Nettsider med emneord «Forskningspolitikk»

Publisert 23. sep. 2014 11:50

Eit nordisk forskingsinstitutt ved UiO kan vera løysinga på korleis språksamlingane kan organiserast i framtida, skriv Magnus Rindal.

Publisert 24. feb. 2014 16:47

Det humaniorafagene nå trenger, er ledere som kan stå opp og kjempe for fagfeltet, skriver Arnved Nedkvitne, tidligere professor ved HF, UiO.

Publisert 9. sep. 2014 09:54

Strategi 2020 har relevante målsettinger, men de er for generelle og uprioriterte, skriver lederne for UiOs senter for fremragende forskning (SFF).

Publisert 16. mai 2014 11:37

Inntil rektor har uttalt seg, må vi gå ut frå at UiOs syn i denne saka er det som instituttet har målbore, skriv Magnus Rindal i dette innlegget.

Publisert 17. juni 2014 09:51

UiO må ha bedre strategier for å beholde dem som får ERC-midler, skriver nettverket av SFF-ledere ved UiO

Publisert 2. sep. 2014 11:26

Det prinsipielt viktige ligger i at alle stillinger i 1972, var øremerket gjennom særskilte bevilgninger, faktisk var det meste av statsadministrasjonen regulert gjennom egne stillingsbudsjetter og aktivitetskrav. Slik er det ikke lenger, skriver forskningsdekan Einar Lie ved Det humanistiske fakultet.

Publisert 3. sep. 2014 11:56

Dersom alle ressurser knyttet til digitalisering av forskingsdata blir brukt på store infrastrukturprosjekter, vil vi ikke kunne støtte godt nok opp om behovene til enkeltforskere og mindre forskergrupper, skriver instituttleder Kristian E. Kristoffersen ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier på UiO.

Publisert 9. okt. 2000 09:37

Direktør ved Kreftregisteret Frøydis Langmark blei i statsråd 6. oktober oppnemnt som ny leiar for hovudstyret i Noregs forskingsråd.

Publisert 10. okt. 2000 10:15

Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet har inngått avtale med den internasjonale Technopolis-gruppa om å evaluera Noregs forskingsråd. Evalueringa skal vera gjennomført innan 15. desember 2001.

Publisert 5. mars 2001 13:07

- Sverige, Sveits og Japan bruker 50 prosent mer på forskning enn Norge - uten å ha oljepenger å ta av. Oljepengene har svekket behovet for rasjonalitet i norsk politikk. Det sa tidligere statsminister Kåre Willoch i sin innledning på debattmøtet "Kaster vi fremtiden ut av vinduet ved å sette oljepengene på bok?" i Georg Sverdrus hus 1. mars.

Publisert 25. okt. 2002 10:10

Forskningsrådets ARENA-program lokalisert til Universitetet i Oslo (UiO) får et særdeles godt skussmål som et spissmiljø i europeisk sammenheng av en nordisk komité som har evaluert norsk statsvitenskapelig forskning. Utvalget konstaterer også at universitetsmiljøene holder bra kvalitet. Evalueringen er gjort på oppdrag fra Norges forskningsråd.

Publisert 13. feb. 2004 16:17

Forskningsrådet bør vise større åpenhet om hvilke eksperter som vurderer søknader om forskningsmidler, og rådet bør gi begrunnelser for avslag. Det er noen av forslagene fra et utvalg,ledet av jusprofessor Eivind Smith,som har vurdert habilitet og kvalitet i Forskningsrådets saksbehandling. Innstillingen ble overrakt til Forskningsrådets direktør Christian Hambro fredag 13. februar 2004, skriver ntb.

Publisert 13. apr. 2004 12:50

Administrerende direktør Christian Hambro har sagt opp sin stilling i Norges forskningsråd. Hambro gir uttrykk for at ni år i stillingen er nok og at tidspunktet for fratredenen er godt egnet, i og med at strategien er i havn og omorganiseringen nærmest fullført, skriver Forskningsrådet i ei pressemelding.

Publisert 28. jan. 2010 16:58

Flertallet i et utvalg foreslår å slå sammen Høgskolen i Bodø, Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Nesna. Utvalget mener det er nødvendig for å sikre utdanning og forskning i hele Nordland, skriver Kunnskapsdepartementet i ei pressemelding.  

Publisert 17. des. 2010 13:20

Selvstendig næringsdrivende Ingvild Myhre, Oslo er i statsråd i dag oppnevnt som ny leder for hovedstyret til Norges forskningsråd, mens rektor Jarle Aarbakke ved Universitetet i Tromsø er oppnevnt som ny nestleder, melder Kunnskapsdepartementet.

Publisert 18. jan. 2011 15:15

Regjeringen, ved næringsminister Trond Giske og forskningsminister Tora Aasland sliter med å få gitt bort doktorgradsstipender som såkalte nærings-ph.d'er, skriver Dagens Næringsliv i dag.  

Publisert 15. feb. 2011 16:00

Frisch-senteret og Cicero som begge er tilknyttet UiO, får to av de tre nye forskingssentrene for miljøvennlig energi. Det tredje skal legges til NTNU, skriver Forskningsrådet i ei pressemelding.

Publisert 24. mars 2011 15:14

Katrine Weisteen Bjerde er ansatt som ny daglig leder i forskningsdokumentasjonsbasen Cristin. Det melder UiO i en pressemelding i dag.

Publisert 6. des. 2012 10:21

UiO avsluttar kontrakten med verdas største vaktselskap, G4S. Det stadfestar rektor Ole Petter Ottersen overfor Uniforum. Kontrakten vil dermed gå ut frå og med 1. juli 2013.

Publisert 15. nov. 2013 10:52

Studentane får ikkje økonomisk støtte i elleve månader, men berre i ti månader også neste år. Det stadfesta KrF-leiar Knut Arild Hareide då budsjettavtalen mellom regjeringa og Venstre og KrF blei presentert i formiddag.

Publisert 24. sep. 2014 12:53

Dei tilsette i Norsk Ordbok skal etter planen gå frå jobbane sine 31. desember. – Då blir me ikkje ferdige med det tolvte og siste bandet, seier prosjektdirektør Åse Wetås .

Publisert 13. okt. 2014 11:12

I stedet for å møte NFRs policy og løfte fram Digital humaniora, går HFs ledelse motsatt vei og skyver ansvaret over på instituttene gjennom bestiller-utførermodellen, skriver Christian-Emil Ore, som er faglig leder for Enhet for digital dokumentasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier på UiO.

Publisert 21. nov. 2014 05:00

Me er heilt einige med Arne Selvik i at det ville vore langt betre for universitetsdemokratiet om endå fleire forskarar viste interesse for den interne politikken på eit universitet. Slik vil universitetsdemokratiet koma sterkare ut, skriv ansvarleg redaktør Martin Toft.