanse, er begrenset, skriver kjente norske akademikere i dette felles innlegget.

Publisert 22. des. 2015 05:00

Regjeringen foreslår at ekstern styreleder og ansatt rektor blir hovedmodellen for styring og ledelse ved statlige universiteter og høyskoler. Institusjoner som ønsker det vil imidlertid kunne beholde valgt ledelse.

Publisert 7. mars 2017 04:00

Noreg bør etablera ei eining uavhengig av Forskingsrådet som kan ha overoppsyn med gjennomføringa av langtidsplanen for forsking og høgare utdanning. Det foreslår ei ekspertgruppe frå OECD.

Publisert 23. jan. 2020 17:10

Regjeringa har enno ikkje bestemt seg for om den skal fylgja tilrådinga frå konsulentselskapet Capgemini invent om å overføra eigedomane til dei sjølvforvaltande universiteta til Statsbygg.

Bygningsarbeid på livsvitskapstomta i Gaustadbekkdalen
Publisert 1. feb. 2021 15:30

Regjeringa føreslår på nytt at staten skal eiga og Statsbygg drifta Livsvitskapsbygget. Det melder Khrono i dag. – Det er sjølvsagt eit lite skår i gleda, seier UiO-rektor Svein Stølen.

Publisert 2. mars 2006 14:24

Regjeringen ønsker at Norge skal delta aktivt i det internasjonale polaråret og har satt av midler til å starte forberedelsene i 2006. - Polaråret er et stort internasjonalt samarbeid og vil gi viktige bidrag til regjeringens kunnskapssatsing om og i nordområdene, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Publisert 8. apr. 2008 10:18

Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet flyttes fra Adamstuen i Oslo til Universitetet for miljø- og biovitenskap i Ås. Det bestemte Stortinget i går, melder NRK Østlandssendingen. Flyttevedtaket ble gjort mot stemmene til Fremskrittspartiet, Høyre og Arbeiderpartiets oslobenk.

Publisert 5. mars 2010 11:11

Universitetet i Oslo hadde ein ørliten auke i den vitskaplege publiseringa i 2009. Andre universitet aukar endå meir, og det taper UiO 10 millionar kroner på. Det viser tal frå forskingsdatabasen Frida. – Me er godt nøgde med publiseringsaktiviteten til forskarane våre, seier forskingsdirektør Bjørn Haugstad.  

Publisert 8. okt. 2013 14:41

- Eg synest det er mykje positivt i denne erklæringa, seier UiO-rektor Ole Petter Ottersen etter å ha granska innhaldet i regjeringserklæringa til Høgre og Framstegspartiet.

Publisert 18. jan. 2016 15:52

Ordboka kan hamna i Volda, språksamlingane ved UiB – og Høgskulen i Sogn og Fjordane driv førebels med det dei kallar openlys spionering.

Publisert 15. sep. 2016 02:00

Fredag er Kunnskapsdepartementet og regjeringen klar til å overlevere forslaget om en ny lov om forskningsetikk til Stortinget.

Publisert 3. nov. 2017 16:43

Vi fikk berettiget kritikk for at den første langtidsplanen ikke hadde en tydelig nok kobling mellom forskning og høyere utdanning. Utdanning var for lite synlig. Det har vi ambisjoner om å bøte på, skriver kunnskapsminister Henrik Asheim (H) i denne kronikken. 

Publisert 14. mai 2019 10:52

Det er ikkje sett av pengar til bygging av vikingtidsmuseet i regjeringa sitt reviderte budsjett for 2019.

– Skuffande, synest  både UiO-rektor Svein Stølen og direktør Håkon Glørstad ved Kulturhistorisk museum, UiO.

Publisert 7. sep. 2004 15:55

Forskningsinstituttene må få en bedre offentlig finansiering og bør fortsette å satse på oppdragsforskning og kunnskapsutvikling og være forsiktige med å kommersialisere forskningsresultater. Dette kommer fram i en fersk rapport fra Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU).

Publisert 24. mars 2010 14:09

Bruken av midlertidige ansettelser ved universiteter og høyskoler skal ned. For å tilrettelegge for dette har forskningsminister Tora Aasland nå nedsatt gruppen Tall og tiltak. – Men til syvende og sist er det institusjonene selv som må skjære gjennom, sier Aasland i en pressemelding.