Nettsider med emneord «Forskningspolitikk» - Side 10

Publisert 16. mars 2016 11:32

Universitetet i Oslo står bak 13 av 34 senter som går vidare til andre runde i konkurransen om å bli senter for framifrå forsking, melder Forskingsrådet.

Publisert 15. mars 2016 16:42

Antallet kvinner som tar doktorgrad, har aldri før vært så høyt som i 2015. Av de 1436 nye doktorandene i 2015, var 756 kvinner, viser tall fra doktorgradsregisteret til NIFU.

Publisert 11. mars 2016 12:20

Dersom et utvalg får det som de vil kan valgt rektor og styreleder Ole Petter Ottersen bytte plass med en ansatt rektor og ekstern styreleder fra neste år. Styret ved Universitetet i Oslo drøfter saken mandag.

Publisert 8. mars 2016 09:23

Tillitsvalgte ved NMBU i Ås beskylder Kunnskapsdepartementet for både kuppforsøk og dobbeltspill etter at departementet slår fast at universitetet har ansatt rektor. Over 800 ansatte krever valgt rektor.

Publisert 2. mars 2016 16:42

– Om det kjem nye forslag om konkrete behov frå brukarane av Cristin, vil eg vurdera slike forslag inn mot den ordinære budsjettprosessen. Det var det lengste kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) kunne strekkja seg då stortingsrepresentant Marianne Aasen (A) (biletet)  nyleg ville vita om han ville løyva meir pengar til forskingsinformasjonssystemet Cristin.

Publisert 18. feb. 2016 17:50

– Det er betre å driva bedrifter enn å starta bedrifter i Noreg, sa den amerikanske forskaren Scott Stern på livsvitskapskonferansen til Universitetet i Oslo 16. februar.

Publisert 11. feb. 2016 10:10

De største universitetene rekrutterer internt når de ansetter professorer og førsteamanuenser. Nesten 70 prosent av professorene ved Universitetet i Oslo studerte ved samme lærested.

Publisert 8. feb. 2016 17:35

Stortingsrepresentant Marianne Aasen (Ap)  synest ikkje kunnskapsministeren svarar godt nok på kvifor han ikkje vil ha ei evaluering av forskingsinformasjonssystemet Cristin.

Publisert 5. feb. 2016 17:39

– Ei evaluering av Cristin no vil neppe tilføra prosessen noko nytt. Det svarar kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på eit spørsmål frå stortingsrepresentant Marianne Aasen (Ap).

Publisert 2. feb. 2016 05:00

– Forskingsrådet må etablera eit eige program for juridisk forsking. Det vil vera viktig både for samfunnet og faget, meiner dekan Dag Michalsen ved Det juridiske fakultetet.

Publisert 27. jan. 2016 19:00

En forsker ved Universitetet i Agder har publisert over 100 forskningsartikler i året. Nå blir han gransket av Det nasjonale publiseringsutvalget.

Publisert 27. jan. 2016 16:17

Universitetet i Oslo får ett av tre toppforsk-prosjekter i den nye tildelingen. Universitetet i Bergen tar åtte, og for første gang er forskningsinstitutter med.

Publisert 21. jan. 2016 15:49

Regjeringen har nedsatt en arbeidsgruppe som skal bistå i arbeidet med å utforme gode nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater. Gruppen ledes av UiO-professor i religionshistorie, Torkel Brekke.

Publisert 18. jan. 2016 15:52

Ordboka kan hamna i Volda, språksamlingane ved UiB – og Høgskulen i Sogn og Fjordane driv førebels med det dei kallar openlys spionering.

Publisert 18. jan. 2016 10:08

Det nye "Senter for ekstremismeforskning" åpner dørene i lokaler ved Universitetet i Oslo mandag 1. februar. Professor Tore Bjørgo fra Politihøgskolen skal lede senteret.

Publisert 15. jan. 2016 09:57

Databasen for forskning, CRIStin, havner på Torbjørn Røe Isaksens skrivebord. Marianne Aasen (Ap) vil vite hva ansvarlig statsråd vil gjøre med uttalt misnøye.

Publisert 13. jan. 2016 11:58

– Det er naudsynt med ei evaluering av forskingsdatabasen Cristin. Det krev Vidar L. Haanes, som er leiar for Universitets- og høgskulerådet.

Publisert 12. jan. 2016 14:32

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen synes ikke det er nødvendig å bruke av oljefondet for å få Oxford, MiT og Harvard til å heve kvaliteten i norsk høyere utdanning, slik som i tv-serien Mammon.

Publisert 11. jan. 2016 12:31

– Nasjonale forskingslaboratorium kan styrkja kvaliteten på norsk forsking. Det trur Kyrre Lekve, som er nestleiar for forskingsinstituttet Simula.

Publisert 4. jan. 2016 13:51

NTNU dro i gang året med direktesendt fusjonsfest i dag.

Publisert 22. des. 2015 05:00

Regjeringen foreslår at ekstern styreleder og ansatt rektor blir hovedmodellen for styring og ledelse ved statlige universiteter og høyskoler. Institusjoner som ønsker det vil imidlertid kunne beholde valgt ledelse.

Publisert 17. des. 2015 05:00

Med ei delvis samling på Gaustad vil det vera plass til både det nye, store sjukehuset og dei framtidige, planlagde universitetsbygningane, skriv Uniforum-redaktør Martin Toft.

Publisert 14. des. 2015 17:25

Trond Mohn, Kreftforeningen og Statoil er de tre største giverne i den såkalte gaveforsterkningsordningen til universiteter og høgskoler.

Publisert 11. des. 2015 14:28

Oslo universitetssykehus bør ha ei delvis samling på Gaustad, kombinert med lokalsjukehus på Aker. – Det meiner eg er det  beste alternativet både for Universitetet i Oslo og for OUS, seier rektor Ole Petter Ottersen til Uniforum.

Publisert 4. des. 2015 12:11

Tolv av de 47 unge forskertalentene som får penger til Fri prosjektstøtte fra Forskningsrådet, kommer fra Universitetet i Oslo. En av de talentfulle er Alexander Refsum Jensenius fra Institutt for musikkvitenskap.